Advanced

Thailand Tur & Retur - En undersökning av svenska turisters resvanor till Thailand

Öberg, Karin; Larsson Sala, Leyla and Gunnarsson, Terese (2011)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Titel: Thailand Tur & Retur - En undersökning av svenska turisters res-vanor till Thailand Ämne: Kandidatuppsats i Service Management (15 högskolepoäng) vid Campus Helsingborg, Lunds Universitet Författare: Terese Gunnarsson, Leyla Larsson och Karin Öberg' Handledare: Jan-Henrik Nilsson och Elisabeth Högdahl Nyckelord: Turism, turist, platsidentitet, äkthet, image Frågeställning: – Varför reser svenskar till Thailand?
– Varför väljer många svenska turister att återvända till Thailand? – Hur har tsunamin påverkat svenskarnas resmönster till Thailand? Syfte: Syftet med denna uppsats är att kartlägga och undersöka de bakomliggande faktorerna till varför turister väljer att återkomma till ett specifikt resmål samt hur en naturkatastrof kan... (More)
Titel: Thailand Tur & Retur - En undersökning av svenska turisters res-vanor till Thailand Ämne: Kandidatuppsats i Service Management (15 högskolepoäng) vid Campus Helsingborg, Lunds Universitet Författare: Terese Gunnarsson, Leyla Larsson och Karin Öberg' Handledare: Jan-Henrik Nilsson och Elisabeth Högdahl Nyckelord: Turism, turist, platsidentitet, äkthet, image Frågeställning: – Varför reser svenskar till Thailand?
– Varför väljer många svenska turister att återvända till Thailand? – Hur har tsunamin påverkat svenskarnas resmönster till Thailand? Syfte: Syftet med denna uppsats är att kartlägga och undersöka de bakomliggande faktorerna till varför turister väljer att återkomma till ett specifikt resmål samt hur en naturkatastrof kan tänkas påverka resmålets attraktionskraft. Metod: Vi har valt att använda kvalitativa metoder i form av tio stycken djupintervjuer. Detta empiriska material har sedan analyserats utifrån en teoretisk ram bestående av traditionell turismteori, platsidentitet, äkthet och image. Slutsatser: Vi har kommit fram till att sol, bad och avkoppling samt att komma bort från vardagen är de vanligaste anledningarna till varför respondenterna reser till Thailand. Tsunamin tycks inte ha haft någon större effekt på svenskarnas val av resmål. Khao Lak har lyckats ge turisterna vad de vill ha, och det kan antas att imagen av Thailand är så pass stark i turisternas medvetande att katastrofen inte fick någon långsiktig effekt. Åtta av respondenterna var återvändande turister, vilka alla hade skapat en speciell relation till Thailand, där platsidentiteten var en viktig faktor för att få dem att återvända. Vidare har vi kommit fram till att faktorer såsom människornas vänlighet, bra prisläge, bra klimat, vacker natur och god mat, har bidragit till att skapa denna speciella relation som svenskar har till Thailand. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Öberg, Karin; Larsson Sala, Leyla and Gunnarsson, Terese
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
turism, turist, platsidentitet, äkthet, image
language
Swedish
id
2166740
date added to LUP
2011-09-24 00:00:00
date last changed
2018-10-18 10:19:06
@misc{2166740,
 abstract   = {Titel: Thailand Tur & Retur - En undersökning av svenska turisters res-vanor till Thailand Ämne: Kandidatuppsats i Service Management (15 högskolepoäng) vid Campus Helsingborg, Lunds Universitet Författare: Terese Gunnarsson, Leyla Larsson och Karin Öberg' Handledare: Jan-Henrik Nilsson och Elisabeth Högdahl Nyckelord: Turism, turist, platsidentitet, äkthet, image Frågeställning: – Varför reser svenskar till Thailand?
– Varför väljer många svenska turister att återvända till Thailand? – Hur har tsunamin påverkat svenskarnas resmönster till Thailand? Syfte: Syftet med denna uppsats är att kartlägga och undersöka de bakomliggande faktorerna till varför turister väljer att återkomma till ett specifikt resmål samt hur en naturkatastrof kan tänkas påverka resmålets attraktionskraft. Metod: Vi har valt att använda kvalitativa metoder i form av tio stycken djupintervjuer. Detta empiriska material har sedan analyserats utifrån en teoretisk ram bestående av traditionell turismteori, platsidentitet, äkthet och image. Slutsatser: Vi har kommit fram till att sol, bad och avkoppling samt att komma bort från vardagen är de vanligaste anledningarna till varför respondenterna reser till Thailand. Tsunamin tycks inte ha haft någon större effekt på svenskarnas val av resmål. Khao Lak har lyckats ge turisterna vad de vill ha, och det kan antas att imagen av Thailand är så pass stark i turisternas medvetande att katastrofen inte fick någon långsiktig effekt. Åtta av respondenterna var återvändande turister, vilka alla hade skapat en speciell relation till Thailand, där platsidentiteten var en viktig faktor för att få dem att återvända. Vidare har vi kommit fram till att faktorer såsom människornas vänlighet, bra prisläge, bra klimat, vacker natur och god mat, har bidragit till att skapa denna speciella relation som svenskar har till Thailand.},
 author    = {Öberg, Karin and Larsson Sala, Leyla and Gunnarsson, Terese},
 keyword   = {turism,turist,platsidentitet,äkthet,image},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Thailand Tur & Retur - En undersökning av svenska turisters resvanor till Thailand},
 year     = {2011},
}