Advanced

Multiple and Intersectional Discrimination in Swedish and EU Labour Law

Söderberg, Sofia LU (2011) JURM01 20112
Department of Law
Abstract
This study investigates whether there is protection against multiple and intersectional discrimination in employment in EU law and Swedish law. The study also examines whether the Swedish law is consistent with EU law concerning the protection against intersectional and multiple discrimination in employment. Multiple and intersectional discrimination are defined as two different legal concepts with different legal consequences.

Philosophical observations on the construction of discrimination and equality concepts and ideas about formal and substantive justice constitute a foundation for the study's analytical starting-points. To fulfill the purpose and answer the research questions, notions of multiple and intersectional discrimination... (More)
This study investigates whether there is protection against multiple and intersectional discrimination in employment in EU law and Swedish law. The study also examines whether the Swedish law is consistent with EU law concerning the protection against intersectional and multiple discrimination in employment. Multiple and intersectional discrimination are defined as two different legal concepts with different legal consequences.

Philosophical observations on the construction of discrimination and equality concepts and ideas about formal and substantive justice constitute a foundation for the study's analytical starting-points. To fulfill the purpose and answer the research questions, notions of multiple and intersectional discrimination are anchored in a broader description of the development and content of discrimination law in the EU and Sweden. (Less)
Abstract (Swedish)
Denna studie undersöker om det finns skydd mot multipel och intersektionell diskriminering på arbetsmarknaden i EU-rätt och i svensk rätt. Studien undersöker också om den svenska rätten överensstämmer med EU-rätten gällande skyddet mot intersektionell och multipel diskriminering på arbetsmarknaden. Multipel och intersektionell diskriminering definieras som två olika rättsliga begrepp med olika rättsliga konsekvenser.

Filosofiska iakttagelser om konstruktionen av diskriminerings- och jämlikhetsbegrepp samt idéer om formell och materiell rättvisa utgör ett fundament för studiens analytiska ställningstaganden. För att fullfölja syftet och besvara frågeställningar förankras begreppen multipel och intersektionell diskriminering i en bredare... (More)
Denna studie undersöker om det finns skydd mot multipel och intersektionell diskriminering på arbetsmarknaden i EU-rätt och i svensk rätt. Studien undersöker också om den svenska rätten överensstämmer med EU-rätten gällande skyddet mot intersektionell och multipel diskriminering på arbetsmarknaden. Multipel och intersektionell diskriminering definieras som två olika rättsliga begrepp med olika rättsliga konsekvenser.

Filosofiska iakttagelser om konstruktionen av diskriminerings- och jämlikhetsbegrepp samt idéer om formell och materiell rättvisa utgör ett fundament för studiens analytiska ställningstaganden. För att fullfölja syftet och besvara frågeställningar förankras begreppen multipel och intersektionell diskriminering i en bredare beskrivning av diskrimineringsrättens utveckling och innehåll i EU och Sverige. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Söderberg, Sofia LU
supervisor
organization
course
JURM01 20112
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Discrimination, Multiple, Intersectional, diskriminering, multipel, intersektionell, labour law, Sweden, EU, arbetsrätt
language
English
id
2206187
date added to LUP
2011-11-24 16:43:57
date last changed
2011-11-24 16:43:57
@misc{2206187,
 abstract   = {This study investigates whether there is protection against multiple and intersectional discrimination in employment in EU law and Swedish law. The study also examines whether the Swedish law is consistent with EU law concerning the protection against intersectional and multiple discrimination in employment. Multiple and intersectional discrimination are defined as two different legal concepts with different legal consequences.

Philosophical observations on the construction of discrimination and equality concepts and ideas about formal and substantive justice constitute a foundation for the study's analytical starting-points. To fulfill the purpose and answer the research questions, notions of multiple and intersectional discrimination are anchored in a broader description of the development and content of discrimination law in the EU and Sweden.},
 author    = {Söderberg, Sofia},
 keyword   = {Discrimination,Multiple,Intersectional,diskriminering,multipel,intersektionell,labour law,Sweden,EU,arbetsrätt},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Multiple and Intersectional Discrimination in Swedish and EU Labour Law},
 year     = {2011},
}