Advanced

Jakten på framgång - en studie om köpcentrums framgångsfaktorer

Holgersson, Elin; Holm, Joanna and Johansson, Karolina (2011)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Sammanfattning?
Titel: Jakten på framgång - En studie om köpcentrums framgångsfaktorer Inlämningsdatum: 24 maj, 2011 Nivå: Kandidatuppsats i Service Management, 15hp Författare: Elin Holgersson, Joanna Holm och Karolina Johansson Handledare: Johan Alvehus Nyckelord: framgångsfaktorer, branschens aktörer, vision, mål, köpcentrum. Syfte: Syftet med uppsatsen är att se om det finns en framgångsfaktor som är den viktigaste för ett köpcentrum att jobba med för att nå framgång och konkurrensfördelar. Detta ska vi göra genom att sammanställa vilken framgångsfaktor branschens aktörer anser vara viktigast, samt hur relationerna mellan aktörerna i branschen påverkar framgångsfaktorerna. Frågeställning: Vilken framgångsfaktor är viktigast för ett... (More)
Sammanfattning?
Titel: Jakten på framgång - En studie om köpcentrums framgångsfaktorer Inlämningsdatum: 24 maj, 2011 Nivå: Kandidatuppsats i Service Management, 15hp Författare: Elin Holgersson, Joanna Holm och Karolina Johansson Handledare: Johan Alvehus Nyckelord: framgångsfaktorer, branschens aktörer, vision, mål, köpcentrum. Syfte: Syftet med uppsatsen är att se om det finns en framgångsfaktor som är den viktigaste för ett köpcentrum att jobba med för att nå framgång och konkurrensfördelar. Detta ska vi göra genom att sammanställa vilken framgångsfaktor branschens aktörer anser vara viktigast, samt hur relationerna mellan aktörerna i branschen påverkar framgångsfaktorerna. Frågeställning: Vilken framgångsfaktor är viktigast för ett köpcentrum enligt branschens aktörer? Metod: kvalitativa intervjuer med centrumföreträdare på tre köpcentrum, fyra stycken hyresgäster och två politiker. Samt dokumentinsamling av material från köpcentrumen. Slutsatser: Uppsatsens slutsatser visar att en framgångsfaktor sammantaget inte är viktigare än en annan, utan att prioritering av vilken som är viktigast sker utifrån aktörernas ståndpunkt i branschen. För att skapa framgång måste köpcentrum förhålla sig till alla framgångsfaktor som branschens aktörer anser är viktiga då alla faktorer spelar en viktig roll för ett helhetsperspektiv och ingen kan därför uteslutas. Köpcentrum kan inte enbart förlita sig på vilka framgångsfaktorer som branschens aktörer sammantaget anser vara medel till framgång, utan måste även ta hänsyn till hur branschens aktörers relationer förhåller sig till varandra för att kunna prioritera rätt faktorer för framgång. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Holgersson, Elin; Holm, Joanna and Johansson, Karolina
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
framgångsfaktorer, branschens aktörer, vision, mål, köpcentrum
language
Swedish
id
2166872
alternative location
http://portal.ch.lu.se/Campus.NET/Services/Publication/Export.aspx?id=1965&type=doc
date added to LUP
2011-09-24
date last changed
2011-09-24 04:52:43
@misc{2166872,
 abstract   = {Sammanfattning?
Titel: Jakten på framgång - En studie om köpcentrums framgångsfaktorer Inlämningsdatum: 24 maj, 2011 Nivå: Kandidatuppsats i Service Management, 15hp Författare: Elin Holgersson, Joanna Holm och Karolina Johansson Handledare: Johan Alvehus Nyckelord: framgångsfaktorer, branschens aktörer, vision, mål, köpcentrum. Syfte: Syftet med uppsatsen är att se om det finns en framgångsfaktor som är den viktigaste för ett köpcentrum att jobba med för att nå framgång och konkurrensfördelar. Detta ska vi göra genom att sammanställa vilken framgångsfaktor branschens aktörer anser vara viktigast, samt hur relationerna mellan aktörerna i branschen påverkar framgångsfaktorerna. Frågeställning: Vilken framgångsfaktor är viktigast för ett köpcentrum enligt branschens aktörer? Metod: kvalitativa intervjuer med centrumföreträdare på tre köpcentrum, fyra stycken hyresgäster och två politiker. Samt dokumentinsamling av material från köpcentrumen. Slutsatser: Uppsatsens slutsatser visar att en framgångsfaktor sammantaget inte är viktigare än en annan, utan att prioritering av vilken som är viktigast sker utifrån aktörernas ståndpunkt i branschen. För att skapa framgång måste köpcentrum förhålla sig till alla framgångsfaktor som branschens aktörer anser är viktiga då alla faktorer spelar en viktig roll för ett helhetsperspektiv och ingen kan därför uteslutas. Köpcentrum kan inte enbart förlita sig på vilka framgångsfaktorer som branschens aktörer sammantaget anser vara medel till framgång, utan måste även ta hänsyn till hur branschens aktörers relationer förhåller sig till varandra för att kunna prioritera rätt faktorer för framgång.},
 author    = {Holgersson, Elin and Holm, Joanna and Johansson, Karolina},
 keyword   = {framgångsfaktorer,branschens aktörer,vision,mål,köpcentrum},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Jakten på framgång - en studie om köpcentrums framgångsfaktorer},
 year     = {2011},
}