Advanced

Facebook som verktyg för relationsmarknadsföring - en fallstudie om resebranschens möjligheter att bygga relationer med sina kunder via Facebook

Lundin, Martina; Appelqvist, Andrea and Bengtsson, Josefin (2011)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Sammanfattning Titel: Facebook som verktyg för relationsmarknadsföring - En fallstudie om resebranschens möjligheter att bygga relationer med sina kunder via Facebook. Seminariedatum: 2011-05-30 – 2011-05-31 Ämne/kurs: SMKK01 Examensarbete kandidatexamen, 15 högskolepoäng. Författare: Andrea Appelqvist, Josefin Bengtsson och Martina Lundin Handledare: Birgitta Olsson och Eva Åström Fem nyckelord: Innovation, relationsmarknadsföring, relationsbyggande, tvåvägskommunikation och word of mouth. Syfte: Att undersöka hur användandet av Facebook har utvecklats ur ett innovationsperspektiv, från att ha varit en mötesplats för studenter till en möjlighet för företag att marknadsföra sig på. Vi syftar till att undersöka hur för Facebook kan användas... (More)
Sammanfattning Titel: Facebook som verktyg för relationsmarknadsföring - En fallstudie om resebranschens möjligheter att bygga relationer med sina kunder via Facebook. Seminariedatum: 2011-05-30 – 2011-05-31 Ämne/kurs: SMKK01 Examensarbete kandidatexamen, 15 högskolepoäng. Författare: Andrea Appelqvist, Josefin Bengtsson och Martina Lundin Handledare: Birgitta Olsson och Eva Åström Fem nyckelord: Innovation, relationsmarknadsföring, relationsbyggande, tvåvägskommunikation och word of mouth. Syfte: Att undersöka hur användandet av Facebook har utvecklats ur ett innovationsperspektiv, från att ha varit en mötesplats för studenter till en möjlighet för företag att marknadsföra sig på. Vi syftar till att undersöka hur för Facebook kan användas som ett verktyg för relationsmarknadsföring. Vidare syftar vi till att ta reda på om det går att bygga relationer via Facebook samt undersöka hur närvaron på Facebook påverkar ett företags kundrelationer genom den snabba spridningen av word of mouth. Metod: Arbetet med denna uppsats har skett enligt ett deduktivt förhållningssätt. Vi har valt att pröva teorin på vårt empiriska material, för att se om det förhåller sig på ett visst sätt i verkligheten. Kvalitativa djupintervjuer med nyckelpersoner inom fallföretaget och en kvalitativ innehållsanalys utgör det empiriska materialet. Teoretiska perspektiv: Uppsatsen tar sin grund i teorier kring innovationer, relationsmarknadsföring, relationsbyggande och word of mouth. Likaså presenteras Internets egenskaper och funktioner som kommer till användning vid relationsmarknadsföring. Empirisk grund: Uppsatsen tar sin empiriska grund ur en innehållsanalys och två djupintervjuer med utvalda personer på fallföretaget. Reslutat: Vi har kommit fram till att relationsmarknadsföring via Facebook kan ses som en innovation. För att lyckas med relationsmarknadsföring via Facebook krävs en strategi bakom och att verktyget används på rätt sätt. Vi har funnit en antal viktiga begrepp som är betydelsefulla för relationsmarknadsföring via Facebook. Dessa är: tvåvägskommunikation, känslomässig koppling, frekvens, tydlighet, lojalitet, ömsesidigt åtagande, engagemang och tillit. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lundin, Martina; Appelqvist, Andrea and Bengtsson, Josefin
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
innovation, relationsmarknadsföring, relationsbyggande, tvåvägskommunikation, word of mouth
language
Swedish
id
2166781
alternative location
http://portal.ch.lu.se/Campus.NET/Services/Publication/Export.aspx?id=1947&type=doc
date added to LUP
2011-09-24
date last changed
2011-09-24 04:52:39
@misc{2166781,
 abstract   = {Sammanfattning Titel: Facebook som verktyg för relationsmarknadsföring -	En fallstudie om resebranschens möjligheter att bygga relationer med sina kunder via Facebook. Seminariedatum:	2011-05-30 – 2011-05-31 Ämne/kurs: SMKK01 Examensarbete kandidatexamen, 15 högskolepoäng. Författare: Andrea Appelqvist, Josefin Bengtsson och Martina Lundin Handledare: Birgitta Olsson och Eva Åström Fem nyckelord:	Innovation, relationsmarknadsföring, relationsbyggande, tvåvägskommunikation och word of mouth. Syfte: Att undersöka hur användandet av Facebook har utvecklats ur ett innovationsperspektiv, från att ha varit en mötesplats för studenter till en möjlighet för företag att marknadsföra sig på. Vi syftar till att undersöka hur för Facebook kan användas som ett verktyg för relationsmarknadsföring. Vidare syftar vi till att ta reda på om det går att bygga relationer via Facebook samt undersöka hur närvaron på Facebook påverkar ett företags kundrelationer genom den snabba spridningen av word of mouth. Metod: Arbetet med denna uppsats har skett enligt ett deduktivt förhållningssätt. Vi har valt att pröva teorin på vårt empiriska material, för att se om det förhåller sig på ett visst sätt i verkligheten. Kvalitativa djupintervjuer med nyckelpersoner inom fallföretaget och en kvalitativ innehållsanalys utgör det empiriska materialet. Teoretiska perspektiv: Uppsatsen tar sin grund i teorier kring innovationer, relationsmarknadsföring, relationsbyggande och word of mouth. Likaså presenteras Internets egenskaper och funktioner som kommer till användning vid relationsmarknadsföring. Empirisk grund: Uppsatsen tar sin empiriska grund ur en innehållsanalys och två djupintervjuer med utvalda personer på fallföretaget. Reslutat:	Vi har kommit fram till att relationsmarknadsföring via Facebook kan ses som en innovation. För att lyckas med relationsmarknadsföring via Facebook krävs en strategi bakom och att verktyget används på rätt sätt. Vi har funnit en antal viktiga begrepp som är betydelsefulla för relationsmarknadsföring via Facebook. Dessa är: tvåvägskommunikation, känslomässig koppling, frekvens, tydlighet, lojalitet, ömsesidigt åtagande, engagemang och tillit.},
 author    = {Lundin, Martina and Appelqvist, Andrea and Bengtsson, Josefin},
 keyword   = {innovation,relationsmarknadsföring,relationsbyggande,tvåvägskommunikation,word of mouth},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Facebook som verktyg för relationsmarknadsföring - en fallstudie om resebranschens möjligheter att bygga relationer med sina kunder via Facebook},
 year     = {2011},
}