Advanced

Strategikartans kausala samband- en fallstudie om orsak-verkan mellan immateriella tillgångar och interna processer

Chakir, Miriam LU ; Axelsson, Emelie LU and Klint, Vendela LU (2012) FEKH95 20112
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
SAMMANFATTNING Examensarbetets titel: Strategikartans kausala samband – en fallstudie om orsak-verkan mellan immateriella tillgångar och interna processer Seminariedatum: 2012-01-12 Ämne/kurs: FEKH95, Examensarbete kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Emelie Axelsson, Miriam Chakir, Vendela Klint
Handledare: Mikael Hellström, Gert Paulsson
Fem nyckelord: Strategi, balanserat styrkort, strategikarta, orsak-verkan, kausala samband
Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera hur lärande- och utvecklingsperspektivet och interna perspektivet i strategikartan binds samman genom orsak–verkan och huruvida dessa kausala samband kan identifieras i företag.
Metod: För att uppnå uppsatsens syfte har författarna valt att... (More)
SAMMANFATTNING Examensarbetets titel: Strategikartans kausala samband – en fallstudie om orsak-verkan mellan immateriella tillgångar och interna processer Seminariedatum: 2012-01-12 Ämne/kurs: FEKH95, Examensarbete kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Emelie Axelsson, Miriam Chakir, Vendela Klint
Handledare: Mikael Hellström, Gert Paulsson
Fem nyckelord: Strategi, balanserat styrkort, strategikarta, orsak-verkan, kausala samband
Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera hur lärande- och utvecklingsperspektivet och interna perspektivet i strategikartan binds samman genom orsak–verkan och huruvida dessa kausala samband kan identifieras i företag.
Metod: För att uppnå uppsatsens syfte har författarna valt att genomföra en kvalitativ fallstudie. Genom semi-strukturerade intervjuer har primärdata inhämtats som tillsammans med sekundärdata i form av affärsplaner, årsredovisningar, hemsidor och dagspress analyserats för att komma fram till ett resultat.
Teoretiska perspektiv: Studiens teoretiska referensram bygger på Kaplan och Nortons balanserade styrkort och strategikarta. Författarna presenterar även kritik som riktas mot det balanserade styrkortet.
Empiri: Empirin består av primärdata som har samlats in genom fem intervjuer med personer med ledningspositioner. Därtill har sekundärdata insamlats genom affärsplaner, årsredovisningar, hemsidor och dagspress.
Resultat: Studien visar att vissa kausala samband kan identifieras mellan lärande- och utvecklingsperspektivet och det interna perspektivet i strategikartan. Samtidigt ger studiens resultat även stöd till den kritik som riktats mot teorin. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Chakir, Miriam LU ; Axelsson, Emelie LU and Klint, Vendela LU
supervisor
organization
course
FEKH95 20112
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Strategi, balanserat styrkort, strategikarta, orsak-verkan, kausala samband
language
Swedish
id
2339590
date added to LUP
2012-02-08 09:33:57
date last changed
2012-02-08 09:33:57
@misc{2339590,
 abstract   = {SAMMANFATTNING Examensarbetets titel: Strategikartans kausala samband – en fallstudie om orsak-verkan mellan immateriella tillgångar och interna processer Seminariedatum: 2012-01-12 Ämne/kurs: FEKH95, Examensarbete kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Emelie Axelsson, Miriam Chakir, Vendela Klint
Handledare: Mikael Hellström, Gert Paulsson
Fem nyckelord: Strategi, balanserat styrkort, strategikarta, orsak-verkan, kausala samband
Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera hur lärande- och utvecklingsperspektivet och interna perspektivet i strategikartan binds samman genom orsak–verkan och huruvida dessa kausala samband kan identifieras i företag.
Metod: För att uppnå uppsatsens syfte har författarna valt att genomföra en kvalitativ fallstudie. Genom semi-strukturerade intervjuer har primärdata inhämtats som tillsammans med sekundärdata i form av affärsplaner, årsredovisningar, hemsidor och dagspress analyserats för att komma fram till ett resultat.
Teoretiska perspektiv: Studiens teoretiska referensram bygger på Kaplan och Nortons balanserade styrkort och strategikarta. Författarna presenterar även kritik som riktas mot det balanserade styrkortet.
Empiri: Empirin består av primärdata som har samlats in genom fem intervjuer med personer med ledningspositioner. Därtill har sekundärdata insamlats genom affärsplaner, årsredovisningar, hemsidor och dagspress.
Resultat: Studien visar att vissa kausala samband kan identifieras mellan lärande- och utvecklingsperspektivet och det interna perspektivet i strategikartan. Samtidigt ger studiens resultat även stöd till den kritik som riktats mot teorin.},
 author    = {Chakir, Miriam and Axelsson, Emelie and Klint, Vendela},
 keyword   = {Strategi,balanserat styrkort,strategikarta,orsak-verkan,kausala samband},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Strategikartans kausala samband- en fallstudie om orsak-verkan mellan immateriella tillgångar och interna processer},
 year     = {2012},
}