Advanced

The Foreign Corrupt Practices Act of 1977 och The Bribery Act 2010 - En redogörelse för, samt jämförelse av, två korruptionslagstiftningar

Berntsson, Niklas LU (2011) HARK11 20112
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Korruption är ett globalt och frekvent förekommande problem. Genom nationella rättsakter med långtgående extraterritoriell jurisdiktion som till exempel amerikanska The Foreign Corrupt Practices Act of 1977, bekämpas korruption numera på ett gränsöverskridande tillvägagångssätt. Detta medför att företag vid till exempel inträde på en ny marknad omsorgsfullt måste undersöka under vilka lands lagar ett företag kan anses ha ett straffrättsligt ansvar för korrupta handlingar. Den 1 juli 2011 trädde The Bribery Act 2010 i kraft och blev gällande lag i Storbritannien. Även denna lag har en långtgående extraterritoriell tillämpning. Frågan som jag ställer mig i denna uppsats är, med fokus på avseendet extraterritoriell tillämpning, vilka... (More)
Korruption är ett globalt och frekvent förekommande problem. Genom nationella rättsakter med långtgående extraterritoriell jurisdiktion som till exempel amerikanska The Foreign Corrupt Practices Act of 1977, bekämpas korruption numera på ett gränsöverskridande tillvägagångssätt. Detta medför att företag vid till exempel inträde på en ny marknad omsorgsfullt måste undersöka under vilka lands lagar ett företag kan anses ha ett straffrättsligt ansvar för korrupta handlingar. Den 1 juli 2011 trädde The Bribery Act 2010 i kraft och blev gällande lag i Storbritannien. Även denna lag har en långtgående extraterritoriell tillämpning. Frågan som jag ställer mig i denna uppsats är, med fokus på avseendet extraterritoriell tillämpning, vilka skillnader är det mellan dessa två lagar? För att uppnå uppsatsen syftet använder jag mig av en jämförande metod, där jag först redogör för de bägge rättsakternas innehåll och avslutningsvis gör jag en jämförelse mellan de bägge och reflekterar över vilka lärdomar det finns att dra från min jämförelse.
De bägge rättsakternas sätt att se på vilka juridiska och fysiska personer som har ett straffrättsligt ansvar för korrupta handlingar även utanför respektive lands gränser är identisk. Skillnaderna mellan rättsakterna ligger i när olika juridiska och fysiska personer har ett straffrättsligt ansvar för handlingar som begås utanför landets gränser. I bägge rättsakterna föreligger det ansvarsfrihet för företag om den brittiska och amerikanska lagstiftningen kommer i strid med den gällande skriftliga nationella lagstiftningen i det land där företaget har genomfört affärer. The Foreign Corrupt Practices Act of 1977 tillåter betalningar som används för att påskynda och säkra ”rutinmässiga statliga åtgärder” som utförs av en utländsk tjänsteman, som tjänstemannen i frågan är bunden till att göra. Något som inte är tillåtet enligt The Bribery Act 2010. (Less)
Abstract
Corruption is a global problem. Through national legislation with far-reaching extraterritorial jurisdiction such as the U.S. The Foreign Corrupt Practices Act of 1977, fighting corruption has now a transnational approach. This means for example, that companies who will enter a new market must carefully examine, under which countries´ law a company can be considered to have a criminal responsibility for corrupt behaviour. The first of July 2011, The Bribery Act 2010 came into force. Although this law is applicable in Britain, the act has an extensive extra-territorial application.

The question that I ask myself in this paper is, with focus on extraterritorial application, what differences are there between these two acts? To achieve... (More)
Corruption is a global problem. Through national legislation with far-reaching extraterritorial jurisdiction such as the U.S. The Foreign Corrupt Practices Act of 1977, fighting corruption has now a transnational approach. This means for example, that companies who will enter a new market must carefully examine, under which countries´ law a company can be considered to have a criminal responsibility for corrupt behaviour. The first of July 2011, The Bribery Act 2010 came into force. Although this law is applicable in Britain, the act has an extensive extra-territorial application.

The question that I ask myself in this paper is, with focus on extraterritorial application, what differences are there between these two acts? To achieve the purpose of the essay I used the comparative method. My starting point was the legal text, in order to report what is regulated in the two laws and thereby providing the foundation needed in order to demonstrate the differences between them.

The two acts have a identical way of looking at which persons who have a criminal liability for corrupt acts outside their respective boundaries. The differences between the two acts is in when these persons has a criminal liability for acts committed outside the country. In both acts is there a discharge to a company if the law comes into conflict with the existing written law of the country where the company have completed deals. The Foreign Corrupt Practices Act of 1977 allows payments that are used to accelerate and secure "routine governmental action" conducted by foreign official as the official in question is bound to make. Something that is not authorized by The Bribery Act 2010. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Berntsson, Niklas LU
supervisor
organization
course
HARK11 20112
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
The Foreign Corrupt Practices Act of 1977, The Bribery Act of 2010, Korruption
language
Swedish
id
2199792
date added to LUP
2011-11-02 15:30:04
date last changed
2011-11-02 15:30:04
@misc{2199792,
 abstract   = {Corruption is a global problem. Through national legislation with far-reaching extraterritorial jurisdiction such as the U.S. The Foreign Corrupt Practices Act of 1977, fighting corruption has now a transnational approach. This means for example, that companies who will enter a new market must carefully examine, under which countries´ law a company can be considered to have a criminal responsibility for corrupt behaviour. The first of July 2011, The Bribery Act 2010 came into force. Although this law is applicable in Britain, the act has an extensive extra-territorial application. 

The question that I ask myself in this paper is, with focus on extraterritorial application, what differences are there between these two acts? To achieve the purpose of the essay I used the comparative method. My starting point was the legal text, in order to report what is regulated in the two laws and thereby providing the foundation needed in order to demonstrate the differences between them. 

The two acts have a identical way of looking at which persons who have a criminal liability for corrupt acts outside their respective boundaries. The differences between the two acts is in when these persons has a criminal liability for acts committed outside the country. In both acts is there a discharge to a company if the law comes into conflict with the existing written law of the country where the company have completed deals. The Foreign Corrupt Practices Act of 1977 allows payments that are used to accelerate and secure "routine governmental action" conducted by foreign official as the official in question is bound to make. Something that is not authorized by The Bribery Act 2010.},
 author    = {Berntsson, Niklas},
 keyword   = {The Foreign Corrupt Practices Act of 1977,The Bribery Act of 2010,Korruption},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {The Foreign Corrupt Practices Act of 1977 och The Bribery Act 2010 - En redogörelse för, samt jämförelse av, två korruptionslagstiftningar},
 year     = {2011},
}