Advanced

Hur kan en effektivisering i en omlastningsterminal genomföras utan att ge avkall på servicegraden?

Holmqvist, Linus; Olsson, Niklas and Donnerhag, Sara (2011)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur servicegraden påverkas vid en effektivisering av en serviceverksamhet. Detta har vi gjort genom en fältstudie i Helsingborgs hamn där vi genomförde tre intervjuer med nyckelpersoner i verksamheten samt en observation av arbetet på kajen. Från vår empiri har vi fått insikten att det i dagsläget finns en stor beläggning av containertrafiken vilket bör utvecklas för att servicegraden inte ska lida. Personer på chefsnivå är positiva till effektivisering och jobbar aktivt med detta, bland annat genom benchmarking. Våra fallstudier visar även att beläggningen är ojämn på ankommande containrar och att detta påverkar arbetsbelastningen för personalen i hamnen. Vi har lagt fram förslag till hur man kan... (More)
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur servicegraden påverkas vid en effektivisering av en serviceverksamhet. Detta har vi gjort genom en fältstudie i Helsingborgs hamn där vi genomförde tre intervjuer med nyckelpersoner i verksamheten samt en observation av arbetet på kajen. Från vår empiri har vi fått insikten att det i dagsläget finns en stor beläggning av containertrafiken vilket bör utvecklas för att servicegraden inte ska lida. Personer på chefsnivå är positiva till effektivisering och jobbar aktivt med detta, bland annat genom benchmarking. Våra fallstudier visar även att beläggningen är ojämn på ankommande containrar och att detta påverkar arbetsbelastningen för personalen i hamnen. Vi har lagt fram förslag till hur man kan bibehålla servicen vid en effektivisering. Den första effektiviseringen är att bygga en torrhamn1, vårt andra alternativ är att ha högre hyra för att ha sin container placerad på kajytan. Vid implementering av lösningar för att effektivisera bör man inte glömma en av de viktigaste aspekterna, kommunikation. Det vill säga, att alla medarbetare förstår varför Helsingborgs hamn förändrar och hur förändringen ska ske, men även hur det påverkar varje individs roll. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Holmqvist, Linus; Olsson, Niklas and Donnerhag, Sara
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
logistik, hamn, service
language
Swedish
id
2166733
alternative location
http://portal.ch.lu.se/Campus.NET/Services/Publication/Export.aspx?id=2080&type=doc
date added to LUP
2011-09-24
date last changed
2011-09-24 04:52:35
@misc{2166733,
 abstract   = {Syftet med denna uppsats är att undersöka hur servicegraden påverkas vid en effektivisering av en serviceverksamhet. Detta har vi gjort genom en fältstudie i Helsingborgs hamn där vi genomförde tre intervjuer med nyckelpersoner i verksamheten samt en observation av arbetet på kajen. Från vår empiri har vi fått insikten att det i dagsläget finns en stor beläggning av containertrafiken vilket bör utvecklas för att servicegraden inte ska lida. Personer på chefsnivå är positiva till effektivisering och jobbar aktivt med detta, bland annat genom benchmarking. Våra fallstudier visar även att beläggningen är ojämn på ankommande containrar och att detta påverkar arbetsbelastningen för personalen i hamnen. Vi har lagt fram förslag till hur man kan bibehålla servicen vid en effektivisering. Den första effektiviseringen är att bygga en torrhamn1, vårt andra alternativ är att ha högre hyra för att ha sin container placerad på kajytan. Vid implementering av lösningar för att effektivisera bör man inte glömma en av de viktigaste aspekterna, kommunikation. Det vill säga, att alla medarbetare förstår varför Helsingborgs hamn förändrar och hur förändringen ska ske, men även hur det påverkar varje individs roll.},
 author    = {Holmqvist, Linus and Olsson, Niklas and Donnerhag, Sara},
 keyword   = {logistik,hamn,service},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hur kan en effektivisering i en omlastningsterminal genomföras utan att ge avkall på servicegraden?},
 year     = {2011},
}