Advanced

Auktorisationen av redovisningskonsulten samt dess inverkan på revisionsbranschen

Karlsson, Olof and Fridh, Jenny (2011)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Att klargöra vad auktorisationen av redovisningskonsulten innebär samt undersöka huruvida bankerna ser bokslutsrapporten som ett möjligt substitut till revisionsberättelsen vid kreditgivning. Metod: Vi har genomfört en kvalitativ undersökning bestående av semistrukturerade besöksintervjuer med respondenter från revisions- och redovisningsbyråer samt banker. Teoretiskt perspektiv: Uppsatsens teoretiska referensram baseras på intressentmodellen, resursberoendeteorin samt legitimitetsteorin. Empiri: Det empiriska materialet består av sex semistrukturerade besöksintervjuer. Dessa har genomförts med fyra respondenter från tre revisions- och redovisningsbyråer samt två respondenter från två banker.
Resultat: Auktorisationen kommer att... (More)
Syfte: Att klargöra vad auktorisationen av redovisningskonsulten innebär samt undersöka huruvida bankerna ser bokslutsrapporten som ett möjligt substitut till revisionsberättelsen vid kreditgivning. Metod: Vi har genomfört en kvalitativ undersökning bestående av semistrukturerade besöksintervjuer med respondenter från revisions- och redovisningsbyråer samt banker. Teoretiskt perspektiv: Uppsatsens teoretiska referensram baseras på intressentmodellen, resursberoendeteorin samt legitimitetsteorin. Empiri: Det empiriska materialet består av sex semistrukturerade besöksintervjuer. Dessa har genomförts med fyra respondenter från tre revisions- och redovisningsbyråer samt två respondenter från två banker.
Resultat: Auktorisationen kommer att innebära en skyddad titel för redovisningskonsulten. Genom denna har yrkesgruppen även fått ett eget regelverk att följa och granskas efter vilket är ett första steg till att etablera titeln på marknaden. Bankerna öppnar för bokslutsrapporten vid kredigivning till mindre bolag om förtroende finns. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Karlsson, Olof and Fridh, Jenny
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Auktoriserad redovisningskonsult, bokslutsrapport, Reko, revisionsberättelse, intressenter, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
2167991
date added to LUP
2011-01-13
date last changed
2012-04-02 18:31:27
@misc{2167991,
 abstract   = {Syfte: Att klargöra vad auktorisationen av redovisningskonsulten innebär samt undersöka huruvida bankerna ser bokslutsrapporten som ett möjligt substitut till revisionsberättelsen vid kreditgivning. Metod: Vi har genomfört en kvalitativ undersökning bestående av semistrukturerade besöksintervjuer med respondenter från revisions- och redovisningsbyråer samt banker. Teoretiskt perspektiv: Uppsatsens teoretiska referensram baseras på intressentmodellen, resursberoendeteorin samt legitimitetsteorin. Empiri: Det empiriska materialet består av sex semistrukturerade besöksintervjuer. Dessa har genomförts med fyra respondenter från tre revisions- och redovisningsbyråer samt två respondenter från två banker.
Resultat: Auktorisationen kommer att innebära en skyddad titel för redovisningskonsulten. Genom denna har yrkesgruppen även fått ett eget regelverk att följa och granskas efter vilket är ett första steg till att etablera titeln på marknaden. Bankerna öppnar för bokslutsrapporten vid kredigivning till mindre bolag om förtroende finns.},
 author    = {Karlsson, Olof and Fridh, Jenny},
 keyword   = {Auktoriserad redovisningskonsult,bokslutsrapport,Reko,revisionsberättelse,intressenter,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Auktorisationen av redovisningskonsulten samt dess inverkan på revisionsbranschen},
 year     = {2011},
}