Advanced

Avfallstudie - kring effektivt kunddeltagande

Andersson, Jesper; Candiani, Luca and Löfving, Jacob (2011)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Sammanfattning Att på ett bra sätt ta hand om vårt avfall har länge vart ett stort problem i både världen och i
Sverige. Vi har i vårt land nått relativt långt i vår process att omvandla vårt avfall till nytt
material och nya resurser. I Helsingborgs kommun arbetar villahushållen med hushållsnära
sortering vilket betyder att sopornas sorteras direkt i hemmet. Denna strategi har lett till att
invånarna ligger i framkant sett till hur mycket avfall som sorteras ut. Trots att man
åstadkommit positiva resultat finns det fortfarande mycket att arbeta med då stora mängder
sorterbart avfall fortfarande hamnar bland restavfallet.
Vår studie syftar till att undersöka hur Helsingborgs kommun arbetar för att öka kundernas
deltagande och påverka deras... (More)
Sammanfattning Att på ett bra sätt ta hand om vårt avfall har länge vart ett stort problem i både världen och i
Sverige. Vi har i vårt land nått relativt långt i vår process att omvandla vårt avfall till nytt
material och nya resurser. I Helsingborgs kommun arbetar villahushållen med hushållsnära
sortering vilket betyder att sopornas sorteras direkt i hemmet. Denna strategi har lett till att
invånarna ligger i framkant sett till hur mycket avfall som sorteras ut. Trots att man
åstadkommit positiva resultat finns det fortfarande mycket att arbeta med då stora mängder
sorterbart avfall fortfarande hamnar bland restavfallet.
Vår studie syftar till att undersöka hur Helsingborgs kommun arbetar för att öka kundernas
deltagande och påverka deras inställning till avfallshantering. Dessutom belyser vi eventuella
brister i samarbetet mellan tjänsteleverantören, kommunen, och kunderna, i detta fall
hushållen.
Det empiriska materialet har samlats in genom intervjuer med Stadsbyggnadsförvaltningen
Renhållningsverket och Avfall Sverige samt en enkätundersökning riktad mot utvalda
villahushåll i Helsingborg.
Studien visar att även om flertalet hushåll är nöjda med avfallshanteringstjänsten finns det
brister gällande informationen från tjänsteleverantören och kundens delaktighet.
För att åstadkomma en effektivare tjänst bör kommunen, enligt vår slutsats, fortsätta satsa på
utbildning, öka graden av kommunikation och implementera ett belöningssystem. Det skulle
möjliggöra att kunden förstår sin roll samt skapa motivation för kunden att fortsätta sortera
mer noggrant. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Jesper; Candiani, Luca and Löfving, Jacob
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
avfall sortering helsingborg effektivt kunddeltagande kommunikation
language
Swedish
id
2166813
alternative location
http://portal.ch.lu.se/Campus.NET/Services/Publication/Export.aspx?id=2007&type=doc
date added to LUP
2011-09-24
date last changed
2011-09-24 04:52:40
@misc{2166813,
 abstract   = {Sammanfattning Att på ett bra sätt ta hand om vårt avfall har länge vart ett stort problem i både världen och i
Sverige. Vi har i vårt land nått relativt långt i vår process att omvandla vårt avfall till nytt
material och nya resurser. I Helsingborgs kommun arbetar villahushållen med hushållsnära
sortering vilket betyder att sopornas sorteras direkt i hemmet. Denna strategi har lett till att
invånarna ligger i framkant sett till hur mycket avfall som sorteras ut. Trots att man
åstadkommit positiva resultat finns det fortfarande mycket att arbeta med då stora mängder
sorterbart avfall fortfarande hamnar bland restavfallet.
Vår studie syftar till att undersöka hur Helsingborgs kommun arbetar för att öka kundernas
deltagande och påverka deras inställning till avfallshantering. Dessutom belyser vi eventuella
brister i samarbetet mellan tjänsteleverantören, kommunen, och kunderna, i detta fall
hushållen.
Det empiriska materialet har samlats in genom intervjuer med Stadsbyggnadsförvaltningen
Renhållningsverket och Avfall Sverige samt en enkätundersökning riktad mot utvalda
villahushåll i Helsingborg.
Studien visar att även om flertalet hushåll är nöjda med avfallshanteringstjänsten finns det
brister gällande informationen från tjänsteleverantören och kundens delaktighet.
För att åstadkomma en effektivare tjänst bör kommunen, enligt vår slutsats, fortsätta satsa på
utbildning, öka graden av kommunikation och implementera ett belöningssystem. Det skulle
möjliggöra att kunden förstår sin roll samt skapa motivation för kunden att fortsätta sortera
mer noggrant.},
 author    = {Andersson, Jesper and Candiani, Luca and Löfving, Jacob},
 keyword   = {avfall
sortering
helsingborg
effektivt kunddeltagande
kommunikation},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Avfallstudie - kring effektivt kunddeltagande},
 year     = {2011},
}