Advanced

Hjälporganisationers kommunikation

Johanson-Thor Hernebrant, Gustav; Andgren, Johan and Olsson, Anna (2010)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet är att se hur och om hjälporganisationer idag
kommunicerar företags CSR- engagemang (Corporate Social
Responsibility) via internet, samt undersöka om bättre
kommunikation via internet kan leda till ökade bidrag.
Metod: Uppsatsen använder ett kvalitativt tillvägagångssätt med en
abduktiv ansats som utgångspunkt. Vi har tittat på ett antal
studieobjekt och med hjälp av undersökningsformulär studerat
hur kommunikation av företags CSR- engagemang bedrivs på
deras hemsidor.
Teoretiska
perspektiv:
Vår teoretiska grund bygger på företags sociala ansvar och hur
hjälporganisationer kan kommunicera detta via Internet.
Empiri: Empirin beskriver våra studieobjekts hemsidor och hur
kommunikation bedrivs där idag, vad för kommunikation... (More)
Syfte: Syftet är att se hur och om hjälporganisationer idag
kommunicerar företags CSR- engagemang (Corporate Social
Responsibility) via internet, samt undersöka om bättre
kommunikation via internet kan leda till ökade bidrag.
Metod: Uppsatsen använder ett kvalitativt tillvägagångssätt med en
abduktiv ansats som utgångspunkt. Vi har tittat på ett antal
studieobjekt och med hjälp av undersökningsformulär studerat
hur kommunikation av företags CSR- engagemang bedrivs på
deras hemsidor.
Teoretiska
perspektiv:
Vår teoretiska grund bygger på företags sociala ansvar och hur
hjälporganisationer kan kommunicera detta via Internet.
Empiri: Empirin beskriver våra studieobjekts hemsidor och hur
kommunikation bedrivs där idag, vad för kommunikation utav
företagsengagemang som uppvisas samt hur lättillgänglig
informationen är.
Slutsats: Hjälporganisationerna vi studerat skiljer sig till stora delar i hur
de kommunicerar företags CSR- engagemang via sina
hemsidor, fast samtliga kommunicerar ut engagemangen. Vi har
även funnit att ökad kommunikation via internet kommer leda
till ökade bidrag. Vad som skall kommuniceras av
hjälporganisationerna beror dock på graden av information
allmänheten besitter om organisationen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johanson-Thor Hernebrant, Gustav; Andgren, Johan and Olsson, Anna
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Corporate Social Responsibility (CSR), hjälporganisation, kommunikation, Internet, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
2171732
date added to LUP
2010-01-15 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:55:19
@misc{2171732,
 abstract   = {Syfte: Syftet är att se hur och om hjälporganisationer idag
kommunicerar företags CSR- engagemang (Corporate Social
Responsibility) via internet, samt undersöka om bättre
kommunikation via internet kan leda till ökade bidrag.
Metod: Uppsatsen använder ett kvalitativt tillvägagångssätt med en
abduktiv ansats som utgångspunkt. Vi har tittat på ett antal
studieobjekt och med hjälp av undersökningsformulär studerat
hur kommunikation av företags CSR- engagemang bedrivs på
deras hemsidor.
Teoretiska
perspektiv:
Vår teoretiska grund bygger på företags sociala ansvar och hur
hjälporganisationer kan kommunicera detta via Internet.
Empiri: Empirin beskriver våra studieobjekts hemsidor och hur
kommunikation bedrivs där idag, vad för kommunikation utav
företagsengagemang som uppvisas samt hur lättillgänglig
informationen är.
Slutsats: Hjälporganisationerna vi studerat skiljer sig till stora delar i hur
de kommunicerar företags CSR- engagemang via sina
hemsidor, fast samtliga kommunicerar ut engagemangen. Vi har
även funnit att ökad kommunikation via internet kommer leda
till ökade bidrag. Vad som skall kommuniceras av
hjälporganisationerna beror dock på graden av information
allmänheten besitter om organisationen.},
 author    = {Johanson-Thor Hernebrant, Gustav and Andgren, Johan and Olsson, Anna},
 keyword   = {Corporate Social Responsibility (CSR),hjälporganisation,kommunikation,Internet,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hjälporganisationers kommunikation},
 year     = {2010},
}