Advanced

Förändrade maskulinitetsideal inom svensk värnplikt 1967-2005.

Johnsson, Jim LU (2011) HISK01 20112
History
Abstract (Swedish)
Denna uppsats fokuserar på Försvarsmaktens roll som maskulinitetsförmedlare åren 1967 till 2005. Uppsatsen studerar den förmedlade maskuliniteten genom att analysera soldatmanualen Svensk soldat. Utifrån fem delanalyser med teoretisk förankring i både R.W. Connells och J. Hornes teorier studeras Försvarsmakten som maskulinitetsförmedlare. De fyra första delanalyserna utgår huvudsakligen från Connells teori om den hegemoniska maskuliniteten medan den avslutande delanalysen förhåller sig till Hornes teori om sambandet mellan stat och maskulinitet. Studiens komparativa upplägg analyserar den maskulina utvecklingen utifrån soldatmanualens samtliga sex utgåvor mellan 1967 till 2005. Studien har visat på en markant förändrad maskulinitet inom... (More)
Denna uppsats fokuserar på Försvarsmaktens roll som maskulinitetsförmedlare åren 1967 till 2005. Uppsatsen studerar den förmedlade maskuliniteten genom att analysera soldatmanualen Svensk soldat. Utifrån fem delanalyser med teoretisk förankring i både R.W. Connells och J. Hornes teorier studeras Försvarsmakten som maskulinitetsförmedlare. De fyra första delanalyserna utgår huvudsakligen från Connells teori om den hegemoniska maskuliniteten medan den avslutande delanalysen förhåller sig till Hornes teori om sambandet mellan stat och maskulinitet. Studiens komparativa upplägg analyserar den maskulina utvecklingen utifrån soldatmanualens samtliga sex utgåvor mellan 1967 till 2005. Studien har visat på en markant förändrad maskulinitet inom Försvarsmakten där soldatens individuella ansvar har ökat samtidigt som behovet av nationella värden har försvunnit. Studiens resultat skiljer sig dock från andra liknande studiers men då dessa huvudsakligen fokuserar på maskulinitet i krigstid framstår avsaknaden av krig som den huvudsakliga förklaringsfaktorn till uppsatsens avvikande resultaten. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johnsson, Jim LU
supervisor
organization
alternative title
En kvalitativ textanalys av soldatmanualen Svensk soldat
course
HISK01 20112
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Genusforskning, Hegemonisk maskulinitet, Maskulinitetsideal, Försvarsmakten
language
Swedish
id
2277666
date added to LUP
2012-02-13 14:13:26
date last changed
2012-02-13 14:13:26
@misc{2277666,
 abstract   = {Denna uppsats fokuserar på Försvarsmaktens roll som maskulinitetsförmedlare åren 1967 till 2005. Uppsatsen studerar den förmedlade maskuliniteten genom att analysera soldatmanualen Svensk soldat. Utifrån fem delanalyser med teoretisk förankring i både R.W. Connells och J. Hornes teorier studeras Försvarsmakten som maskulinitetsförmedlare. De fyra första delanalyserna utgår huvudsakligen från Connells teori om den hegemoniska maskuliniteten medan den avslutande delanalysen förhåller sig till Hornes teori om sambandet mellan stat och maskulinitet. Studiens komparativa upplägg analyserar den maskulina utvecklingen utifrån soldatmanualens samtliga sex utgåvor mellan 1967 till 2005. Studien har visat på en markant förändrad maskulinitet inom Försvarsmakten där soldatens individuella ansvar har ökat samtidigt som behovet av nationella värden har försvunnit. Studiens resultat skiljer sig dock från andra liknande studiers men då dessa huvudsakligen fokuserar på maskulinitet i krigstid framstår avsaknaden av krig som den huvudsakliga förklaringsfaktorn till uppsatsens avvikande resultaten.},
 author    = {Johnsson, Jim},
 keyword   = {Genusforskning,Hegemonisk maskulinitet,Maskulinitetsideal,Försvarsmakten},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Förändrade maskulinitetsideal inom svensk värnplikt 1967-2005.},
 year     = {2011},
}