Advanced

Twilight - en alternativ religion för det tjugoförsta århundradet

Olsson, Linn LU and Danielsson, Mirja (2012) MKVA21 20112
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
SAMMANFATTNING

Uppsatsens titel: ”Twilight – en alternativ religion för det tjugoförsta århundrandet”
– En text och receptionsanalys av Twiligth som populärkulturellt fenomen.
Ämne: Medie- och kommunikationsvetenskap vid
Instutitionen för Kommunikation och Medier, Lunds Universitet
Kurs: MKVA21:4, B-uppsats, HT 2011
Författare: Mirja Danielson & Linn Olsson
Handledare: Marja Åkerström
Nyckelord: twilight, identitet, religion, tro, paranormal romance, vampyrer,
populärkultur, övernaturliga fenomen.


Problem: The Twilight Saga, en bokserie om fyra böcker som även filmatiserats, har
skapat en oerhörd uppståndelse världen över. Denna ”hype”, växer ständigt och har
blivit ett populärkulturellt fenomen.... (More)
SAMMANFATTNING

Uppsatsens titel: ”Twilight – en alternativ religion för det tjugoförsta århundrandet”
– En text och receptionsanalys av Twiligth som populärkulturellt fenomen.
Ämne: Medie- och kommunikationsvetenskap vid
Instutitionen för Kommunikation och Medier, Lunds Universitet
Kurs: MKVA21:4, B-uppsats, HT 2011
Författare: Mirja Danielson & Linn Olsson
Handledare: Marja Åkerström
Nyckelord: twilight, identitet, religion, tro, paranormal romance, vampyrer,
populärkultur, övernaturliga fenomen.


Problem: The Twilight Saga, en bokserie om fyra böcker som även filmatiserats, har
skapat en oerhörd uppståndelse världen över. Denna ”hype”, växer ständigt och har
blivit ett populärkulturellt fenomen. Efterfrågan av media med vampyrtema tycks
aldrig sina och genren paranormal romance växer lavinartat.

Syfte: Med kvalitativ intervju- och textanalys är vårt mål att utröna eventuella impli-
cita budskap i filmen Breaking Dawn. Genom ett sändarperspektiv och ett intentions-
perspektiv har vi valt att studera huruvida texten färgas av författaren, Stephenie
Meyers, religiösa värdegrunder. Vidare vill vi förstå grunden till unga vuxnas fasci-
nation av vampyrer samt se huruvida populärkulturen bidrar till ökad tolerans mot
övernaturlig teman och fenomen och hur detta påverkar den kristna religionen.

Metod: Vi har använt kvalitativa forskningsmetoder, textanalys och fokusgrupp-
intervju för att besvara frågeställningar och genomföra syftet. Inspelat material från
gruppintervju samt symptomal analys av filmen, Breaking Dawn utgör vårt empiriska
material.

Slutsatser: Vi drar slutsatsen att dagens vampyr står för ett ideal som en bättre vers-
ion av oss människor. Publiken välkomnar dessa övernaturliga teman med ett öppet
sinne och skepticism mot det övernaturliga minskar i takt med dess utbredning i me-
dia och den hype som omsvärmar det. Då kyrkan idag inte längre har lika stort infly-
tande som maktinstitution lämnas ett tomrum hos individen som behöver fyllas på
annat vis. Undersökningar har visat på ökad tendens hos människor att tro på det
övernaturliga. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Olsson, Linn LU and Danielsson, Mirja
supervisor
organization
course
MKVA21 20112
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
twilight, identitet, religion, tro, paranormal romance, vampyrer, populärkultur, övernaturliga fenomen
language
Swedish
id
2277832
date added to LUP
2012-02-03 09:25:59
date last changed
2014-09-04 08:36:04
@misc{2277832,
 abstract   = {SAMMANFATTNING 
 
Uppsatsens titel: ”Twilight – en alternativ religion för det tjugoförsta århundrandet” 
– En text och receptionsanalys av Twiligth som populärkulturellt fenomen. 
Ämne: Medie- och kommunikationsvetenskap vid 
Instutitionen för Kommunikation och Medier, Lunds Universitet 
Kurs: MKVA21:4, B-uppsats, HT 2011 
Författare: Mirja Danielson & Linn Olsson 
Handledare: Marja Åkerström 
Nyckelord: twilight, identitet, religion, tro, paranormal romance, vampyrer, 
populärkultur, övernaturliga fenomen. 
 
 
Problem: The Twilight Saga, en bokserie om fyra böcker som även filmatiserats, har 
skapat en oerhörd uppståndelse världen över. Denna ”hype”, växer ständigt och har 
blivit ett populärkulturellt fenomen. Efterfrågan av media med vampyrtema tycks 
aldrig sina och genren paranormal romance växer lavinartat. 
 
Syfte: Med kvalitativ intervju- och textanalys är vårt mål att utröna eventuella impli- 
cita budskap i filmen Breaking Dawn. Genom ett sändarperspektiv och ett intentions- 
perspektiv har vi valt att studera huruvida texten färgas av författaren, Stephenie 
Meyers, religiösa värdegrunder. Vidare vill vi förstå grunden till unga vuxnas fasci- 
nation av vampyrer samt se huruvida populärkulturen bidrar till ökad tolerans mot 
övernaturlig teman och fenomen och hur detta påverkar den kristna religionen. 
 
Metod: Vi har använt kvalitativa forskningsmetoder, textanalys och fokusgrupp- 
intervju för att besvara frågeställningar och genomföra syftet. Inspelat material från 
gruppintervju samt symptomal analys av filmen, Breaking Dawn utgör vårt empiriska 
material. 
 
Slutsatser: Vi drar slutsatsen att dagens vampyr står för ett ideal som en bättre vers- 
ion av oss människor. Publiken välkomnar dessa övernaturliga teman med ett öppet 
sinne och skepticism mot det övernaturliga minskar i takt med dess utbredning i me- 
dia och den hype som omsvärmar det. Då kyrkan idag inte längre har lika stort infly- 
tande som maktinstitution lämnas ett tomrum hos individen som behöver fyllas på 
annat vis. Undersökningar har visat på ökad tendens hos människor att tro på det 
övernaturliga.},
 author    = {Olsson, Linn and Danielsson, Mirja},
 keyword   = {twilight,identitet,religion,tro,paranormal romance,vampyrer,populärkultur,övernaturliga fenomen},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Twilight - en alternativ religion för det tjugoförsta århundradet},
 year     = {2012},
}