Advanced

Morot, piska eller inre drivkraft?

Eriksson, Anna; Richter, Anne and Backler, Maja (2011)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Denna studie handlar om motivation hos anställda inom hotellbranschen samt hur chef och ledning ser på detta fenomen. Ämnet valdes eftersom att författarna till studien anser att personalen inom hotellbranschen är en mycket viktig resurs och bör ses som värdefulla redskap för att uppnå de mål som organisationen har. Avsikten med denna uppsats är att undersöka hur man inom ledningen på ett stort hotell arbetar för att för att få en motiverad personalgrupp samt vad som gör anställda inom hotellbranschen motiverade att arbeta hårt och nå specifika uppsatta mål. Författarna till denna studie är även intresserade av att se om de finns någon skillnad av vad som motiverar olika personalgrupper på ett hotell. Studien valdes att genomföra på Hotell... (More)
Denna studie handlar om motivation hos anställda inom hotellbranschen samt hur chef och ledning ser på detta fenomen. Ämnet valdes eftersom att författarna till studien anser att personalen inom hotellbranschen är en mycket viktig resurs och bör ses som värdefulla redskap för att uppnå de mål som organisationen har. Avsikten med denna uppsats är att undersöka hur man inom ledningen på ett stort hotell arbetar för att för att få en motiverad personalgrupp samt vad som gör anställda inom hotellbranschen motiverade att arbeta hårt och nå specifika uppsatta mål. Författarna till denna studie är även intresserade av att se om de finns någon skillnad av vad som motiverar olika personalgrupper på ett hotell. Studien valdes att genomföra på Hotell Gothia Tower i Göteborg. Gruppen ansåg Gothia Tower som passande eftersom det är ett mycket stort hotell med många anställda och en omfattande struktur. Att hotellet även planerar en utbyggnad som kommer göra hotellet till ett av Europas största gjorde studien ännu mer intressant. Studien har genomförts med hjälp av sju intervjuer och en enkätstudie på såväl anställda som chefer inom receptions- och städavdelningen. Studien har utförts med de mest använda teorierna inom motivationsforskning. Författarna har valt att utifrån sin frågeställning studera Hotell Gothia Tower, för att se hur pass användbara de valda teorierna är på just detta företag.
Studien har visat att den främsta motivationen hos de anställda är gästerna och att många av de anställda på hotellet har en stor inre drivkraft. De flesta motiveras av feedback och uppskattning . Belöning har visat sig vara mest effektivt när specifika mål ska uppnås. Studien har dessutom visat att det finns en skillnad med vad som motiverar de olika personalgrupper. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{2166806,
 abstract   = {Denna studie handlar om motivation hos anställda inom hotellbranschen samt hur chef och ledning ser på detta fenomen. Ämnet valdes eftersom att författarna till studien anser att personalen inom hotellbranschen är en mycket viktig resurs och bör ses som värdefulla redskap för att uppnå de mål som organisationen har. Avsikten med denna uppsats är att undersöka hur man inom ledningen på ett stort hotell arbetar för att för att få en motiverad personalgrupp samt vad som gör anställda inom hotellbranschen motiverade att arbeta hårt och nå specifika uppsatta mål. Författarna till denna studie är även intresserade av att se om de finns någon skillnad av vad som motiverar olika personalgrupper på ett hotell. Studien valdes att genomföra på Hotell Gothia Tower i Göteborg. Gruppen ansåg Gothia Tower som passande eftersom det är ett mycket stort hotell med många anställda och en omfattande struktur. Att hotellet även planerar en utbyggnad som kommer göra hotellet till ett av Europas största gjorde studien ännu mer intressant. Studien har genomförts med hjälp av sju intervjuer och en enkätstudie på såväl anställda som chefer inom receptions- och städavdelningen. Studien har utförts med de mest använda teorierna inom motivationsforskning. Författarna har valt att utifrån sin frågeställning studera Hotell Gothia Tower, för att se hur pass användbara de valda teorierna är på just detta företag.
Studien har visat att den främsta motivationen hos de anställda är gästerna och att många av de anställda på hotellet har en stor inre drivkraft. De flesta motiveras av feedback och uppskattning . Belöning har visat sig vara mest effektivt när specifika mål ska uppnås. Studien har dessutom visat att det finns en skillnad med vad som motiverar de olika personalgrupper.},
 author    = {Eriksson, Anna and Richter, Anne and Backler, Maja},
 keyword   = {motivation,mål,servicebranschen,hotell,gothia towers,inre och yttre motivation,innehållsteorier,processteorier,feedback},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Morot, piska eller inre drivkraft?},
 year     = {2011},
}