Advanced

Alltid någe nytt och inte någe gott: Catharina Wallenstedts goda ideal

Pehrsson, Maria LU (2011) HISK01 20112
History
Abstract (Swedish)
I uppsatsen undersöks den nyadliga 1600-talskvinnan Catharina Wallenstedts syn på och förhållningssätt till sin tids kristna dygdeideal. Utgångspunken är Luthers treståndslära som delade in samhället i tre stånd: ett kyrkligt, ett politiskt och ett hushållsstånd, där hushållsståndet speglade samhället i miniatyr. Precis som alla skulle underkasta sig Gud och överheten skulle kvinnan i hushållet underkasta sig sin make. Med avstamp i tidigare forskning om de tidigmoderna dygdeidealen analyseras Catharinas brev till maken och barnen. Min undersökning visar att hon var en gudfruktig och mycket driftig kvinna som lade sig vinn om familjens ära och sociala status och som engagerade sig för barnens uppfostran och utbildning. Hon strävade efter... (More)
I uppsatsen undersöks den nyadliga 1600-talskvinnan Catharina Wallenstedts syn på och förhållningssätt till sin tids kristna dygdeideal. Utgångspunken är Luthers treståndslära som delade in samhället i tre stånd: ett kyrkligt, ett politiskt och ett hushållsstånd, där hushållsståndet speglade samhället i miniatyr. Precis som alla skulle underkasta sig Gud och överheten skulle kvinnan i hushållet underkasta sig sin make. Med avstamp i tidigare forskning om de tidigmoderna dygdeidealen analyseras Catharinas brev till maken och barnen. Min undersökning visar att hon var en gudfruktig och mycket driftig kvinna som lade sig vinn om familjens ära och sociala status och som engagerade sig för barnens uppfostran och utbildning. Hon strävade efter att leva upp till tidens dygdeidal och hon var medveten om när hon bröt mot dem, exempelvis genom att inte lyda sin make. Men denna olydnad rättfärdigade hon indirekt genom att hänvisa till familjens ära. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Pehrsson, Maria LU
supervisor
organization
course
HISK01 20112
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Catharina Wallenstedt, dygd, dygdeideal, hustavlan, 1600-tal, gudsfruktan, att tjäna sin make
language
Swedish
id
2223571
date added to LUP
2011-12-21 08:29:39
date last changed
2011-12-21 08:29:39
@misc{2223571,
 abstract   = {I uppsatsen undersöks den nyadliga 1600-talskvinnan Catharina Wallenstedts syn på och förhållningssätt till sin tids kristna dygdeideal. Utgångspunken är Luthers treståndslära som delade in samhället i tre stånd: ett kyrkligt, ett politiskt och ett hushållsstånd, där hushållsståndet speglade samhället i miniatyr. Precis som alla skulle underkasta sig Gud och överheten skulle kvinnan i hushållet underkasta sig sin make. Med avstamp i tidigare forskning om de tidigmoderna dygdeidealen analyseras Catharinas brev till maken och barnen. Min undersökning visar att hon var en gudfruktig och mycket driftig kvinna som lade sig vinn om familjens ära och sociala status och som engagerade sig för barnens uppfostran och utbildning. Hon strävade efter att leva upp till tidens dygdeidal och hon var medveten om när hon bröt mot dem, exempelvis genom att inte lyda sin make. Men denna olydnad rättfärdigade hon indirekt genom att hänvisa till familjens ära.},
 author    = {Pehrsson, Maria},
 keyword   = {Catharina Wallenstedt,dygd,dygdeideal,hustavlan,1600-tal,gudsfruktan,att tjäna sin make},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Alltid någe nytt och inte någe gott: Catharina Wallenstedts goda ideal},
 year     = {2011},
}