Advanced

Konsumera mera!- En fallstudie av inspiration i saluhallen på IKEA

Nielsen, Sandra; Zimmergren, Louise and Tunelid, Sara (2011)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är att undersöka vad som inspirerar kunder att handla när det kommer till volymförsäljning. Vidare är syftet att ta reda på om butiken kan hjälpa kunden att minnas att hon vill göra ett köp.
Hur reagerar kunden vid butikens försök att inspirera när det kommer till volymförsäljning? Och vad är det egentligen som inspirerar kunden? Hur påverkas försäljningen om butiken hjälper kunden komma ihåg att hon vill ha en viss vara?
Vi har valt att använda oss av en blandning mellan kvalitativ och kvantitativ metod genom att göra en enkätundersökning, ett experiment samt observationer. Teoriavsnittet tar upp kundens köpprocess, vad ett spontanköp är, hur en butiksatmosfär påverkar kunden samt kundens olika sinnen och hur de... (More)
Syftet med uppsatsen är att undersöka vad som inspirerar kunder att handla när det kommer till volymförsäljning. Vidare är syftet att ta reda på om butiken kan hjälpa kunden att minnas att hon vill göra ett köp.
Hur reagerar kunden vid butikens försök att inspirera när det kommer till volymförsäljning? Och vad är det egentligen som inspirerar kunden? Hur påverkas försäljningen om butiken hjälper kunden komma ihåg att hon vill ha en viss vara?
Vi har valt att använda oss av en blandning mellan kvalitativ och kvantitativ metod genom att göra en enkätundersökning, ett experiment samt observationer. Teoriavsnittet tar upp kundens köpprocess, vad ett spontanköp är, hur en butiksatmosfär påverkar kunden samt kundens olika sinnen och hur de påverkar henne i butiken. Vi har använt tidigare forskning som trianguleringsmetod gentemot våra iakttagelser vid enkätundersökningen. Vi har också analyserat tidigare forskning i förhållande till resultatet av vårt experiment. Vi har kommit fram till att en kund inte medvetet reflekterar över sina sinnen i butiken, men att hon gör det omedvetet. Vi har också kommit fram till att försäljningen påverkas om butiken hjälper kunden komma ihåg att hon vill ha en viss vara. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{2166747,
 abstract   = {Syftet med uppsatsen är att undersöka vad som inspirerar kunder att handla när det kommer till volymförsäljning. Vidare är syftet att ta reda på om butiken kan hjälpa kunden att minnas att hon vill göra ett köp.
Hur reagerar kunden vid butikens försök att inspirera när det kommer till volymförsäljning? Och vad är det egentligen som inspirerar kunden? Hur påverkas försäljningen om butiken hjälper kunden komma ihåg att hon vill ha en viss vara?
Vi har valt att använda oss av en blandning mellan kvalitativ och kvantitativ metod genom att göra en enkätundersökning, ett experiment samt observationer. Teoriavsnittet tar upp kundens köpprocess, vad ett spontanköp är, hur en butiksatmosfär påverkar kunden samt kundens olika sinnen och hur de påverkar henne i butiken. Vi har använt tidigare forskning som trianguleringsmetod gentemot våra iakttagelser vid enkätundersökningen. Vi har också analyserat tidigare forskning i förhållande till resultatet av vårt experiment. Vi har kommit fram till att en kund inte medvetet reflekterar över sina sinnen i butiken, men att hon gör det omedvetet. Vi har också kommit fram till att försäljningen påverkas om butiken hjälper kunden komma ihåg att hon vill ha en viss vara.},
 author    = {Nielsen, Sandra and Zimmergren, Louise and Tunelid, Sara},
 keyword   = {ikea,inspiration,saluhallen,spontanköp,volymhandel,sinnen,konsumentens köpprocess,impulser,aktivitetsyta,oplanerade köp,butiksatmosfär,köphjälp},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Konsumera mera!- En fallstudie av inspiration i saluhallen på IKEA},
 year     = {2011},
}