Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Geografiska variationer i CSR- rapportering. en komparativ studie i hur corporate social responsibility varierar globalt

Jacobsen, Patrik LU (2012) SGEK01 20112
Department of Human Geography
Abstract (Swedish)
Hållbarhet är något som blir allt vanligare för företag att inkludera i sin verksamhet. Inom affärsvärlden brukar detta kallas Corporate Social Responsibility (CSR). Under de senaste 20 åren har konsumenter och andra intressenter allt mer uppmanat företag att ta ansvar för hur deras verksamhet påverkar miljön, sociala förhållanden och ekonomiska faktorer. CSR var länge ett västerländskt fenomen, men under de senaste åren har trenden spridit sig till övriga delar av världen genom kulturella influenser och ekonomisk utveckling. Med CSR som ett numera globalt fenomen uppkommer nya möjligheter att studera hur fenomenet varierar geografiskt, vilket sedemera blivit utgångspunkten för denna studie. Vilka aspekter av företagens rapportering av CSR... (More)
Hållbarhet är något som blir allt vanligare för företag att inkludera i sin verksamhet. Inom affärsvärlden brukar detta kallas Corporate Social Responsibility (CSR). Under de senaste 20 åren har konsumenter och andra intressenter allt mer uppmanat företag att ta ansvar för hur deras verksamhet påverkar miljön, sociala förhållanden och ekonomiska faktorer. CSR var länge ett västerländskt fenomen, men under de senaste åren har trenden spridit sig till övriga delar av världen genom kulturella influenser och ekonomisk utveckling. Med CSR som ett numera globalt fenomen uppkommer nya möjligheter att studera hur fenomenet varierar geografiskt, vilket sedemera blivit utgångspunkten för denna studie. Vilka aspekter av företagens rapportering av CSR prioriteras i olika delar av världen?
För att besvara denna frågeställning har jag i denna studie valt att genom komparativ studie av 160 företag från olika delar av världen kartlagt hur utförligt företag rapporterar och vilka områden de lägger mest vikt vid. Detta valde jag att operationalisera genom organisationen Global Reporting Initiatives (GRI) hållbarhetsindex. Denna möjliggör en kvantifiering av företagens årliga CSR- rapporter för att se vad som prioriteras och vad som inte prioriteras av företag i olika delar av världen; det vill säga hur CSR-rapportering varierar geografiskt.
Slutsatserna av denna analys visar att i regionerna Central- och Sydamerika, Mellanöstern, Nordamerika, Västeuropa, Östasien och Östeuropa är arbetsförhållanden och arbetsvillkor den aspekt inom CSR som företagen rapporterar mest omfattande om. I Australasien är företagens ekonomiska påverkan på samhället det som förefaller viktigast. I Centralasien visar resultaten att ovannämnda aspekt, samt mänskliga rättigheter och ekonomisk påverkan alla är högst prioriterade.
Mänskliga rättigheter är den aspekt som förefaller minst viktig, det vill säga lägst prioriterad, att rapportera om, i Australasien, Västeuropa, Östasien och Östeuropa. I regionerna Centralasien, Nordamerika och Östasien är ansvarstagande för konsekvenserna på samhället från företagets produkter och tjänster det som anses minst viktigt att rapportera om. Företagen i Central- och Sydamerika är ensamma om att prioritera företagets påverkan på miljön lägst, av CSR-rapporteringens olika aspekter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jacobsen, Patrik LU
supervisor
organization
course
SGEK01 20112
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Corporate Social Responsibility, CSR, Global Reporting Initiative, GRI, geografiska variationer, globala variationer, regionala prioriteringar
language
Swedish
id
2277802
date added to LUP
2012-02-02 10:47:18
date last changed
2012-02-02 10:47:18
@misc{2277802,
 abstract   = {{Hållbarhet är något som blir allt vanligare för företag att inkludera i sin verksamhet. Inom affärsvärlden brukar detta kallas Corporate Social Responsibility (CSR). Under de senaste 20 åren har konsumenter och andra intressenter allt mer uppmanat företag att ta ansvar för hur deras verksamhet påverkar miljön, sociala förhållanden och ekonomiska faktorer. CSR var länge ett västerländskt fenomen, men under de senaste åren har trenden spridit sig till övriga delar av världen genom kulturella influenser och ekonomisk utveckling. Med CSR som ett numera globalt fenomen uppkommer nya möjligheter att studera hur fenomenet varierar geografiskt, vilket sedemera blivit utgångspunkten för denna studie. Vilka aspekter av företagens rapportering av CSR prioriteras i olika delar av världen?
För att besvara denna frågeställning har jag i denna studie valt att genom komparativ studie av 160 företag från olika delar av världen kartlagt hur utförligt företag rapporterar och vilka områden de lägger mest vikt vid. Detta valde jag att operationalisera genom organisationen Global Reporting Initiatives (GRI) hållbarhetsindex. Denna möjliggör en kvantifiering av företagens årliga CSR- rapporter för att se vad som prioriteras och vad som inte prioriteras av företag i olika delar av världen; det vill säga hur CSR-rapportering varierar geografiskt.
Slutsatserna av denna analys visar att i regionerna Central- och Sydamerika, Mellanöstern, Nordamerika, Västeuropa, Östasien och Östeuropa är arbetsförhållanden och arbetsvillkor den aspekt inom CSR som företagen rapporterar mest omfattande om. I Australasien är företagens ekonomiska påverkan på samhället det som förefaller viktigast. I Centralasien visar resultaten att ovannämnda aspekt, samt mänskliga rättigheter och ekonomisk påverkan alla är högst prioriterade.
Mänskliga rättigheter är den aspekt som förefaller minst viktig, det vill säga lägst prioriterad, att rapportera om, i Australasien, Västeuropa, Östasien och Östeuropa. I regionerna Centralasien, Nordamerika och Östasien är ansvarstagande för konsekvenserna på samhället från företagets produkter och tjänster det som anses minst viktigt att rapportera om. Företagen i Central- och Sydamerika är ensamma om att prioritera företagets påverkan på miljön lägst, av CSR-rapporteringens olika aspekter.}},
 author    = {{Jacobsen, Patrik}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Geografiska variationer i CSR- rapportering. en komparativ studie i hur corporate social responsibility varierar globalt}},
 year     = {{2012}},
}