Advanced

Handlingsutrymme för lokala parter på arbetsplatsen

Sahlin, Emanuel LU (2011) HARH16 20112
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
På arbetsplatsen, närmast förhållandena där arbetet utförs, kan arbetsgivare och lokal fackförening förhandla med varandra och träffa lokala avtal. De lokala parternas handlingsutrymme begränsas dock av lagar och vad som bestämts i centrala kollektivavtal. Denna uppsats handlar bland annat om vad lagstiftaren till MBL hade för ändamål med reglerna om ökat medinflytande för arbetstagarna. Den tar också upp vilka sakfrågor som de centrala kollektivavtalen delegerar till lokal nivå för att där träffa överrenskommelser. Fokus för uppsatsen är hur MBL och lagstiftarens syften samt centrala kollektivavtal påverkar handlingsutrymmet för de lokala parterna.

Det visar sig att när de centrala kollektivavtalen delegerar sakfrågor till lokal nivå... (More)
På arbetsplatsen, närmast förhållandena där arbetet utförs, kan arbetsgivare och lokal fackförening förhandla med varandra och träffa lokala avtal. De lokala parternas handlingsutrymme begränsas dock av lagar och vad som bestämts i centrala kollektivavtal. Denna uppsats handlar bland annat om vad lagstiftaren till MBL hade för ändamål med reglerna om ökat medinflytande för arbetstagarna. Den tar också upp vilka sakfrågor som de centrala kollektivavtalen delegerar till lokal nivå för att där träffa överrenskommelser. Fokus för uppsatsen är hur MBL och lagstiftarens syften samt centrala kollektivavtal påverkar handlingsutrymmet för de lokala parterna.

Det visar sig att när de centrala kollektivavtalen delegerar sakfrågor till lokal nivå så ger de också ofta flera riktlinjer för hur sakfrågorna bör regleras. Detta innebär att handlingsutrymmet för de lokala parterna blir rätt så begränsat. De kan inte fritt tolka och reglera sakfrågorna enligt eget tycke. MBL har lett till ökat inflytande för lokala fackföreningar främst genom att arbetsgivaren är skyldig att förhandla innan beslut när det gäller viktigare förändringar på arbetsplatsen. Lagstiftaren till MBL hade som syfte att 32 § MBL skulle inspirera de lokala parterna till att teckna medbestämmandeavtal. Av de fyra sakfrågor, som delegerats från de fyra centrala kollektivavtal denna uppsats utgår ifrån, är det bara när det gäller en sakfråga som reglerna i det centrala kollektivavtalet uppmuntrar parterna till att samarbeta i sakfrågan på ett sådant sätt att medbestämmandeavtal vore ett alternativ. (Less)
Abstract
At the workplace, closest to the situation where work is performed, the employer and the local trade union can negotiate and reach local agreements. The local parties' room for maneuver is limited by laws and what is regulated in the central collective agreement. This paper deals with, among other things, what the legislature to MBL aimed at with the rules on the empowerment of workers. It also addresses what issues the central collective agreements are delegating to the local level in order to find agreements. The focus of this paper is how the MBL, the legislature's purpose and central collective agreements are affecting the scope for action of the local parties.

It turns out that when the central collective agreements are delegating... (More)
At the workplace, closest to the situation where work is performed, the employer and the local trade union can negotiate and reach local agreements. The local parties' room for maneuver is limited by laws and what is regulated in the central collective agreement. This paper deals with, among other things, what the legislature to MBL aimed at with the rules on the empowerment of workers. It also addresses what issues the central collective agreements are delegating to the local level in order to find agreements. The focus of this paper is how the MBL, the legislature's purpose and central collective agreements are affecting the scope for action of the local parties.

It turns out that when the central collective agreements are delegating issues to the local level, they often give several guidelines on how the issues should be regulated. This means that the scope for action by the local parties will be rather limited; they are not free to interpret and regulate the issues at their discretion. MBL has led to the empowerment of local trade unions, mainly by the rules stating that the employer is obliged to negotiate before a decision on major changes in the workplace. Legislature to MBL wanted 32 § MBL to inspire the local parties to establish agreements concerning co-determination. Out of the four issues I have identified, as delegated by the four central collective agreement this paper is based on, it is just in one issue the rules of the central collective agreement encourages cooperation regarding the issue in such a way that co-determination agreement would be an option. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sahlin, Emanuel LU
supervisor
organization
course
HARH16 20112
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Kollektivavtal, MBL, lokala parter, sakfrågor, handlingsutrymme
language
Swedish
id
2202562
date added to LUP
2011-11-14 14:48:50
date last changed
2011-11-14 14:48:50
@misc{2202562,
 abstract   = {At the workplace, closest to the situation where work is performed, the employer and the local trade union can negotiate and reach local agreements. The local parties' room for maneuver is limited by laws and what is regulated in the central collective agreement. This paper deals with, among other things, what the legislature to MBL aimed at with the rules on the empowerment of workers. It also addresses what issues the central collective agreements are delegating to the local level in order to find agreements. The focus of this paper is how the MBL, the legislature's purpose and central collective agreements are affecting the scope for action of the local parties.

It turns out that when the central collective agreements are delegating issues to the local level, they often give several guidelines on how the issues should be regulated. This means that the scope for action by the local parties will be rather limited; they are not free to interpret and regulate the issues at their discretion. MBL has led to the empowerment of local trade unions, mainly by the rules stating that the employer is obliged to negotiate before a decision on major changes in the workplace. Legislature to MBL wanted 32 § MBL to inspire the local parties to establish agreements concerning co-determination. Out of the four issues I have identified, as delegated by the four central collective agreement this paper is based on, it is just in one issue the rules of the central collective agreement encourages cooperation regarding the issue in such a way that co-determination agreement would be an option.},
 author    = {Sahlin, Emanuel},
 keyword   = {Kollektivavtal,MBL,lokala parter,sakfrågor,handlingsutrymme},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Handlingsutrymme för lokala parter på arbetsplatsen},
 year     = {2011},
}