Advanced

Studie av stödfunktioner för och till entreprenörer i Lund

Holgersson, Marcus LU ; Vrana, Adela LU and Johansson Grabowska, Thereze LU (2011) FEKH95 20112
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Sammanfattning
Examensarbetets titel:
Studie av stödfunktioner för och till entreprenörer i Lund
Seminariedatum:
2012-01-11
Ämne/kurs:
Företagsekonomi, FEKH95, Examensarbete kandidatnivå, 15 högskolepoäng
Författare:
Thereze Grabowska, Adela Vrana och Marcus Holgersson
Handledare:
Ragnar Ahlström Söderling

Syfte:
Studiens syfte är att förstå de stödfunktioner som Lunds kommun erbjuder för att främja
entreprenörskap samt bidra med förbättringsförslag till dessa som baseras på studiens empiri
och valda teori. Det är viktigt att veta att vi önskar förstå, inte förklara, studiens
problemområde.
Metod:
Vi har valt en kvalitativ forskningsstrategi med en induktiv synvinkel då vi önskar fokusera
på så kallade mjuka variabler.... (More)
Sammanfattning
Examensarbetets titel:
Studie av stödfunktioner för och till entreprenörer i Lund
Seminariedatum:
2012-01-11
Ämne/kurs:
Företagsekonomi, FEKH95, Examensarbete kandidatnivå, 15 högskolepoäng
Författare:
Thereze Grabowska, Adela Vrana och Marcus Holgersson
Handledare:
Ragnar Ahlström Söderling

Syfte:
Studiens syfte är att förstå de stödfunktioner som Lunds kommun erbjuder för att främja
entreprenörskap samt bidra med förbättringsförslag till dessa som baseras på studiens empiri
och valda teori. Det är viktigt att veta att vi önskar förstå, inte förklara, studiens
problemområde.
Metod:
Vi har valt en kvalitativ forskningsstrategi med en induktiv synvinkel då vi önskar fokusera
på så kallade mjuka variabler. Primärdata har insamlats genom semistandardiserade intervjuer
och sekundärdata är hämtad från litteratur, artiklar, rapporter och hemsidor.
Teoretiska perspektiv:
Studien använder sig av teori inom ämnet entreprenörskap med fokus på entreprenörer och
dess egenskaper samt de förutsättningar som finns för entreprenörskap.
Empiri:
Studien har sammanlagt nio intervjuobjekt fördelat på sex organisationer och tre
entreprenörer. Intervjuerna var semistandardiserade och utgick ifrån en intervjumall som
innehöll följande tre kategorier: om organisationen/entreprenören, entreprenörskap i Lund och
framtiden gällande entreprenörskap i Lund.
Resultat:
De stödorganisationer och entreprenörer som vi har intervjuat har en positiv bild gällande
entreprenöriellt klimat i Lund. Framtidstron är god hos dessa. De inser att entreprenörskap har
en betydande roll i samhället. Att det finns flera förbättringsmöjligheter hos stödfunktioner
visade samtliga intervjuobjekt medvetenhet om. Studien har bidragit med flera
förbättringsförslag till Lunds kommun. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Holgersson, Marcus LU ; Vrana, Adela LU and Johansson Grabowska, Thereze LU
supervisor
organization
course
FEKH95 20112
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Entreprenör, Lunds kommun, Stödfunktioner, Finansiering, Rådgivning
language
Swedish
id
2301743
date added to LUP
2012-02-29 12:56:51
date last changed
2012-02-29 12:56:51
@misc{2301743,
 abstract   = {Sammanfattning
Examensarbetets titel:
Studie av stödfunktioner för och till entreprenörer i Lund
Seminariedatum:
2012-01-11
Ämne/kurs:
Företagsekonomi, FEKH95, Examensarbete kandidatnivå, 15 högskolepoäng
Författare:
Thereze Grabowska, Adela Vrana och Marcus Holgersson
Handledare:
Ragnar Ahlström Söderling

Syfte:
Studiens syfte är att förstå de stödfunktioner som Lunds kommun erbjuder för att främja
entreprenörskap samt bidra med förbättringsförslag till dessa som baseras på studiens empiri
och valda teori. Det är viktigt att veta att vi önskar förstå, inte förklara, studiens
problemområde.
Metod:
Vi har valt en kvalitativ forskningsstrategi med en induktiv synvinkel då vi önskar fokusera
på så kallade mjuka variabler. Primärdata har insamlats genom semistandardiserade intervjuer
och sekundärdata är hämtad från litteratur, artiklar, rapporter och hemsidor.
Teoretiska perspektiv:
Studien använder sig av teori inom ämnet entreprenörskap med fokus på entreprenörer och
dess egenskaper samt de förutsättningar som finns för entreprenörskap.
Empiri:
Studien har sammanlagt nio intervjuobjekt fördelat på sex organisationer och tre
entreprenörer. Intervjuerna var semistandardiserade och utgick ifrån en intervjumall som
innehöll följande tre kategorier: om organisationen/entreprenören, entreprenörskap i Lund och
framtiden gällande entreprenörskap i Lund.
Resultat:
De stödorganisationer och entreprenörer som vi har intervjuat har en positiv bild gällande
entreprenöriellt klimat i Lund. Framtidstron är god hos dessa. De inser att entreprenörskap har
en betydande roll i samhället. Att det finns flera förbättringsmöjligheter hos stödfunktioner
visade samtliga intervjuobjekt medvetenhet om. Studien har bidragit med flera
förbättringsförslag till Lunds kommun.},
 author    = {Holgersson, Marcus and Vrana, Adela and Johansson Grabowska, Thereze},
 keyword   = {Entreprenör,Lunds kommun,Stödfunktioner,Finansiering,Rådgivning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Studie av stödfunktioner för och till entreprenörer i Lund},
 year     = {2011},
}