Advanced

Den frivilliga utvecklingen - Om hur instrumentallärare i kommunala musik- och kulturskolor utvecklar sitt pedagogiska arbete

Ylinen, Sami (2011)
Malmö Academy of Music
Abstract
Title: The voluntary evolution - About how music teachers in municipal music schools evaluate and develop their pedagogical work
This paper aims to find out if the teachers at the Swedish municipal music schools evaluate and develop their pedagogical methods and everyday teaching. I also explore what methods they use in order to do so, and whether the frequency and methods depend on the teachers' background and amount of experience. The theory chapter of this paper gives a background to why evaluation and development are important to teaching music, and explains different methods of evaluation. The empirical data used for this study comes from a survey I sent to all municipal music schools in Sweden, as well as from interviews with three... (More)
Title: The voluntary evolution - About how music teachers in municipal music schools evaluate and develop their pedagogical work
This paper aims to find out if the teachers at the Swedish municipal music schools evaluate and develop their pedagogical methods and everyday teaching. I also explore what methods they use in order to do so, and whether the frequency and methods depend on the teachers' background and amount of experience. The theory chapter of this paper gives a background to why evaluation and development are important to teaching music, and explains different methods of evaluation. The empirical data used for this study comes from a survey I sent to all municipal music schools in Sweden, as well as from interviews with three teachers working at three different municipal music schools. According to the results, there are differences in how frequently teachers evaluate their own work, as well as in how they do it depending on how long they have worked as teachers, and on what kind of education they have. My findings indicate that inexperienced teachers seem to be far more unlikely to evaluate their own
work than experienced teachers, and teachers with a degree in teaching music in a classroom tend to evaluate their work alone more often than others. I also found that teachers who teach only classical music seem to be more likely to evaluate their own work than teachers teaching popular music or mixed genres. I also found that teachers more often than not seem to use unsystematic and subjective ways of evaluating their work, rather than a predefined method. (Less)
Abstract (Swedish)
I detta examensarbete söker jag svar på om sång- och instrumentallärarna inom de kommunala musik- och kulturskolorna utvärderar och utvecklar sitt pedagogiska arbete. Jag undersöker också vilka metoder de använder för detta, och huruvida frekvensen och
metoderna varierar beroende på lärarnas bakgrund, utbildning, och arbetslivserfarenhet. Teorikapitlet ger en bakgrund till begreppet pedagogisk utvärdering och presenterar olikatankar över varför utvärdering och pedagogiskt utvecklingsarbete är viktigt, samt vilka olika metoder det finns att använda sig av. Undersökningens empiriska data kommer dels från enenkät som skickades ut till samtliga musik- och kulturskolor i Sverige, samt från djupintervjuer med tre utvalda lärare från tre olika... (More)
I detta examensarbete söker jag svar på om sång- och instrumentallärarna inom de kommunala musik- och kulturskolorna utvärderar och utvecklar sitt pedagogiska arbete. Jag undersöker också vilka metoder de använder för detta, och huruvida frekvensen och
metoderna varierar beroende på lärarnas bakgrund, utbildning, och arbetslivserfarenhet. Teorikapitlet ger en bakgrund till begreppet pedagogisk utvärdering och presenterar olikatankar över varför utvärdering och pedagogiskt utvecklingsarbete är viktigt, samt vilka olika metoder det finns att använda sig av. Undersökningens empiriska data kommer dels från enenkät som skickades ut till samtliga musik- och kulturskolor i Sverige, samt från djupintervjuer med tre utvalda lärare från tre olika kulturskolor. Enligt resultaten verkar det finnasvissa skillnader i hur ofta olika lärargrupper utvärderar sitt arbete, och även i hur de gör det, beroende på hur länge de har arbetat som lärare och vad de har för utbildning. Resultaten antyder att erfarna lärare utvärderar sitt arbete i långt större utsträckning än relativt
nyutbildade lärare, och att lärare med G/GG/GA-utbildning tenderar att utvärdera och utveckla sitt arbete på egen hand mycket oftare än lärare med andra typer av utbildningar. Jag fann även att lärare som endast undervisar klassisk musik är mer benägna att utvärdera sin undervisning än lärare som undervisar i populärmusik eller blandad genre. Resultaten antyder också att lärare oftare använder sig av subjektiva och ostrukturerade sätt att utvärdera än av specifika och systematiska metoder. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ylinen, Sami
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
municipal music school, teacher, optional, voluntary, evaluation, assessment, development, instrument, song, competency, knowledge, improvement, change, kommunal, kulturskola, musikskola, utvärdering, utvecklingsarbete, sång, lärare, kompetens, kunskap, förbättring, förändring
language
Swedish
id
2338608
date added to LUP
2012-02-05 22:33:45
date last changed
2012-02-05 22:33:45
@misc{2338608,
 abstract   = {Title: The voluntary evolution - About how music teachers in municipal music schools evaluate and develop their pedagogical work
This paper aims to find out if the teachers at the Swedish municipal music schools evaluate and develop their pedagogical methods and everyday teaching. I also explore what methods they use in order to do so, and whether the frequency and methods depend on the teachers' background and amount of experience. The theory chapter of this paper gives a background to why evaluation and development are important to teaching music, and explains different methods of evaluation. The empirical data used for this study comes from a survey I sent to all municipal music schools in Sweden, as well as from interviews with three teachers working at three different municipal music schools. According to the results, there are differences in how frequently teachers evaluate their own work, as well as in how they do it depending on how long they have worked as teachers, and on what kind of education they have. My findings indicate that inexperienced teachers seem to be far more unlikely to evaluate their own
work than experienced teachers, and teachers with a degree in teaching music in a classroom tend to evaluate their work alone more often than others. I also found that teachers who teach only classical music seem to be more likely to evaluate their own work than teachers teaching popular music or mixed genres. I also found that teachers more often than not seem to use unsystematic and subjective ways of evaluating their work, rather than a predefined method.},
 author    = {Ylinen, Sami},
 keyword   = {municipal music school,teacher,optional,voluntary,evaluation,assessment,development,instrument,song,competency,knowledge,improvement,change,kommunal,kulturskola,musikskola,utvärdering,utvecklingsarbete,sång,lärare,kompetens,kunskap,förbättring,förändring},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Den frivilliga utvecklingen - Om hur instrumentallärare i kommunala musik- och kulturskolor utvecklar sitt pedagogiska arbete},
 year     = {2011},
}