Advanced

Sociala medier som marknadsföringskanal - en studie om varumärkesskapande

Göransson, Monika; Ahlström, Emma and Kahlström, Susanne (2011)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur företag använder sociala medier för att skapa varumärket. Vi vill veta hur företaget och konsumenten påverkar varumärket genom en tvåvägskommunikation över sociala medier. Vidare vill vi undersöka hur företaget kommunicerar med konsumenten för att skapa en varumärkesrelation. Uppsatsen diskuterar därefter de möjligheter och risker som finns vid förmedlingen av varumärket över sociala medier. För att besvara vårt syfte har vi valt att intervjua och observera sex stycken mikroföretag kring deras användning av sociala medier. Metod: Vi utgår från en induktiv ansats för att upptäcka snarare än verifiera teori. Vi har använt en etnografisk metod för att undersöka hur företaget skapar varumärket... (More)
Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur företag använder sociala medier för att skapa varumärket. Vi vill veta hur företaget och konsumenten påverkar varumärket genom en tvåvägskommunikation över sociala medier. Vidare vill vi undersöka hur företaget kommunicerar med konsumenten för att skapa en varumärkesrelation. Uppsatsen diskuterar därefter de möjligheter och risker som finns vid förmedlingen av varumärket över sociala medier. För att besvara vårt syfte har vi valt att intervjua och observera sex stycken mikroföretag kring deras användning av sociala medier. Metod: Vi utgår från en induktiv ansats för att upptäcka snarare än verifiera teori. Vi har använt en etnografisk metod för att undersöka hur företaget skapar varumärket över sociala medier. Vi har använt oss av semi-strukturerade djupintervjuer och netnografiska observationer vid insamlandet av data. Slutsatser: Sociala medier ligger i tiden och är en kostnads- och tidseffektiv marknadsföringskanal. Genom sociala medier skapas det en varumärkesrelation med olika karaktärsdrag mellan företag och konsument. Det är en marknadsföringskanal med stora möjligheter, men den utnyttjas oftast inte till dess fulla potential. Den används inte heller av mikroföretag för att strategiskt och planerat skapa varumärket, utan mer som ett verktyg för att sprida information. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Göransson, Monika; Ahlström, Emma and Kahlström, Susanne
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
sociala medier, varumärke, relationer, kommunikation, marknadsföring
language
Swedish
id
2166860
alternative location
http://portal.ch.lu.se/Campus.NET/Services/Publication/Export.aspx?id=2020&type=doc
date added to LUP
2011-09-24
date last changed
2011-09-24 04:52:43
@misc{2166860,
 abstract   = {Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur företag använder sociala medier för att skapa varumärket. Vi vill veta hur företaget och konsumenten påverkar varumärket genom en tvåvägskommunikation över sociala medier. Vidare vill vi undersöka hur företaget kommunicerar med konsumenten för att skapa en varumärkesrelation. Uppsatsen diskuterar därefter de möjligheter och risker som finns vid förmedlingen av varumärket över sociala medier. För att besvara vårt syfte har vi valt att intervjua och observera sex stycken mikroföretag kring deras användning av sociala medier. Metod: Vi utgår från en induktiv ansats för att upptäcka snarare än verifiera teori. Vi har använt en etnografisk metod för att undersöka hur företaget skapar varumärket över sociala medier. Vi har använt oss av semi-strukturerade djupintervjuer och netnografiska observationer vid insamlandet av data. Slutsatser: Sociala medier ligger i tiden och är en kostnads- och tidseffektiv marknadsföringskanal. Genom sociala medier skapas det en varumärkesrelation med olika karaktärsdrag mellan företag och konsument. Det är en marknadsföringskanal med stora möjligheter, men den utnyttjas oftast inte till dess fulla potential. Den används inte heller av mikroföretag för att strategiskt och planerat skapa varumärket, utan mer som ett verktyg för att sprida information.},
 author    = {Göransson, Monika and Ahlström, Emma and Kahlström, Susanne},
 keyword   = {sociala medier,varumärke,relationer,kommunikation,marknadsföring},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sociala medier som marknadsföringskanal - en studie om varumärkesskapande},
 year     = {2011},
}