Advanced

Naturligtvis

Green, Sofia; Persson, Johanna and Settergren, Johanna (2011)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Sammanfattning
Uppsatsens titel: Naturligtvis - En studie kring företag och konsumenters inställning till ekologiska kläder Författare: Sofia Green, Johanna Persson, Johanna Settergren Universitet: Institutionen för Service Management vid Lunds Universitet, Campus Helsingborg. Nivå och ämne: Kandidatuppsats Service Management 15 hp. Handledare: Anette Svingstedt och Filippa Säwe Nyckelord: Ekologiska kläder, Grön marknadsföring och unga flickor Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka vilken inställning företag och konsumenter har till ekologiska kläder Frågeställning: Hur marknadsförs ekologiska kläder till flickor? Vilken inställning har flickor till ekologiska kläder? Metod: Uppsatsen har en kvalitativ metod, där en semistrukturerad... (More)
Sammanfattning
Uppsatsens titel: Naturligtvis - En studie kring företag och konsumenters inställning till ekologiska kläder Författare: Sofia Green, Johanna Persson, Johanna Settergren Universitet: Institutionen för Service Management vid Lunds Universitet, Campus Helsingborg. Nivå och ämne: Kandidatuppsats Service Management 15 hp. Handledare: Anette Svingstedt och Filippa Säwe Nyckelord: Ekologiska kläder, Grön marknadsföring och unga flickor Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka vilken inställning företag och konsumenter har till ekologiska kläder Frågeställning: Hur marknadsförs ekologiska kläder till flickor? Vilken inställning har flickor till ekologiska kläder? Metod: Uppsatsen har en kvalitativ metod, där en semistrukturerad djupintervju genomförts med kvalitetsansvarige på Gina Tricot. Samt fem fokusgruppsintervjuer som genomförts med flickor mellan 13-19 år. Teoretiska utgångspunkter: Det teoretiska ramverket innefattar teorier kring; generation Y, legitim konsumtion, sociala bevis, marknadsföring, grön konsumtion och grön marknadsföring. Sammanfattade slutsatser: Idag marknadsförs inte ekologiska kläder i stor utsträckning, vilket
orsakar en bristande kunskap och intresse hos konsumenten. Genom
grön marknadsföring kan företaget trigga konsumenten till att konsumera
ekologiska kläder. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Green, Sofia; Persson, Johanna and Settergren, Johanna
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
grön marknadsföring, ekologiska kläder, unga flickor
language
Swedish
id
2166832
alternative location
http://portal.ch.lu.se/Campus.NET/Services/Publication/Export.aspx?id=2011&type=doc
date added to LUP
2011-09-24
date last changed
2011-09-24 04:52:42
@misc{2166832,
 abstract   = {Sammanfattning
Uppsatsens titel: Naturligtvis - En studie kring företag och konsumenters inställning till ekologiska kläder Författare: Sofia Green, Johanna Persson, Johanna Settergren Universitet: Institutionen för Service Management vid Lunds Universitet, Campus Helsingborg. Nivå och ämne: Kandidatuppsats Service Management 15 hp. Handledare: Anette Svingstedt och Filippa Säwe Nyckelord: Ekologiska kläder, Grön marknadsföring och unga flickor Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka vilken inställning företag och konsumenter har till ekologiska kläder Frågeställning: Hur marknadsförs ekologiska kläder till flickor? Vilken inställning har flickor till ekologiska kläder? Metod: Uppsatsen har en kvalitativ metod, där en semistrukturerad djupintervju genomförts med kvalitetsansvarige på Gina Tricot. Samt fem fokusgruppsintervjuer som genomförts med flickor mellan 13-19 år. Teoretiska utgångspunkter: Det teoretiska ramverket innefattar teorier kring; generation Y, legitim konsumtion, sociala bevis, marknadsföring, grön konsumtion och grön marknadsföring. Sammanfattade slutsatser: Idag marknadsförs inte ekologiska kläder i stor utsträckning, vilket
orsakar en bristande kunskap och intresse hos konsumenten. Genom
grön marknadsföring kan företaget trigga konsumenten till att konsumera
ekologiska kläder.},
 author    = {Green, Sofia and Persson, Johanna and Settergren, Johanna},
 keyword   = {grön marknadsföring,ekologiska kläder,unga flickor},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Naturligtvis},
 year     = {2011},
}