Advanced

Ett fack i förändring - En kvalitativ studie om rekryteringen av nya medlemmar hos fackförbundet Unionen

Karlsson, Alexander LU (2011) SOCM02 20111
Sociology
Abstract (Swedish)
Problemformulering/bakgrund: Samhällets utveckling har givit arbetsmarknaden nya förutsättningar, som påverkat fackförbunden negativt. Facken har gått från att ha en nästan konstant stigande medlemskurva, till att se medlemsgraden sjunka de senaste två decennierna, vilket fångat mitt intresse. Fortsätter medlemsgraden sjunka, hotar det balansen mellan arbetsgivare och fackförbund, vilket ökar risken att löntagarna får sämre arbetsvillkor, när förbunden blir svagare. Därför vill jag studera hur ett fackförbund, i mitt fall Unionen anpassat verksamheten mot arbetsmarknadens nya förutsättningar.

Syfte: Syftet med uppsatsen är att studera om fackförbundet Unionen anpassat sig till arbetsmarknadens nya förutsättningar, via en analys av... (More)
Problemformulering/bakgrund: Samhällets utveckling har givit arbetsmarknaden nya förutsättningar, som påverkat fackförbunden negativt. Facken har gått från att ha en nästan konstant stigande medlemskurva, till att se medlemsgraden sjunka de senaste två decennierna, vilket fångat mitt intresse. Fortsätter medlemsgraden sjunka, hotar det balansen mellan arbetsgivare och fackförbund, vilket ökar risken att löntagarna får sämre arbetsvillkor, när förbunden blir svagare. Därför vill jag studera hur ett fackförbund, i mitt fall Unionen anpassat verksamheten mot arbetsmarknadens nya förutsättningar.

Syfte: Syftet med uppsatsen är att studera om fackförbundet Unionen anpassat sig till arbetsmarknadens nya förutsättningar, via en analys av rekryteringsmetoderna som värvarna på ett av deras regionkontor använder.
Teoretiskt perspektiv: I studien användes teorier som beskriver hur en värdeförskjutning skett i samhället, från kollektivism till individualism. Förskjutningen beskriver hur yngre generationer tänker utifrån ett individualistiskt perspektiv, medan äldre generationer i högre
utsträckning tänker utifrån ett kollektivt perspektiv. Vid sidan om teorierna presenterades det också hur värdeförskjutningen uppkommit, och hur den påverkat fackförbunden. Förslag på strategier, som förbunden kan använda i den nya situationen presenteras också.

Metoder: Metoden som användes var semistrukturerade intervjuer. Intervjuformen tillåter forskaren att hålla intervjun inom specifika teman, men att respondenten inom områdena fritt kan tala om det hon anser är viktigt. Sammanlagt intervjuades sju respondenter från ett av Unionens regionkontor, med yrkesrollen värvare och deras chef, vilket var nästan alla värvare utom en (föräldraledig) på kontoret. Områdena som behandlades vid intervjuerna, var arbetet som värvare, mötet med människor och hur värvningsarbetet kan utvecklas.

Slutsatser/resultat: Resultaten som framkom i studien, visade att Unionen påbörjat arbetet med att anpassa verksamheten utifrån förutsättningarna på arbetsmarknaden, genom att övergå från en expertinriktad till en marknadsorienterad organisation. Förändringen har för värvarna inneburit att deras arbete blivit mer strukturerat, där fokus i dagsläget är förlagt mot klubbarna. En inriktning som förbundet hoppas kommer att generera fler medlemmar, då möjligheterna blir större än vid direktvärvning av värvarna, eftersom antalet klubbar överstiger antalet värvare. Sedan i arbetet med rekryteringen är mycket av arbetet inriktat mot unga, då gruppen består av många potentiella medlemmar. Bakgrunden till att gruppen inte gått med i facket, är enligt respondenterna bristen på kunskap om fackets verksamhet och arbetsmarknadens uppbyggnad, till stor del beroende på att förbunden generellt varit dåliga att
informera om verksamheten. Klubbarna har avslutningsvis också fördelen av att vara nära de anställda, vilket underlättar förståelsen för deras behov. Närheten ökar också möjligheten att skapa lojalitet mellan parterna, om ett förtroende skapas mellan klubb och medlemmar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Karlsson, Alexander LU
supervisor
organization
course
SOCM02 20111
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
närhet, okunskap, individualism, värvning, materialism, kommunikation
language
Swedish
id
2172543
date added to LUP
2011-10-10 08:13:44
date last changed
2012-02-17 13:54:16
@misc{2172543,
 abstract   = {Problemformulering/bakgrund: Samhällets utveckling har givit arbetsmarknaden nya förutsättningar, som påverkat fackförbunden negativt. Facken har gått från att ha en nästan konstant stigande medlemskurva, till att se medlemsgraden sjunka de senaste två decennierna, vilket fångat mitt intresse. Fortsätter medlemsgraden sjunka, hotar det balansen mellan arbetsgivare och fackförbund, vilket ökar risken att löntagarna får sämre arbetsvillkor, när förbunden blir svagare. Därför vill jag studera hur ett fackförbund, i mitt fall Unionen anpassat verksamheten mot arbetsmarknadens nya förutsättningar.

Syfte: Syftet med uppsatsen är att studera om fackförbundet Unionen anpassat sig till arbetsmarknadens nya förutsättningar, via en analys av rekryteringsmetoderna som värvarna på ett av deras regionkontor använder.
Teoretiskt perspektiv: I studien användes teorier som beskriver hur en värdeförskjutning skett i samhället, från kollektivism till individualism. Förskjutningen beskriver hur yngre generationer tänker utifrån ett individualistiskt perspektiv, medan äldre generationer i högre
utsträckning tänker utifrån ett kollektivt perspektiv. Vid sidan om teorierna presenterades det också hur värdeförskjutningen uppkommit, och hur den påverkat fackförbunden. Förslag på strategier, som förbunden kan använda i den nya situationen presenteras också.

Metoder: Metoden som användes var semistrukturerade intervjuer. Intervjuformen tillåter forskaren att hålla intervjun inom specifika teman, men att respondenten inom områdena fritt kan tala om det hon anser är viktigt. Sammanlagt intervjuades sju respondenter från ett av Unionens regionkontor, med yrkesrollen värvare och deras chef, vilket var nästan alla värvare utom en (föräldraledig) på kontoret. Områdena som behandlades vid intervjuerna, var arbetet som värvare, mötet med människor och hur värvningsarbetet kan utvecklas. 

Slutsatser/resultat: Resultaten som framkom i studien, visade att Unionen påbörjat arbetet med att anpassa verksamheten utifrån förutsättningarna på arbetsmarknaden, genom att övergå från en expertinriktad till en marknadsorienterad organisation. Förändringen har för värvarna inneburit att deras arbete blivit mer strukturerat, där fokus i dagsläget är förlagt mot klubbarna. En inriktning som förbundet hoppas kommer att generera fler medlemmar, då möjligheterna blir större än vid direktvärvning av värvarna, eftersom antalet klubbar överstiger antalet värvare. Sedan i arbetet med rekryteringen är mycket av arbetet inriktat mot unga, då gruppen består av många potentiella medlemmar. Bakgrunden till att gruppen inte gått med i facket, är enligt respondenterna bristen på kunskap om fackets verksamhet och arbetsmarknadens uppbyggnad, till stor del beroende på att förbunden generellt varit dåliga att
informera om verksamheten. Klubbarna har avslutningsvis också fördelen av att vara nära de anställda, vilket underlättar förståelsen för deras behov. Närheten ökar också möjligheten att skapa lojalitet mellan parterna, om ett förtroende skapas mellan klubb och medlemmar.},
 author    = {Karlsson, Alexander},
 keyword   = {närhet,okunskap,individualism,värvning,materialism,kommunikation},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ett fack i förändring - En kvalitativ studie om rekryteringen av nya medlemmar hos fackförbundet Unionen},
 year     = {2011},
}