Advanced

Tappa inte andan – Organisationskulturbyggandeledarskapsprocesser och dess effekter vid säsongsanställningar

Josefsson, Gustaf and Wahlström, Johan (2011)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Abstrakt
Titel: Tappa inte andan – Organisationskulturbyggandeledarskapsprocesser och dess effekter vid säsongsanställningar Nivå: Magisteruppsats, Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Instutionen för Service Management
Författare: Gustaf Josefsson & Johan Wahlström Handledare: Richard Ek & Su Mi Dahlgaard-Park Syfte: Syftet med uppsatsen är att öka kunskapen om organisationskulturbyggandeledarskapsprocesser och dess effekter i branscher med hög personalomsättning och stor andel säsongsanställda. Forskningsfrågor: Vilka tankar ligger bakom och hur ser ledarskapsprocesserna ut för byggandet av organisationskultur? Vilken effekt får organisationskulturbyggandeledarskapsprocesser på medarbetarna? Metod: För syftet fann författarna det... (More)
Abstrakt
Titel: Tappa inte andan – Organisationskulturbyggandeledarskapsprocesser och dess effekter vid säsongsanställningar Nivå: Magisteruppsats, Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Instutionen för Service Management
Författare: Gustaf Josefsson & Johan Wahlström Handledare: Richard Ek & Su Mi Dahlgaard-Park Syfte: Syftet med uppsatsen är att öka kunskapen om organisationskulturbyggandeledarskapsprocesser och dess effekter i branscher med hög personalomsättning och stor andel säsongsanställda. Forskningsfrågor: Vilka tankar ligger bakom och hur ser ledarskapsprocesserna ut för byggandet av organisationskultur? Vilken effekt får organisationskulturbyggandeledarskapsprocesser på medarbetarna? Metod: För syftet fann författarna det lämpligt att undersöka medarbetarnas perspektiv på ledningens intentioner omkring organisationskulturbyggandeledarskapsprocesser. För att ge svar på forskningsfrågorna valde författarna att göra en fallstudie hos en dansk skidresebyrå. Som metod till empiriinsamling valdes kvalitativa intervjuer och kvalitativ dokumentstudie. Författarna har varken valt att hålla strikt deduktivt eller induktivt förhållningsätt. Slutsatser: För ledningen i branscher med stor andel säsongsanställda och hög personalomsättning innebär att stora delar av ledningens arbete handlar om att återbygga en stark organisationskultur. En organisationskultur som visar seriositet är också viktig utåt, för att locka rätt medarbetare. Medarbetarna i resebyrån har förstått vikten av att dra nytta av varandra för att lyckas. Medarbetarnas uppfattning kring servicekonceptet kan härledas till ledningens grundläggande värderingar om hur bra service ser ut och där utbildningen är ett välfungerande verktyg för att skapa en stark gemenskap. Om organisationskulturen utvecklas i fel riktning eller om ledningen misslyckas att skapa önskad organisationskultur, ges chansen att återskapa organisationskulturen, redan nästkommande säsong. Trots hög personalomsättning av säsongsanställda finns ser författarna möjligheter att skapa starka organisationskulturer i branscher med hög personalomsättning och stor andel säsonganställda. Nyckelord: Kultur, Organisation, Identitet, Utbildning, Ledarskap, Processer, Grundläggande värderingar, Meningsskapande, Organisationskulturbyggandeledarskapsprocesser (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Josefsson, Gustaf and Wahlström, Johan
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
kultur, organisation, identitet, utbildning, ledarskap, processer, grundläggande värderingar, meningsskapande, organisationskulturbyggandeledarskapsprocesser
language
Swedish
id
2202846
date added to LUP
2011-11-06 00:00:00
date last changed
2018-10-18 10:19:56
@misc{2202846,
 abstract   = {Abstrakt
Titel:	Tappa inte andan – Organisationskulturbyggandeledarskapsprocesser och dess effekter vid säsongsanställningar Nivå:	Magisteruppsats, Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Instutionen för Service Management
Författare:	Gustaf Josefsson & Johan Wahlström Handledare:	Richard Ek & Su Mi Dahlgaard-Park Syfte:	Syftet med uppsatsen är att öka kunskapen om organisationskulturbyggandeledarskapsprocesser och dess effekter i branscher med hög personalomsättning och stor andel säsongsanställda. Forskningsfrågor:	Vilka tankar ligger bakom och hur ser ledarskapsprocesserna ut för byggandet av organisationskultur? Vilken effekt får organisationskulturbyggandeledarskapsprocesser på medarbetarna? Metod:	För syftet fann författarna det lämpligt att undersöka medarbetarnas perspektiv på ledningens intentioner omkring organisationskulturbyggandeledarskapsprocesser. För att ge svar på forskningsfrågorna valde författarna att göra en fallstudie hos en dansk skidresebyrå. Som metod till empiriinsamling valdes kvalitativa intervjuer och kvalitativ dokumentstudie. Författarna har varken valt att hålla strikt deduktivt eller induktivt förhållningsätt. Slutsatser:	För ledningen i branscher med stor andel säsongsanställda och hög personalomsättning innebär att stora delar av ledningens arbete handlar om att återbygga en stark organisationskultur. En organisationskultur som visar seriositet är också viktig utåt, för att locka rätt medarbetare. Medarbetarna i resebyrån har förstått vikten av att dra nytta av varandra för att lyckas. Medarbetarnas uppfattning kring servicekonceptet kan härledas till ledningens grundläggande värderingar om hur bra service ser ut och där utbildningen är ett välfungerande verktyg för att skapa en stark gemenskap. Om organisationskulturen utvecklas i fel riktning eller om ledningen misslyckas att skapa önskad organisationskultur, ges chansen att återskapa organisationskulturen, redan nästkommande säsong. Trots hög personalomsättning av säsongsanställda finns ser författarna möjligheter att skapa starka organisationskulturer i branscher med hög personalomsättning och stor andel säsonganställda. Nyckelord:	Kultur, Organisation, Identitet, Utbildning, Ledarskap, Processer, Grundläggande värderingar, Meningsskapande, Organisationskulturbyggandeledarskapsprocesser},
 author    = {Josefsson, Gustaf and Wahlström, Johan},
 keyword   = {kultur,organisation,identitet,utbildning,ledarskap,processer,grundläggande värderingar,meningsskapande,organisationskulturbyggandeledarskapsprocesser},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Tappa inte andan – Organisationskulturbyggandeledarskapsprocesser och dess effekter vid säsongsanställningar},
 year     = {2011},
}