Advanced

Utvärdering av molnets tillämpningsmöjligheter på verksamhetskritiska affärssystem

Ibrahimpasic, Amir LU and Miralem, Fedza (2011) INFK03 20112
Department of Informatics
Abstract (Swedish)
I dagens ekonomiska läge söker sig företag från dyra systemlösningar till mer kostnadseffektiva alternativ. Det nya fenomenet, Cloud Computing utlovar ökad resurseffektivisering i form av flexibilitet, skalbarhet och framför allt kostnadseffektivitet. Molnets leveransarkitektur kombinerat med de höga krav som ett affärssystem ställer på bland annat tillförlitlighet och säkerhet har påvisat ett antal faktorer som vi anser vara hindrande för dess tillämpningsmöjligheter på verksamhetskritiska affärssystem. Vi har utifrån en omfattande litteraturstudie sammanställt en undersökningsmodell bestående av fem faktorer som vi anser vara hindrande för molnets praktiska tillämpningsmöjligheter på verksamhetskritiska affärssystem. Dessa faktorer... (More)
I dagens ekonomiska läge söker sig företag från dyra systemlösningar till mer kostnadseffektiva alternativ. Det nya fenomenet, Cloud Computing utlovar ökad resurseffektivisering i form av flexibilitet, skalbarhet och framför allt kostnadseffektivitet. Molnets leveransarkitektur kombinerat med de höga krav som ett affärssystem ställer på bland annat tillförlitlighet och säkerhet har påvisat ett antal faktorer som vi anser vara hindrande för dess tillämpningsmöjligheter på verksamhetskritiska affärssystem. Vi har utifrån en omfattande litteraturstudie sammanställt en undersökningsmodell bestående av fem faktorer som vi anser vara hindrande för molnets praktiska tillämpningsmöjligheter på verksamhetskritiska affärssystem. Dessa faktorer omfattar tillgänglighet, säkerhet, avsaknaden av servicenivåavtal, bristande stöd från traditionella ERP-leverantörer och legala aspekter. För att pröva dessa faktorers betydelse i praktiken har vi utfört intervjuer med molntjänstleverantörer av ERP-system för att med hjälp av deras insyn i problematiken besvara vår frågeställning. Studiens resultat påvisar att molntjänstleverantörer är eniga om att dessa påverkningsfaktorer, i dagsläget inte utgör några direkta hinder för att tillhandahålla verksamhetskritiska affärssystem i molnet. För att motverka påverkningsfaktorernas effekt har molntjänsteleverantörerna genom löpande arbete fått större insyn i molnets leveransmodell som i sin tur gett upphov till processer och rutiner som bemöter den uppkomna problematiken. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ibrahimpasic, Amir LU and Miralem, Fedza
supervisor
organization
course
INFK03 20112
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
ERP, molnbaserade affärssystem, affärsmoduler, cloudsourcing, molnet, molntjänster, tillämpningsmöjligheter, verksamhetskritiska affärssystem
report number
INF11-066
language
Swedish
id
2300120
date added to LUP
2012-02-03 15:00:29
date last changed
2012-02-03 15:00:29
@misc{2300120,
 abstract   = {I dagens ekonomiska läge söker sig företag från dyra systemlösningar till mer kostnadseffektiva alternativ. Det nya fenomenet, Cloud Computing utlovar ökad resurseffektivisering i form av flexibilitet, skalbarhet och framför allt kostnadseffektivitet. Molnets leveransarkitektur kombinerat med de höga krav som ett affärssystem ställer på bland annat tillförlitlighet och säkerhet har påvisat ett antal faktorer som vi anser vara hindrande för dess tillämpningsmöjligheter på verksamhetskritiska affärssystem. Vi har utifrån en omfattande litteraturstudie sammanställt en undersökningsmodell bestående av fem faktorer som vi anser vara hindrande för molnets praktiska tillämpningsmöjligheter på verksamhetskritiska affärssystem. Dessa faktorer omfattar tillgänglighet, säkerhet, avsaknaden av servicenivåavtal, bristande stöd från traditionella ERP-leverantörer och legala aspekter. För att pröva dessa faktorers betydelse i praktiken har vi utfört intervjuer med molntjänstleverantörer av ERP-system för att med hjälp av deras insyn i problematiken besvara vår frågeställning. Studiens resultat påvisar att molntjänstleverantörer är eniga om att dessa påverkningsfaktorer, i dagsläget inte utgör några direkta hinder för att tillhandahålla verksamhetskritiska affärssystem i molnet. För att motverka påverkningsfaktorernas effekt har molntjänsteleverantörerna genom löpande arbete fått större insyn i molnets leveransmodell som i sin tur gett upphov till processer och rutiner som bemöter den uppkomna problematiken.},
 author    = {Ibrahimpasic, Amir and Miralem, Fedza},
 keyword   = {ERP,molnbaserade affärssystem,affärsmoduler,cloudsourcing,molnet,molntjänster,tillämpningsmöjligheter,verksamhetskritiska affärssystem},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Utvärdering av molnets tillämpningsmöjligheter på verksamhetskritiska affärssystem},
 year     = {2011},
}