Advanced

Att leda en förändring

Ågren, Fredrik; Hyltén-Cavallius, Stefan; Wachtmeister, Finn and Åstradsson, Rasmus (2011)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med denna uppsats är att ur ett ledningsperspektiv studera organisationsförändringar där medarbetare involveras. Hur kan ledningen agera för att involvera medarbetare och samtidigt bibehålla en fokus på de syften och mål man har med förändringsvision? Metod: En kvalitativ ansats där empiri införskaffas genom en fallstudie av Swedbank med semistrukturerade intervjuer. Empirin har sedan analyserats för att appliceras på för studien relevanta teorier och modeller. Teoretiska perspektiv: Studiens teoretiska ansats utgår från Kotters sekventiella förändringsmodell. Kotters modell kompletteras med Simons informationsbaserade styrsystem för att tolka hur ledningen styr förändringsarbetet. Empiri: Det empiriska materialet baseras på... (More)
Syfte: Syftet med denna uppsats är att ur ett ledningsperspektiv studera organisationsförändringar där medarbetare involveras. Hur kan ledningen agera för att involvera medarbetare och samtidigt bibehålla en fokus på de syften och mål man har med förändringsvision? Metod: En kvalitativ ansats där empiri införskaffas genom en fallstudie av Swedbank med semistrukturerade intervjuer. Empirin har sedan analyserats för att appliceras på för studien relevanta teorier och modeller. Teoretiska perspektiv: Studiens teoretiska ansats utgår från Kotters sekventiella förändringsmodell. Kotters modell kompletteras med Simons informationsbaserade styrsystem för att tolka hur ledningen styr förändringsarbetet. Empiri: Det empiriska materialet baseras på sex intervjuer med medarbetare från olika hierarkiska nivåer på Swedbank. Resultat: Kotters förändringsmodell är ett bra verktyg för ett företags ledning att genomföra en förändringsprocess. Dock bör denna modell kompletteras med Simons informationsbaserade system för att klargöra hur involvering av medarbetare ska ske utan att man tappar den strategiska riktningen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{2213150,
 abstract   = {Syfte: Syftet med denna uppsats är att ur ett ledningsperspektiv studera organisationsförändringar där medarbetare involveras. Hur kan ledningen agera för att involvera medarbetare och samtidigt bibehålla en fokus på de syften och mål man har med förändringsvision? Metod: En kvalitativ ansats där empiri införskaffas genom en fallstudie av Swedbank med semistrukturerade intervjuer. Empirin har sedan analyserats för att appliceras på för studien relevanta teorier och modeller. Teoretiska perspektiv: Studiens teoretiska ansats utgår från Kotters sekventiella förändringsmodell. Kotters modell kompletteras med Simons informationsbaserade styrsystem för att tolka hur ledningen styr förändringsarbetet. Empiri: Det empiriska materialet baseras på sex intervjuer med medarbetare från olika hierarkiska nivåer på Swedbank. Resultat: Kotters förändringsmodell är ett bra verktyg för ett företags ledning att genomföra en förändringsprocess. Dock bör denna modell kompletteras med Simons informationsbaserade system för att klargöra hur involvering av medarbetare ska ske utan att man tappar den strategiska riktningen.},
 author    = {Ågren, Fredrik and Hyltén-Cavallius, Stefan and Wachtmeister, Finn and Åstradsson, Rasmus},
 keyword   = {Organisationsförändring,strategisk kommunikation,informationsbaserade styrsystem,Värderingsstyrning,Change management,Swedbank,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att leda en förändring},
 year     = {2011},
}