Advanced

Värdering av miljö - En diskursanalys av hur normer, risker och lösningar definieras i elleverantörers miljödiskurs

Palm, Emil LU (2012) MKVK01 20112
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Syftet med undersökningen är att förtydliga de normer och värderingar som etableras på en konstruerad konsument i elleverantörers miljödiskurs. En form av skapad idealkonsument som elleverantörerna skapar genom att definiera vad som är risker för miljön och vad som är lösningarna. Det är en kvalitativ undersökning som använts sig av en diskursanalys som metod och som teoretisk grund, inspirerad av Michel Foucault. Diskursanalysen har tittat på fyra elleverantörers webbplatser och synliggjort en systematisk användning av begrepp som exempelvis ”grön el” och ”miljöval”, som institutionaliserats och definierats genom elleverantörernas miljödiskurs. Begreppen etableras tillsammans med normer som beskriver vad som är rätt och vad som är fel,... (More)
Syftet med undersökningen är att förtydliga de normer och värderingar som etableras på en konstruerad konsument i elleverantörers miljödiskurs. En form av skapad idealkonsument som elleverantörerna skapar genom att definiera vad som är risker för miljön och vad som är lösningarna. Det är en kvalitativ undersökning som använts sig av en diskursanalys som metod och som teoretisk grund, inspirerad av Michel Foucault. Diskursanalysen har tittat på fyra elleverantörers webbplatser och synliggjort en systematisk användning av begrepp som exempelvis ”grön el” och ”miljöval”, som institutionaliserats och definierats genom elleverantörernas miljödiskurs. Begreppen etableras tillsammans med normer som beskriver vad som är rätt och vad som är fel, där ett ”miljöval” framställs som det korrekta beteendet och samtidigt lösningen på miljöfrågan. Det som definierats som miljörisken i elleverantörernas miljödiskurs är koldioxid som med sin dominans hjälper till att exkludera de risker som elleverantörerna inte ser som sådana exempelvis en potentiell riskfaktor med kärnkraftverk. Kärnkraftens roll för miljön blir sållad genom hur mycket koldioxidutsläpp den medför vilket inkluderar kärnkraften som ett hjälpmedel för att minska växthusgaser. Det är fossila energikällor, kol och olja, som explicit av elleverantörerna kategoriseras som dåligt för miljön. Kategoriseringarna sker i miljödiskursen genom exempelvis ”smutsig el” och ”ren el” vilket också blir representerade alternativ för konsumenten. Begrepp som ”ren el” definieras som el från vindkraftverk och vattenkraftverk vilket pekar på det rätta, korrekta och rationella alternativet för konsumenten. Miljödiskursen används för att ge den konstruerade idealkonsumenten attribut som gör målmedvetna val inför framtiden och miljön samt ser lösningar och risker som elleverantörerna definierat dem. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Palm, Emil LU
supervisor
organization
course
MKVK01 20112
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Elektrisk kraftproduktion, Elkonsumenter, Miljö, Elleverantörer, Elkraft, Elförsörjning
language
Swedish
id
2277741
date added to LUP
2012-02-03 09:22:19
date last changed
2014-09-04 08:36:03
@misc{2277741,
 abstract   = {Syftet med undersökningen är att förtydliga de normer och värderingar som etableras på en konstruerad konsument i elleverantörers miljödiskurs. En form av skapad idealkonsument som elleverantörerna skapar genom att definiera vad som är risker för miljön och vad som är lösningarna. Det är en kvalitativ undersökning som använts sig av en diskursanalys som metod och som teoretisk grund, inspirerad av Michel Foucault. Diskursanalysen har tittat på fyra elleverantörers webbplatser och synliggjort en systematisk användning av begrepp som exempelvis ”grön el” och ”miljöval”, som institutionaliserats och definierats genom elleverantörernas miljödiskurs. Begreppen etableras tillsammans med normer som beskriver vad som är rätt och vad som är fel, där ett ”miljöval” framställs som det korrekta beteendet och samtidigt lösningen på miljöfrågan. Det som definierats som miljörisken i elleverantörernas miljödiskurs är koldioxid som med sin dominans hjälper till att exkludera de risker som elleverantörerna inte ser som sådana exempelvis en potentiell riskfaktor med kärnkraftverk. Kärnkraftens roll för miljön blir sållad genom hur mycket koldioxidutsläpp den medför vilket inkluderar kärnkraften som ett hjälpmedel för att minska växthusgaser. Det är fossila energikällor, kol och olja, som explicit av elleverantörerna kategoriseras som dåligt för miljön. Kategoriseringarna sker i miljödiskursen genom exempelvis ”smutsig el” och ”ren el” vilket också blir representerade alternativ för konsumenten. Begrepp som ”ren el” definieras som el från vindkraftverk och vattenkraftverk vilket pekar på det rätta, korrekta och rationella alternativet för konsumenten. Miljödiskursen används för att ge den konstruerade idealkonsumenten attribut som gör målmedvetna val inför framtiden och miljön samt ser lösningar och risker som elleverantörerna definierat dem.},
 author    = {Palm, Emil},
 keyword   = {Elektrisk kraftproduktion,Elkonsumenter,Miljö,Elleverantörer,Elkraft,Elförsörjning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Värdering av miljö - En diskursanalys av hur normer, risker och lösningar definieras i elleverantörers miljödiskurs},
 year     = {2012},
}