Advanced

Att satsa friskt - ett hälsofrämjande förändringsarbete i en kommunal verksamhet.

Jansson, Emma; Lindström, Malin and Thunholm, Sofia (2011)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Författare: Emma Jansson, Malin Lindström & Sofia Thunholm Handledare: Gustaf Kastberg Syfte: Det övergripande syftet med den här uppsatsen är att beskriva och förklara en förändringsprocess som avser hälsofrämjande åtgärder i en kommunal verksamhet. För att skapa en ökad förståelse belyser vi komplexiteten utifrån två huvudteorier vilka är institutionell teori och teorier som behandlar förändringsprocesser och lärande. Teoretisk referensram: Uppsatsens teoretiska utgångspunkt består av följande teorier: Lärande och kunskaps teorier; gott förändringsarbete och kunskapsspridning. Institutionell teori; Scotts tre pelare, löskoppling och isomorfism. Metod: Kvalitativ fallstudie med semi-strukturerade djupintervjuer. Empiri: Ängelholms kommuns... (More)
Författare: Emma Jansson, Malin Lindström & Sofia Thunholm Handledare: Gustaf Kastberg Syfte: Det övergripande syftet med den här uppsatsen är att beskriva och förklara en förändringsprocess som avser hälsofrämjande åtgärder i en kommunal verksamhet. För att skapa en ökad förståelse belyser vi komplexiteten utifrån två huvudteorier vilka är institutionell teori och teorier som behandlar förändringsprocesser och lärande. Teoretisk referensram: Uppsatsens teoretiska utgångspunkt består av följande teorier: Lärande och kunskaps teorier; gott förändringsarbete och kunskapsspridning. Institutionell teori; Scotts tre pelare, löskoppling och isomorfism. Metod: Kvalitativ fallstudie med semi-strukturerade djupintervjuer. Empiri: Ängelholms kommuns började 2001 arbeta med hälsofrämjande åtgärder för att minska sina sjuktal. Arbetet har utvecklats från rehabiliterande åtgärder till hälsoutveckling genom att skapa en dialog och medvetenhet kring hälsa. Kommunen kallar sitt friskvårdsarbete vi satsar friskt och erbjuder medarbetarna gratis kommunjympa, friskvårdssubventioner och andra motionsinriktade aktiviteter. Slutsatser: Vår studie visar utifrån behandlade teorier att kommunens hälsosatsning har två viktiga syften. Den är dels viktig för att uppnå legitimitet från omgivningen och dels för att uppfylla effektivitetsmål i organisationen. Att leva efter en hälsosam livsstil kommuniceras på flera olika sätt inom kommunen med syfte att påverka medarbetarnas beteende. Med hjälp av teorierna förklarar vi hur kommunen påverkar deras sociala beteende och varför förändringar är viktiga för att följa trender i dagens samhälle. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jansson, Emma; Lindström, Malin and Thunholm, Sofia
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
förändring, hälsofrämjande, institutionell teori, friskvårdsarbete, kunskap och lärande
language
Swedish
id
2166825
alternative location
http://portal.ch.lu.se/Campus.NET/Services/Publication/Export.aspx?id=1985&type=doc
date added to LUP
2011-09-24
date last changed
2011-09-24 04:52:40
@misc{2166825,
 abstract   = {Författare: Emma Jansson, Malin Lindström & Sofia Thunholm Handledare: Gustaf Kastberg Syfte: Det övergripande syftet med den här uppsatsen är att beskriva och förklara en förändringsprocess som avser hälsofrämjande åtgärder i en kommunal verksamhet. För att skapa en ökad förståelse belyser vi komplexiteten utifrån två huvudteorier vilka är institutionell teori och teorier som behandlar förändringsprocesser och lärande. Teoretisk referensram:	Uppsatsens teoretiska utgångspunkt består av följande teorier: Lärande och kunskaps teorier; gott förändringsarbete och kunskapsspridning. Institutionell teori; Scotts tre pelare, löskoppling och isomorfism. Metod:	Kvalitativ fallstudie med semi-strukturerade djupintervjuer. Empiri: Ängelholms kommuns började 2001 arbeta med hälsofrämjande åtgärder för att minska sina sjuktal. Arbetet har utvecklats från rehabiliterande åtgärder till hälsoutveckling genom att skapa en dialog och medvetenhet kring hälsa. Kommunen kallar sitt friskvårdsarbete vi satsar friskt och erbjuder medarbetarna gratis kommunjympa, friskvårdssubventioner och andra motionsinriktade aktiviteter. Slutsatser: Vår studie visar utifrån behandlade teorier att kommunens hälsosatsning har två viktiga syften. Den är dels viktig för att uppnå legitimitet från omgivningen och dels för att uppfylla effektivitetsmål i organisationen. Att leva efter en hälsosam livsstil kommuniceras på flera olika sätt inom kommunen med syfte att påverka medarbetarnas beteende. Med hjälp av teorierna förklarar vi hur kommunen påverkar deras sociala beteende och varför förändringar är viktiga för att följa trender i dagens samhälle.},
 author    = {Jansson, Emma and Lindström, Malin and Thunholm, Sofia},
 keyword   = {förändring,hälsofrämjande,institutionell teori,friskvårdsarbete,kunskap och lärande},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att satsa friskt - ett hälsofrämjande förändringsarbete i en kommunal verksamhet.},
 year     = {2011},
}