Advanced

Vem vill aktivt söka upp reklam liksom?

Thorén, Dag LU and Adell, Viktor LU (2012) MKVK01 20112
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Vem vill aktivt söka upp reklam liksom?

Författare: Dag Thorén (med Viktor Adell)

Handledare: Veselinka Möllerström

Examinator: Fredrik MiegelSyfte: Att studera hur företagens närvaro tolkas i den interaktiva struktur och sociala kontext som kännetecknar facebook.

Metod: Kvalitativa metoder och har använts för datainsamling. Empirin utgörs av sex stycken semi-strukturerade intervjuer samt en strukturerad intervju. En receptionsanalys ligger till grund för analysen av empirin.

Teori: Teorin är i stora drag influerad av Manuel Castells teorier om nätverkssamhället, utöver det består detta avsnitt av teorier om sociala mediers struktur, teorier om en privat sfär samt synen på en meningsskapande publik

Analys:... (More)
Vem vill aktivt söka upp reklam liksom?

Författare: Dag Thorén (med Viktor Adell)

Handledare: Veselinka Möllerström

Examinator: Fredrik MiegelSyfte: Att studera hur företagens närvaro tolkas i den interaktiva struktur och sociala kontext som kännetecknar facebook.

Metod: Kvalitativa metoder och har använts för datainsamling. Empirin utgörs av sex stycken semi-strukturerade intervjuer samt en strukturerad intervju. En receptionsanalys ligger till grund för analysen av empirin.

Teori: Teorin är i stora drag influerad av Manuel Castells teorier om nätverkssamhället, utöver det består detta avsnitt av teorier om sociala mediers struktur, teorier om en privat sfär samt synen på en meningsskapande publik

Analys: Med hjälp av receptionsanalysen kunde vi skönja tre förhållningsätt som respondenterna anlade vid läsningen av fanpagen. Utifrån teorierna kunde vi se med vilka avsikter det studerade anslöt sig till facebook. Nästkommande del av analysen kretsade kring tre teman; (1) den uteblivna interaktiviteten (2) respondenternas betydelse av att ansluta ett varumärke till profilsidan (3) förmåga att utöva medborgarskap genom att ansluta företag med rätt värdegrunder.

Slutdiskussion: Studien antyder att individens tolkning av ett företag främst sker utifrån hur väl företaget i fråga korrelerar med intrycket individen önskar förmedla till övriga användare. Facebook-användaren är autonom i den mån att denne själv bestämmer över vilka grupper eller organisationer den ska ansluta med. Parallellt med detta måste användarna såväl som företaget anpassa sin kommunikation efter den struktur som facebook består av. För respondenterna medförde strukturen en osäkerhet kring fanpagens övriga medlemmar, samtidigt som strukturen fick respondenterna att reflektera över sin roll som budbärare av ett varumärke. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Thorén, Dag LU and Adell, Viktor LU
supervisor
organization
alternative title
En kvalitativ receptionsanalys av en fanpage
course
MKVK01 20112
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
interaktivitet, fanpage, receptionsanalys, facebook, privat sfär, varumärke, reklam
language
Swedish
id
2300702
date added to LUP
2012-01-24 14:25:23
date last changed
2014-09-04 08:36:02
@misc{2300702,
 abstract   = {Vem vill aktivt söka upp reklam liksom?

Författare: 		Dag Thorén (med Viktor Adell)

Handledare:		Veselinka Möllerström

Examinator:		Fredrik MiegelSyfte:		Att studera hur företagens närvaro tolkas i den interaktiva struktur och sociala kontext som kännetecknar facebook.

Metod:		Kvalitativa metoder och har använts för datainsamling. Empirin utgörs av sex stycken semi-strukturerade intervjuer samt en strukturerad intervju. En receptionsanalys ligger till grund för analysen av empirin. 

Teori:		Teorin är i stora drag influerad av Manuel Castells teorier om nätverkssamhället, utöver det består detta avsnitt av teorier om sociala mediers struktur, teorier om en privat sfär samt synen på en meningsskapande publik

Analys:		Med hjälp av receptionsanalysen kunde vi skönja tre förhållningsätt som respondenterna anlade vid läsningen av fanpagen. Utifrån teorierna kunde vi se med vilka avsikter det studerade anslöt sig till facebook. Nästkommande del av analysen kretsade kring tre teman; (1) den uteblivna interaktiviteten (2) respondenternas betydelse av att ansluta ett varumärke till profilsidan (3) förmåga att utöva medborgarskap genom att ansluta företag med rätt värdegrunder.

Slutdiskussion:	Studien antyder att individens tolkning av ett företag främst sker utifrån hur väl företaget i fråga korrelerar med intrycket individen önskar förmedla till övriga användare. Facebook-användaren är autonom i den mån att denne själv bestämmer över vilka grupper eller organisationer den ska ansluta med. Parallellt med detta måste användarna såväl som företaget anpassa sin kommunikation efter den struktur som facebook består av. För respondenterna medförde strukturen en osäkerhet kring fanpagens övriga medlemmar, samtidigt som strukturen fick respondenterna att reflektera över sin roll som budbärare av ett varumärke.},
 author    = {Thorén, Dag and Adell, Viktor},
 keyword   = {interaktivitet,fanpage,receptionsanalys,facebook,privat sfär,varumärke,reklam},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vem vill aktivt söka upp reklam liksom?},
 year     = {2012},
}