Advanced

Intern kommunikation - för att verkställa ett avtal inom avfallssektorn

Nilsson, Kristina; Lindström, Rosanna and Nilsson, Sara (2011)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Bakgrund
Uppsatsen grundar sig i avfallshantering med fokus på den interna kommunikationen hos kundföretag till avfallsbolaget NSR. Det undersökta området utgår från avfallsbolaget NSR:s kundföretag och hur de arbetar för att verkställa sina avtal och förmedlar dessa till sina anställda. Det är i denna relation som värdet i avfallet skapas och blir en resurs för båda parter. Syfte Att undersöka hur intern kommunikation tillämpas hos kundföretag för att engagera och motivera medarbetarna i verkställandet av ett avtal inom avfallssektorn för att skapa värde för inblandade parter. Metod Undersökningen grundas på nio kvalitativa intervjuer med NSR, två av deras kundföretag och kundföretagens anställda. En sammanställning av tidigare forskning... (More)
Bakgrund
Uppsatsen grundar sig i avfallshantering med fokus på den interna kommunikationen hos kundföretag till avfallsbolaget NSR. Det undersökta området utgår från avfallsbolaget NSR:s kundföretag och hur de arbetar för att verkställa sina avtal och förmedlar dessa till sina anställda. Det är i denna relation som värdet i avfallet skapas och blir en resurs för båda parter. Syfte Att undersöka hur intern kommunikation tillämpas hos kundföretag för att engagera och motivera medarbetarna i verkställandet av ett avtal inom avfallssektorn för att skapa värde för inblandade parter. Metod Undersökningen grundas på nio kvalitativa intervjuer med NSR, två av deras kundföretag och kundföretagens anställda. En sammanställning av tidigare forskning kring intern kommunikation gjordes, för att kunna kartlägga det insamlade empiriska materialet. Resultat Intern kommunikation är vital för verkställandet av ett avfallsavtal. Det är en viktig grund för att avfallet ska sorteras rätt och därmed bli en resurs för båda parter. Vidare resultat är att avtal genomförs bättre genom att ett förtroende inom företag finns och att intern tvåvägskommunikation underlättar. Genom att kundföretagens ledning också motiverar och engagerar sina anställda är det lättare att avtalet verkställs på ett tillfredsställande sätt. Engagemang kan skapas genom information och det är viktigt att ledningen är medveten om vad som motiverar de anställda. Slutligen belyser resultatet att när den interna kommunikationen fungerar på kundföretag blir den ett verktyg för verkställandet av avtal och därmed en hjälp för avfallsbolag till vidareutveckling av det hållbara arbetet med avfallshantering. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Kristina; Lindström, Rosanna and Nilsson, Sara
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
intern kommunikation, avfallshantering, engagemang, motivation, förtroende, trovärdighet, nsr, värdeskapande
language
Swedish
id
2166799
alternative location
http://portal.ch.lu.se/Campus.NET/Services/Publication/Export.aspx?id=1949&type=doc
date added to LUP
2011-09-24
date last changed
2011-09-24 04:52:40
@misc{2166799,
 abstract   = {Bakgrund
Uppsatsen grundar sig i avfallshantering med fokus på den interna kommunikationen hos kundföretag till avfallsbolaget NSR. Det undersökta området utgår från avfallsbolaget NSR:s kundföretag och hur de arbetar för att verkställa sina avtal och förmedlar dessa till sina anställda. Det är i denna relation som värdet i avfallet skapas och blir en resurs för båda parter. Syfte Att undersöka hur intern kommunikation tillämpas hos kundföretag för att engagera och motivera medarbetarna i verkställandet av ett avtal inom avfallssektorn för att skapa värde för inblandade parter. Metod Undersökningen grundas på nio kvalitativa intervjuer med NSR, två av deras kundföretag och kundföretagens anställda. En sammanställning av tidigare forskning kring intern kommunikation gjordes, för att kunna kartlägga det insamlade empiriska materialet. Resultat Intern kommunikation är vital för verkställandet av ett avfallsavtal. Det är en viktig grund för att avfallet ska sorteras rätt och därmed bli en resurs för båda parter. Vidare resultat är att avtal genomförs bättre genom att ett förtroende inom företag finns och att intern tvåvägskommunikation underlättar. Genom att kundföretagens ledning också motiverar och engagerar sina anställda är det lättare att avtalet verkställs på ett tillfredsställande sätt. Engagemang kan skapas genom information och det är viktigt att ledningen är medveten om vad som motiverar de anställda. Slutligen belyser resultatet att när den interna kommunikationen fungerar på kundföretag blir den ett verktyg för verkställandet av avtal och därmed en hjälp för avfallsbolag till vidareutveckling av det hållbara arbetet med avfallshantering.},
 author    = {Nilsson, Kristina and Lindström, Rosanna and Nilsson, Sara},
 keyword   = {intern kommunikation,avfallshantering,engagemang,motivation,förtroende,trovärdighet,nsr,värdeskapande},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Intern kommunikation - för att verkställa ett avtal inom avfallssektorn},
 year     = {2011},
}