Advanced

Wikiverktyg inom systemutveckling

Byqvist, Pontus LU and Mironov, Anatoly LU (2011) SYSK01 20111
Department of Informatics
Lund University School of Economics and Management, LUSEM
Abstract (Swedish)
I denna uppsats har fokus legat på tre olika begrepp: kunskap, wikiverktyg och systemutveckling. Kunskap och kunskapshantering är begrepp som har funnits i många år och är i sig inga nya fenomen. Vad som dock är nytt är hur kunskapen kan hanteras med just olika webbverktyg, där wiki är ett av
dessa verktyg. En wiki är idag ett välkänt verktyg för att dokumentera kunskap och kollaborera via ett webbgränssnitt. En wikis främsta egenskaper är att den är dynamisk, att den är lätt att redigera i och att den främjar jämställdhet. Det tredje uttrycket, systemutveckling, är det som gör att denna uppsats sticker ut från de andra uppsatserna som har gjorts om wikiverktyg. Vårt syfte var alltså att identifiera på vilket sätt wikiverktyg används inom... (More)
I denna uppsats har fokus legat på tre olika begrepp: kunskap, wikiverktyg och systemutveckling. Kunskap och kunskapshantering är begrepp som har funnits i många år och är i sig inga nya fenomen. Vad som dock är nytt är hur kunskapen kan hanteras med just olika webbverktyg, där wiki är ett av
dessa verktyg. En wiki är idag ett välkänt verktyg för att dokumentera kunskap och kollaborera via ett webbgränssnitt. En wikis främsta egenskaper är att den är dynamisk, att den är lätt att redigera i och att den främjar jämställdhet. Det tredje uttrycket, systemutveckling, är det som gör att denna uppsats sticker ut från de andra uppsatserna som har gjorts om wikiverktyg. Vårt syfte var alltså att identifiera på vilket sätt wikiverktyg används inom systemutvecklingsorganisationer för att hantera kunskap, vilket även låg till grund för vår forskningsfråga: Hur används wikiverktyg inom systemutveckling för att hantera kunskap?. Sättet vi angrep denna forskningsfråga på var genom att genomföra semistrukturerade
intervjuer på fyra olika organisationer. Frågorna vi ställde var direkt kopplade till vår forskningsfråga och de fokusområden vi hade tagit fram i vår undersökningsmodell. Vårt slutresultat visade på bland annat att valet av systemutvecklingsmetod inte påverkade viljan att dokumentera inom ett projekt, att wikiverktyg ofta används på ett projektöverskridande sätt, att en wiki underlättar vid dokumenterandet inom systemutvecklingsprojekt och att det finns situationer där andra verktyg lämpar sig bättre för kollaboration och dokumentation än en wiki. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Byqvist, Pontus LU and Mironov, Anatoly LU
supervisor
organization
alternative title
En studie om kunskapshantering inom systemutveckling med hjälp av wikiverktyg
course
SYSK01 20111
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Wiki, wikiverktyg, kunskapshantering, kunskapshanteringssystem, systemutveckling, dokumentation, kollaboration, webb 2.0
report number
INF11-062
language
Swedish
id
2277658
date added to LUP
2012-01-16 09:41:23
date last changed
2012-01-16 09:41:23
@misc{2277658,
 abstract   = {I denna uppsats har fokus legat på tre olika begrepp: kunskap, wikiverktyg och systemutveckling. Kunskap och kunskapshantering är begrepp som har funnits i många år och är i sig inga nya fenomen. Vad som dock är nytt är hur kunskapen kan hanteras med just olika webbverktyg, där wiki är ett av
dessa verktyg. En wiki är idag ett välkänt verktyg för att dokumentera kunskap och kollaborera via ett webbgränssnitt. En wikis främsta egenskaper är att den är dynamisk, att den är lätt att redigera i och att den främjar jämställdhet. Det tredje uttrycket, systemutveckling, är det som gör att denna uppsats sticker ut från de andra uppsatserna som har gjorts om wikiverktyg. Vårt syfte var alltså att identifiera på vilket sätt wikiverktyg används inom systemutvecklingsorganisationer för att hantera kunskap, vilket även låg till grund för vår forskningsfråga: Hur används wikiverktyg inom systemutveckling för att hantera kunskap?. Sättet vi angrep denna forskningsfråga på var genom att genomföra semistrukturerade
intervjuer på fyra olika organisationer. Frågorna vi ställde var direkt kopplade till vår forskningsfråga och de fokusområden vi hade tagit fram i vår undersökningsmodell. Vårt slutresultat visade på bland annat att valet av systemutvecklingsmetod inte påverkade viljan att dokumentera inom ett projekt, att wikiverktyg ofta används på ett projektöverskridande sätt, att en wiki underlättar vid dokumenterandet inom systemutvecklingsprojekt och att det finns situationer där andra verktyg lämpar sig bättre för kollaboration och dokumentation än en wiki.},
 author    = {Byqvist, Pontus and Mironov, Anatoly},
 keyword   = {Wiki,wikiverktyg,kunskapshantering,kunskapshanteringssystem,systemutveckling,dokumentation,kollaboration,webb 2.0},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Wikiverktyg inom systemutveckling},
 year     = {2011},
}