Advanced

Extravåning på miljonprogramshus – möjligheter och konsekvenser vid tillbyggnad

Gilck, Fredrik and Stigenäs, Olle (2011)
Programmes in Helesingborg
Abstract (Swedish)
Sammanfattning Extravåning på miljonprogramshus
- Möjligheter och konsekvenser vid tillbyggnad Detta arbete är en del av ett större projekt med syfte att hitta en alternativ lösning till den stundande och nödvändiga förnyelsen av miljonprogramshus. Vi har inriktat oss på tillbyggnad av extravåning på trevånings lamellhus för att kunna komma till stånd med en fallstudie (case-studie) som redovisas i det sista kapitlet. Fallstudien handlar om Helsingborgshem AB’s hus på Grönkullagatan på Drottninghög i Helsingborg. Vi har behandlat frågor kring tillgänglighet och estetisk gestaltning som bara är två av flera aspekter som måste ses till för att få till en hållbar förnyelse, därför är arbetet en del i ett större projekt. Övriga aspekter som vi... (More)
Sammanfattning Extravåning på miljonprogramshus
- Möjligheter och konsekvenser vid tillbyggnad Detta arbete är en del av ett större projekt med syfte att hitta en alternativ lösning till den stundande och nödvändiga förnyelsen av miljonprogramshus. Vi har inriktat oss på tillbyggnad av extravåning på trevånings lamellhus för att kunna komma till stånd med en fallstudie (case-studie) som redovisas i det sista kapitlet. Fallstudien handlar om Helsingborgshem AB’s hus på Grönkullagatan på Drottninghög i Helsingborg. Vi har behandlat frågor kring tillgänglighet och estetisk gestaltning som bara är två av flera aspekter som måste ses till för att få till en hållbar förnyelse, därför är arbetet en del i ett större projekt. Övriga aspekter som vi inte har tagit hänsyn till i denna rapport är brand, akustik, konstruktion (hållfasthet), energianvändning, ekonomi samt installationsteknik. Arbetet börjar med en beskrivning av miljonprogrammet och dess hustyper där vi till sist kommer fram till vilket som är det mest förekommande miljonprogramshuset i Sverige. Sedan följer en förklaring till varför och vilken typ av förnyelse som behövs där vi fokuserar på sociala aspekter. De två följande kapitlen behandlar tillgänglighet och estetisk gestaltning med utgångspunkt i vad som står i de svenska byggreglerna och sedan utifrån typförslag på hissar, trappor och entréer. Till sist listar vi möjliga förslag till förändring på Grönkullagatan i form av tillbyggnader av extravåningar, där typförslag på ny estetisk gestaltning också framgår. Huvudtanken har varit att utkristallisera realistiska förslag på tillbyggnader av extravåningar som Helsingborgshem och övriga aktörer kan få praktisk användbarhet av. Nyckelord: Miljonprogram, tillgänglighet, estetisk gestaltning, lamellhus (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gilck, Fredrik and Stigenäs, Olle
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
miljonprogram, tillgänglighet, estetisk gestaltning, lamellhus
language
Swedish
id
2166795
alternative location
http://portal.ch.lu.se/Campus.NET/Services/Publication/Export.aspx?id=1922&type=doc
date added to LUP
2011-09-24
date last changed
2012-07-12 15:39:49
@misc{2166795,
 abstract   = {Sammanfattning Extravåning på miljonprogramshus
-	Möjligheter och konsekvenser vid tillbyggnad Detta arbete är en del av ett större projekt med syfte att hitta en alternativ lösning till den stundande och nödvändiga förnyelsen av miljonprogramshus. Vi har inriktat oss på tillbyggnad av extravåning på trevånings lamellhus för att kunna komma till stånd med en fallstudie (case-studie) som redovisas i det sista kapitlet. Fallstudien handlar om Helsingborgshem AB’s hus på Grönkullagatan på Drottninghög i Helsingborg. Vi har behandlat frågor kring tillgänglighet och estetisk gestaltning som bara är två av flera aspekter som måste ses till för att få till en hållbar förnyelse, därför är arbetet en del i ett större projekt. Övriga aspekter som vi inte har tagit hänsyn till i denna rapport är brand, akustik, konstruktion (hållfasthet), energianvändning, ekonomi samt installationsteknik. Arbetet börjar med en beskrivning av miljonprogrammet och dess hustyper där vi till sist kommer fram till vilket som är det mest förekommande miljonprogramshuset i Sverige. Sedan följer en förklaring till varför och vilken typ av förnyelse som behövs där vi fokuserar på sociala aspekter. De två följande kapitlen behandlar tillgänglighet och estetisk gestaltning med utgångspunkt i vad som står i de svenska byggreglerna och sedan utifrån typförslag på hissar, trappor och entréer. Till sist listar vi möjliga förslag till förändring på Grönkullagatan i form av tillbyggnader av extravåningar, där typförslag på ny estetisk gestaltning också framgår. Huvudtanken har varit att utkristallisera realistiska förslag på tillbyggnader av extravåningar som Helsingborgshem och övriga aktörer kan få praktisk användbarhet av. Nyckelord: Miljonprogram, tillgänglighet, estetisk gestaltning, lamellhus},
 author    = {Gilck, Fredrik and Stigenäs, Olle},
 keyword   = {miljonprogram,tillgänglighet,estetisk gestaltning,lamellhus},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Extravåning på miljonprogramshus – möjligheter och konsekvenser vid tillbyggnad},
 year     = {2011},
}