Advanced

Hjärtats röst - Att arbeta med känslor, impulser och reaktioner i sångundervisning

Danielsson, Lovisa (2011)
Malmö Academy of Music
Abstract
The voice of the heart – working with feelings, impulses and reactions in vocal pedagogics
The singer and writer Thomas Hemsley believes that singing starts as a wish to express emotions through music. He considers singing to be a form of communication and believes singers should always keep this in mind when they make singing exercises and repertoire. Hemsley’s opinion about singing forms the basis of this essay’s primary purpose: to study how singing teachers develop their students’ vocal techniques through practical work with the students’ expression and interpretation. The purpose also includes a better understanding of how different teachers involve feelings and reactions in singing, as well as to analyze how they work to raise... (More)
The voice of the heart – working with feelings, impulses and reactions in vocal pedagogics
The singer and writer Thomas Hemsley believes that singing starts as a wish to express emotions through music. He considers singing to be a form of communication and believes singers should always keep this in mind when they make singing exercises and repertoire. Hemsley’s opinion about singing forms the basis of this essay’s primary purpose: to study how singing teachers develop their students’ vocal techniques through practical work with the students’ expression and interpretation. The purpose also includes a better understanding of how different teachers involve feelings and reactions in singing, as well as to analyze how they work to raise awareness in natural functions of emotions and expressions. In the theoretical chapter Hemsley’s thoughts on singing are reported and compared to those of two other singing teachers. A closer description is given of what Hemsley means is the raw material of singing: impulse and intention. This description is compared to other theories dealing with the same subject. The present study was based on interviews with three singing teachers, as well as observations of their teaching. The results provide practical examples of how three singing teachers use emotions and expressions to develop vocal technique. This was done through parables and descriptions in order to stimulate students’ imagination, on which the body could react and make expressive vocals. (Less)
Abstract (Swedish)
Sångpedagoger har skilda uppfattningar om hur man bör förhålla sig till sångteknik och uttryck samt vad sångteknik egentligen innebär. Sångaren och författaren Thomas Hemsley anser att sång i första hand är ett känslomässigt uttrycksmedel och bör ta sin utgångspunkt i viljan att
kommunicera. Detta menar han man alltid ska ha i åtanke när man utvecklar sin röst i övningar och repertoar. Hemsleys tankar kom att ligga till grund för denna kvalitativa studies syfte: att studera hur man som sångpedagog kan utveckla sina elevers sångteknik genom praktiskt arbete med deras uttryck och interpretation (tolkning av det stycke man sjunger). Syftet inbegriper även att öka förståelsen
kring hur olika pedagoger involverar känslor och reaktioner i... (More)
Sångpedagoger har skilda uppfattningar om hur man bör förhålla sig till sångteknik och uttryck samt vad sångteknik egentligen innebär. Sångaren och författaren Thomas Hemsley anser att sång i första hand är ett känslomässigt uttrycksmedel och bör ta sin utgångspunkt i viljan att
kommunicera. Detta menar han man alltid ska ha i åtanke när man utvecklar sin röst i övningar och repertoar. Hemsleys tankar kom att ligga till grund för denna kvalitativa studies syfte: att studera hur man som sångpedagog kan utveckla sina elevers sångteknik genom praktiskt arbete med deras uttryck och interpretation (tolkning av det stycke man sjunger). Syftet inbegriper även att öka förståelsen
kring hur olika pedagoger involverar känslor och reaktioner i sång, liksom att analysera hur de arbetar för att medvetandegöra naturliga funktioner från känslor och uttryck. I den teoretiska utgångspunkten jämförs Hemsleys syn på sång med två andra sångpedagogers syn. En beskrivning ges av det Hemsley benämner som sångens råmaterial; impuls och intention. Detta ställs mot annan teoretisk kunskap.
Föreliggande studie har baserats på intervjuer av tre sångpedagoger samt observationer av deras undervisning. Resultatet ger praktiska exempel på hur tre sångpedagoger använder känslor och uttryck för att
utveckla sångteknik. Detta gjorde man genom liknelser och beskrivningar för att stimulera elevers fantasi att hitta naturliga reaktioner att reagera på som föregick sången. Sångpedagogerna menade att medvetandegöra dessa funktioner handlade om att eleven i första hand skulle få en fysisk upplevelse av dem. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Danielsson, Lovisa
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
uttryck, sångteknik, sång, vocal pedagogy, intention, impulse, emotion, expression, voice, singing technique, känslor, impuls, sångpedagogik
language
Swedish
id
2339142
date added to LUP
2012-02-06 18:20:14
date last changed
2012-02-06 18:20:14
@misc{2339142,
 abstract   = {The voice of the heart – working with feelings, impulses and reactions in vocal pedagogics
The singer and writer Thomas Hemsley believes that singing starts as a wish to express emotions through music. He considers singing to be a form of communication and believes singers should always keep this in mind when they make singing exercises and repertoire. Hemsley’s opinion about singing forms the basis of this essay’s primary purpose: to study how singing teachers develop their students’ vocal techniques through practical work with the students’ expression and interpretation. The purpose also includes a better understanding of how different teachers involve feelings and reactions in singing, as well as to analyze how they work to raise awareness in natural functions of emotions and expressions. In the theoretical chapter Hemsley’s thoughts on singing are reported and compared to those of two other singing teachers. A closer description is given of what Hemsley means is the raw material of singing: impulse and intention. This description is compared to other theories dealing with the same subject. The present study was based on interviews with three singing teachers, as well as observations of their teaching. The results provide practical examples of how three singing teachers use emotions and expressions to develop vocal technique. This was done through parables and descriptions in order to stimulate students’ imagination, on which the body could react and make expressive vocals.},
 author    = {Danielsson, Lovisa},
 keyword   = {uttryck,sångteknik,sång,vocal pedagogy,intention,impulse,emotion,expression,voice,singing technique,känslor,impuls,sångpedagogik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hjärtats röst - Att arbeta med känslor, impulser och reaktioner i sångundervisning},
 year     = {2011},
}