Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Bevarandet av persiska musiktraditioner och den svensk- iranska identiteten - En studie om hur man bevarar sina persiska musiktraditioner och den kulturella identiteten i ett svenskt samhälle

Dalgren, Tomas (2009)
Malmö Academy of Music
Abstract
To preserve the origin of a musical culture Malmo is a city that contains a lot of people from different parts of the world. There are certain
groups with a close bond to their ethnicity. My study is a description of how people with persian roots relates to their persian musical traditions and their cultural identity in the swedish society. The study is inspired by my own experiences of Persian music that is the main content for my questions. In my results there are interesting perspectives of music and its importance for the interviewed. This study also describes my own thoughts about their experiences of misunderstandings and prejudice
that occurs in the meeting between two different cultures. This is a descriptive study that focuses... (More)
To preserve the origin of a musical culture Malmo is a city that contains a lot of people from different parts of the world. There are certain
groups with a close bond to their ethnicity. My study is a description of how people with persian roots relates to their persian musical traditions and their cultural identity in the swedish society. The study is inspired by my own experiences of Persian music that is the main content for my questions. In my results there are interesting perspectives of music and its importance for the interviewed. This study also describes my own thoughts about their experiences of misunderstandings and prejudice
that occurs in the meeting between two different cultures. This is a descriptive study that focuses on how you maintain your musical traditions in a foreign society. The study also includes the importance of knowing your own cultural identity. As a reader of this study you should be ware of the opposite of the results meaning how you maintain your Swedish musical traditions in a Persian society. The target group of people in this study are adults with a Persian background living in Malmo. The people that has been interviewed are well educated with a unique interest for music. With the help of interviews I have made research of their own experiences of work and leisure time in Malmo city and how they maintain their musical traditions in Sweden. In my study it has occurred that people with Persian background are very connected to
their Persian roots that contains different cultural legacies. Music has not been the only cultural tradition, it is more extensive. Living in a swedish society has not become a restriction for their Persian traditions. The study has made me realize the importance of feeling free as a person on the basis of your ethnicity. (Less)
Abstract (Swedish)
Malmö är en stad som genomsyras av människor och kulturer från olika delar av världen. I den kulturella mångfalden finns tätgrupper med en nära förankring i sin etniska bakgrund. Min uppsats beskriver hur människor med persisk bakgrund förhåller sig till sina persiska musiktraditioner och sin kulturella identitet i det svenska samhället. Studien har inspirerats av mina egna erfarenheter av persisk musik som genererat mina forskningsfrågor. I mina resultat framkommer intressanta
perspektiv på vilka betydelser den persiska musiken har för de intervjuade. Undersökningen berör också mina funderingar kring deras egna upplevelser av missförstånd och fördomar som kan uppstå i mötet mellan två olika kulturer. Detta är en deskriptiv studie med... (More)
Malmö är en stad som genomsyras av människor och kulturer från olika delar av världen. I den kulturella mångfalden finns tätgrupper med en nära förankring i sin etniska bakgrund. Min uppsats beskriver hur människor med persisk bakgrund förhåller sig till sina persiska musiktraditioner och sin kulturella identitet i det svenska samhället. Studien har inspirerats av mina egna erfarenheter av persisk musik som genererat mina forskningsfrågor. I mina resultat framkommer intressanta
perspektiv på vilka betydelser den persiska musiken har för de intervjuade. Undersökningen berör också mina funderingar kring deras egna upplevelser av missförstånd och fördomar som kan uppstå i mötet mellan två olika kulturer. Detta är en deskriptiv studie med fokus på att undersöka hur man bevarar och tar tillvara på sina musiktraditioner i ett främmande samhälle. Studien uppmärksammar även vikten av att känna igen sin kulturella identitet. Som läsare av denna uppsats bör man beakta resultatens motsats det vill säga hur man kan ta tillvara på sina svenska musiktraditioner i ett persiskt samhälle. Målgruppen i denna studie är vuxna personer med persisk bakgrund bosatta i Malmö. Personerna som intervjuats är välutbildade människor med ett gediget intresse för musik. Med hjälp av intervjuer har jag forskat kring deras egna upplevelser av arbete och fritid i Malmö stad samt hur de själva tar tillvara på sina musiktraditioner i Sverige. Det har framkommit i min undersökning att människor med persisk bakgrund har en mycket nära relation till sina persiska rötter bestående av olika kulturella arv.
Musiken har inte varit det enda kulturella arvet utan är mer omfattande. Att leva i ett svenskt samhälle har inte begränsat deras närhet till persiska traditioner. Undersökningen har berikat min lärdom av hur viktigt det är att känna sig fri utifrån sin etnicitet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Dalgren, Tomas
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
ethnicity, tradition, cultural inheritance, religion, cultural diversity, gender, cultural identity, etnicitet, kulturarv, kulturell mångfald, kulturell identitet
language
Swedish
id
2338611
date added to LUP
2012-02-05 22:33:10
date last changed
2012-02-05 22:33:10
@misc{2338611,
 abstract   = {{To preserve the origin of a musical culture Malmo is a city that contains a lot of people from different parts of the world. There are certain
groups with a close bond to their ethnicity. My study is a description of how people with persian roots relates to their persian musical traditions and their cultural identity in the swedish society. The study is inspired by my own experiences of Persian music that is the main content for my questions. In my results there are interesting perspectives of music and its importance for the interviewed. This study also describes my own thoughts about their experiences of misunderstandings and prejudice
that occurs in the meeting between two different cultures. This is a descriptive study that focuses on how you maintain your musical traditions in a foreign society. The study also includes the importance of knowing your own cultural identity. As a reader of this study you should be ware of the opposite of the results meaning how you maintain your Swedish musical traditions in a Persian society. The target group of people in this study are adults with a Persian background living in Malmo. The people that has been interviewed are well educated with a unique interest for music. With the help of interviews I have made research of their own experiences of work and leisure time in Malmo city and how they maintain their musical traditions in Sweden. In my study it has occurred that people with Persian background are very connected to
their Persian roots that contains different cultural legacies. Music has not been the only cultural tradition, it is more extensive. Living in a swedish society has not become a restriction for their Persian traditions. The study has made me realize the importance of feeling free as a person on the basis of your ethnicity.}},
 author    = {{Dalgren, Tomas}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Bevarandet av persiska musiktraditioner och den svensk- iranska identiteten - En studie om hur man bevarar sina persiska musiktraditioner och den kulturella identiteten i ett svenskt samhälle}},
 year     = {{2009}},
}