Advanced

Mellanchefer och den utvecklande ledarskapsrollen

Grubor, Jenny LU (2011) PED440 20112
Education
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Synen på organisationer har förändrats vilket ställer nya krav på ledarskapet med ökad flexibilitet och större delaktighet av medarbetarna. Problemformulering: Hur upplever mellanchefer sin utveck-lande ledarskapsroll?
Teorier: Ledarskapsteorier handlar om egenskaper, person-ligheter och situation. Ledningsstilar ger en fingervisning om hur chefer prioriterar bland sina arbetsuppgifter och i omställning.
Metod: Jag har gjort en kvalitativ analys med relativt ostrukturerade intervjuer. Min utgångspunkt är hämtad från hermeneutiken, en förståelse och tolkning av det man stude-rar. Jag har intervjuat fem mellanchefer. Metodvalet grun-dar sig i intresset av att få veta hur mellancheferna, i en ut-vald organisation, ser på sin... (More)
Bakgrund: Synen på organisationer har förändrats vilket ställer nya krav på ledarskapet med ökad flexibilitet och större delaktighet av medarbetarna. Problemformulering: Hur upplever mellanchefer sin utveck-lande ledarskapsroll?
Teorier: Ledarskapsteorier handlar om egenskaper, person-ligheter och situation. Ledningsstilar ger en fingervisning om hur chefer prioriterar bland sina arbetsuppgifter och i omställning.
Metod: Jag har gjort en kvalitativ analys med relativt ostrukturerade intervjuer. Min utgångspunkt är hämtad från hermeneutiken, en förståelse och tolkning av det man stude-rar. Jag har intervjuat fem mellanchefer. Metodvalet grun-dar sig i intresset av att få veta hur mellancheferna, i en ut-vald organisation, ser på sin roll. Jag har tagit hänsyn till konfidentialitet och informerat samtycke.
Resultat: Undersökningen visar att det utvecklande ledar-skapet är något som mellancheferna anser vara viktigt. Det innebär att vägleda, involvera och utveckla medarbetarna. De upplever att kunskapen är tillräcklig, men för att utveck-las önskar de vidareutbildning. Viktigast är att uppnå effek-tivitet vilket innebära att det utvecklande ledarskapet peri-odvis måste prioriteras bort.
Diskussion: Organisationer lever in en föränderlig omvärld. Transformational leadership och empowerment är modeller att eftersträva för ett utvecklade ledarskap. Man behöver på organisatorisk nivå uttrycka en förändringsstrategi för mellancheferna i ett förverkligande av det utvecklande ledarskapet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Grubor, Jenny LU
supervisor
organization
course
PED440 20112
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
ledarskap, transformational leadership, utvecklande ledarskap, ledarskapsroll, organisationskultur
language
Swedish
id
2224953
date added to LUP
2011-12-14 15:01:36
date last changed
2014-09-04 08:37:02
@misc{2224953,
 abstract   = {Bakgrund: Synen på organisationer har förändrats vilket ställer nya krav på ledarskapet med ökad flexibilitet och större delaktighet av medarbetarna. Problemformulering: Hur upplever mellanchefer sin utveck-lande ledarskapsroll? 
Teorier: Ledarskapsteorier handlar om egenskaper, person-ligheter och situation. Ledningsstilar ger en fingervisning om hur chefer prioriterar bland sina arbetsuppgifter och i omställning. 
Metod: Jag har gjort en kvalitativ analys med relativt ostrukturerade intervjuer. Min utgångspunkt är hämtad från hermeneutiken, en förståelse och tolkning av det man stude-rar. Jag har intervjuat fem mellanchefer. Metodvalet grun-dar sig i intresset av att få veta hur mellancheferna, i en ut-vald organisation, ser på sin roll. Jag har tagit hänsyn till konfidentialitet och informerat samtycke. 
Resultat: Undersökningen visar att det utvecklande ledar-skapet är något som mellancheferna anser vara viktigt. Det innebär att vägleda, involvera och utveckla medarbetarna. De upplever att kunskapen är tillräcklig, men för att utveck-las önskar de vidareutbildning. Viktigast är att uppnå effek-tivitet vilket innebära att det utvecklande ledarskapet peri-odvis måste prioriteras bort. 
Diskussion: Organisationer lever in en föränderlig omvärld. Transformational leadership och empowerment är modeller att eftersträva för ett utvecklade ledarskap. Man behöver på organisatorisk nivå uttrycka en förändringsstrategi för mellancheferna i ett förverkligande av det utvecklande ledarskapet.},
 author    = {Grubor, Jenny},
 keyword   = {ledarskap,transformational leadership,utvecklande ledarskap,ledarskapsroll,organisationskultur},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Mellanchefer och den utvecklande ledarskapsrollen},
 year     = {2011},
}