Advanced

RFID goes bananas - Change management for implementing RFID technology

Swahn, Fredrik and Hebrand, Viktor (2010)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
För att nå långsiktig framgång måste företag röra sig snabbare och anpassa sig bättre till omgivningen än sina konkurrenter. Ett sätt att göra detta är att ta del av innovati-va teknologier för att skapa konkurrensfördelar. Nowaste Logistics som är en tredje-partsleverantör inom frukt och grönsaksmarknaden, beslutade år 2008 att införa RFID-teknologi för att öka spårbarheten på sina varor och på så sätt nå konkurrens-fördelar. Radio Frequency Identification (RFID) är en teknologi för automatiserad identifiering som använder radiovågor för att sända data mellan en så kallad tag och en läsare utan fysisk kontakt. Nowaste Logistics beräknar att vara först med RFID-teknologi inom frukt och grönsaksbranschen i Sverige. I och med RFID har... (More)
För att nå långsiktig framgång måste företag röra sig snabbare och anpassa sig bättre till omgivningen än sina konkurrenter. Ett sätt att göra detta är att ta del av innovati-va teknologier för att skapa konkurrensfördelar. Nowaste Logistics som är en tredje-partsleverantör inom frukt och grönsaksmarknaden, beslutade år 2008 att införa RFID-teknologi för att öka spårbarheten på sina varor och på så sätt nå konkurrens-fördelar. Radio Frequency Identification (RFID) är en teknologi för automatiserad identifiering som använder radiovågor för att sända data mellan en så kallad tag och en läsare utan fysisk kontakt. Nowaste Logistics beräknar att vara först med RFID-teknologi inom frukt och grönsaksbranschen i Sverige. I och med RFID har föränd-ringar behövt göras i syfte att förbereda organisationen och processer för den kom-mande implementeringen. Detta examensarbete har två syften; 1. Att ta fram en förändringsprocessmodell för RFID implementeringar. 2. Att identifiera centrala komponenter och interaktionen mellan dessa under en RFID implementering. En ny etiketteringsprocessimplementering har studerats och deltagande observatio-ner vid de tekniska testerna inför RFID-implementeringen har också genomförts. Med hjälp av litteratur och teorier inom Change Management, Pilots and Risk Mana-gement och RFID implementeringar tillsammans med en fallstudie på Nowaste Logis-tics har våra resultat konkluderats. Genom att använda vår förändringsmodell, RFID Change Management Process Mo-del, tror vi att Nowaste Logistics, såväl som andra företag, kan förenkla och struktu-rera sina RFID-förändringsprojekt på ett tydligare sätt. Förändringsmodellen som syftar till att guida projektledaren genom hela förändringsprocessen är designad för att vara lättförstålig och användarvänlig. Förutom att ha identifierat tre komponenter: People-Process-Technology, som vi anser centrala att beakta vid tekniska implementeringar, så har vi insett att interak-tionen mellan dessa faktorer är avgörande för en framgångsrik implementering. Vid RFID implementeringar är interaktionen än viktigare och vi har kommit fram till att behovet av Change management ökar i och med att osäkerheten för projektet ökat. Osäkerheten uttrycker sig till exempel genom att tekniken är obeprövad och att fö-retaget inte säkert vet om tekniken kommer att fungera som planerat. Vidare är det viktigt att balansera uppmärksamheten mellan People-Process-Technology så att ingen av komponenterna blir lidande respektive får för mycket fokus. Det tycks vara vanligt att tekniken felprioriteras som följd av de osäkerhetsfaktorer som råder kring den. Som exempel, visade fallstudien att speciella utmaningar ställdes på RFID tekni-ken på grund av varor med hög vattenhalt vilket medförde att större fokus borde lagts på tekniken i inledande faser. För att reducera dessa osäkerhetsfaktorer anser vi att företag bör inleda de tekniska testerna så tidigt som möjligt, arbeta aktivt med proaktiv riskhantering och genomföra pilotprojekt. Vidare anser vi att processdesig-nen bör hållas så flexibel som möjligt för att vara anpassningsbar för tekniska för-ändringar som kan vara nödvändiga under implementeringens gång. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Swahn, Fredrik and Hebrand, Viktor
supervisor
organization
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Innovative technology:Innovation:RFID:Change Management:Risk Management:Pilots studies:Technical verification:Implementations:Nowaste Logistics, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
2168016
date added to LUP
2010-05-18 00:00:00
date last changed
2012-11-21 12:36:37
@misc{2168016,
 abstract   = {För att nå långsiktig framgång måste företag röra sig snabbare och anpassa sig bättre till omgivningen än sina konkurrenter. Ett sätt att göra detta är att ta del av innovati-va teknologier för att skapa konkurrensfördelar. Nowaste Logistics som är en tredje-partsleverantör inom frukt och grönsaksmarknaden, beslutade år 2008 att införa RFID-teknologi för att öka spårbarheten på sina varor och på så sätt nå konkurrens-fördelar. Radio Frequency Identification (RFID) är en teknologi för automatiserad identifiering som använder radiovågor för att sända data mellan en så kallad tag och en läsare utan fysisk kontakt. Nowaste Logistics beräknar att vara först med RFID-teknologi inom frukt och grönsaksbranschen i Sverige. I och med RFID har föränd-ringar behövt göras i syfte att förbereda organisationen och processer för den kom-mande implementeringen. Detta examensarbete har två syften; 1.	Att ta fram en förändringsprocessmodell för RFID implementeringar. 2.	Att identifiera centrala komponenter och interaktionen mellan dessa under en RFID implementering. En ny etiketteringsprocessimplementering har studerats och deltagande observatio-ner vid de tekniska testerna inför RFID-implementeringen har också genomförts. Med hjälp av litteratur och teorier inom Change Management, Pilots and Risk Mana-gement och RFID implementeringar tillsammans med en fallstudie på Nowaste Logis-tics har våra resultat konkluderats. Genom att använda vår förändringsmodell, RFID Change Management Process Mo-del, tror vi att Nowaste Logistics, såväl som andra företag, kan förenkla och struktu-rera sina RFID-förändringsprojekt på ett tydligare sätt. Förändringsmodellen som syftar till att guida projektledaren genom hela förändringsprocessen är designad för att vara lättförstålig och användarvänlig. Förutom att ha identifierat tre komponenter: People-Process-Technology, som vi anser centrala att beakta vid tekniska implementeringar, så har vi insett att interak-tionen mellan dessa faktorer är avgörande för en framgångsrik implementering. Vid RFID implementeringar är interaktionen än viktigare och vi har kommit fram till att behovet av Change management ökar i och med att osäkerheten för projektet ökat. Osäkerheten uttrycker sig till exempel genom att tekniken är obeprövad och att fö-retaget inte säkert vet om tekniken kommer att fungera som planerat. Vidare är det viktigt att balansera uppmärksamheten mellan People-Process-Technology så att ingen av komponenterna blir lidande respektive får för mycket fokus. Det tycks vara vanligt att tekniken felprioriteras som följd av de osäkerhetsfaktorer som råder kring den. Som exempel, visade fallstudien att speciella utmaningar ställdes på RFID tekni-ken på grund av varor med hög vattenhalt vilket medförde att större fokus borde lagts på tekniken i inledande faser. För att reducera dessa osäkerhetsfaktorer anser vi att företag bör inleda de tekniska testerna så tidigt som möjligt, arbeta aktivt med proaktiv riskhantering och genomföra pilotprojekt. Vidare anser vi att processdesig-nen bör hållas så flexibel som möjligt för att vara anpassningsbar för tekniska för-ändringar som kan vara nödvändiga under implementeringens gång.},
 author    = {Swahn, Fredrik and Hebrand, Viktor},
 keyword   = {Innovative technology:Innovation:RFID:Change Management:Risk Management:Pilots studies:Technical verification:Implementations:Nowaste Logistics,Management of enterprises,Företagsledning,management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {RFID goes bananas - Change management for implementing RFID technology},
 year     = {2010},
}