Advanced

Gemenskapspatent - Vägen till harmonisering

Hashemi Nejad, Roozbeh LU (2011) HARK11 20112
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Bakgrund
Idag behöver den som ska söka patent för en uppfinning i princip söka det landsvis. Varje land behöver en översättning till sitt egna språk, och ländernas lagstiftning skiljer sig åt. Inom Europa finns konventionen EPC (European Patent Convention) som tillåter patentsökaren att lättare söka patent hos de fördragsslutande parterna via EPO (Europeiska Patent Organisationen). Detta innebär dock inte att skyddet är enhetligt och det finns ingen central domstol som dömer i patenttvisterna. Vilket leder till att ett patentintrångsfall kan få olika utgångar i de olika EU länderna.

Syfte
Syftet med uppsatsen är att undersöka om tolkningsprotokollet art. 164 EPC har medfört förändringar inom den europeiska patenträtten. Första... (More)
Bakgrund
Idag behöver den som ska söka patent för en uppfinning i princip söka det landsvis. Varje land behöver en översättning till sitt egna språk, och ländernas lagstiftning skiljer sig åt. Inom Europa finns konventionen EPC (European Patent Convention) som tillåter patentsökaren att lättare söka patent hos de fördragsslutande parterna via EPO (Europeiska Patent Organisationen). Detta innebär dock inte att skyddet är enhetligt och det finns ingen central domstol som dömer i patenttvisterna. Vilket leder till att ett patentintrångsfall kan få olika utgångar i de olika EU länderna.

Syfte
Syftet med uppsatsen är att undersöka om tolkningsprotokollet art. 164 EPC har medfört förändringar inom den europeiska patenträtten. Första frågeställningen blir; Har art. 164 EPC medfört harmonisering av patenträtten, mellan de Europeiska länderna?

Vidare blir det viktigt att undersöka vad som stoppar möjligheten till att ha en central domstol, samt vilka andra möjligheter finns. Den andra frågeställningen blir därmed; Vilka möjligheter finns det för Europa att harmonisera sin patenträtt? Denna fråga kommer utredas utifrån EU-domstolens svar på UPLS (Unified Patent Litigation System) den 8 mars 2011.

Slutsats
Författaren till uppsatsen har dragit slutsatsen att art. 164 EPC har medfört en smärre harmonisering av patenträtten.

Slutsatsen rörande den andra frågeställningen resulterar i tre möjligheter. En möjlighet är att lagstadga ekvivalenstolkning i EPC. En andra möjlighet är att upprätta en specialdomstol. En tredje möjlighet är att upprätta en domstol med inspiration från Benelux-domstolen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hashemi Nejad, Roozbeh LU
supervisor
organization
course
HARK11 20112
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
EU-patent, EPLA, UPLS, Gemenskapspatent
language
Swedish
id
2202252
date added to LUP
2011-11-03 08:45:50
date last changed
2011-11-03 08:45:50
@misc{2202252,
 abstract   = {Bakgrund
Idag behöver den som ska söka patent för en uppfinning i princip söka det landsvis. Varje land behöver en översättning till sitt egna språk, och ländernas lagstiftning skiljer sig åt. Inom Europa finns konventionen EPC (European Patent Convention) som tillåter patentsökaren att lättare söka patent hos de fördragsslutande parterna via EPO (Europeiska Patent Organisationen). Detta innebär dock inte att skyddet är enhetligt och det finns ingen central domstol som dömer i patenttvisterna. Vilket leder till att ett patentintrångsfall kan få olika utgångar i de olika EU länderna. 

Syfte
Syftet med uppsatsen är att undersöka om tolkningsprotokollet art. 164 EPC har medfört förändringar inom den europeiska patenträtten. Första frågeställningen blir; Har art. 164 EPC medfört harmonisering av patenträtten, mellan de Europeiska länderna? 

Vidare blir det viktigt att undersöka vad som stoppar möjligheten till att ha en central domstol, samt vilka andra möjligheter finns. Den andra frågeställningen blir därmed; Vilka möjligheter finns det för Europa att harmonisera sin patenträtt? Denna fråga kommer utredas utifrån EU-domstolens svar på UPLS (Unified Patent Litigation System) den 8 mars 2011.

Slutsats
Författaren till uppsatsen har dragit slutsatsen att art. 164 EPC har medfört en smärre harmonisering av patenträtten.

Slutsatsen rörande den andra frågeställningen resulterar i tre möjligheter. En möjlighet är att lagstadga ekvivalenstolkning i EPC. En andra möjlighet är att upprätta en specialdomstol. En tredje möjlighet är att upprätta en domstol med inspiration från Benelux-domstolen.},
 author    = {Hashemi Nejad, Roozbeh},
 keyword   = {EU-patent,EPLA,UPLS,Gemenskapspatent},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Gemenskapspatent - Vägen till harmonisering},
 year     = {2011},
}