Advanced

Notbilden som analyserande redskap - Den musikaliska utbildningens betydelse vid visuell tolkning av olika notbilder

Nilsson, Kristoffer (2011)
Malmö Academy of Music
Abstract (Swedish)
Syftet med studien är att förstå informantens förmåga till att läsa noter och musikaliska utbildning genom att analysera informanternas svar vid visuell tolkning av notbilder från olika genrer. Studien är baserad på fyra olika intervjuer med studenter/alumner från Musikhögskolan i Malmö som tolkas utifrån en hermeneutisk ansats. Intervjuerna utgår ifrån sju olika notbilder med olikartat ursprung som informanterna har observerat och tolkat. I intervjun ingår också frågor som utreder informanternas musikaliska bakgrund. I resultatet beskrivs betydelsen av informanternas musikaliska utbildning utifrån de olika teoretiska begrepp som presenteras i tidigare forskning. I resultatdiskussionen resonerar jag kring hur informanterna tolkar... (More)
Syftet med studien är att förstå informantens förmåga till att läsa noter och musikaliska utbildning genom att analysera informanternas svar vid visuell tolkning av notbilder från olika genrer. Studien är baserad på fyra olika intervjuer med studenter/alumner från Musikhögskolan i Malmö som tolkas utifrån en hermeneutisk ansats. Intervjuerna utgår ifrån sju olika notbilder med olikartat ursprung som informanterna har observerat och tolkat. I intervjun ingår också frågor som utreder informanternas musikaliska bakgrund. I resultatet beskrivs betydelsen av informanternas musikaliska utbildning utifrån de olika teoretiska begrepp som presenteras i tidigare forskning. I resultatdiskussionen resonerar jag kring hur informanterna tolkar notbilderna utifrån frågeställningen och hur svaren och frågorna påverkar resultatet. En kort diskussion i slutet av kapitlet ger också ett uppslag på framtida forskning. (Less)
Abstract
Title: The sheet as an analyzing tool – The importance of musical education when visually interpreting different sheets
The purpose with this study is to understand the informant’s ability to read sheets and musical education by analyzing the informant’s answers when visually interpreting sheets from different genres. This study is based on four different interviews with students/alumni from The Malmö Academy which is interpreted based on a hermeneutic approach. The
interviews consist of seven different sheets with a widespread origin which the informant’s have observed and interpreted. The interviews also include questions concerning the informant’s musical education. In the chapter of results the importance of the musical education is... (More)
Title: The sheet as an analyzing tool – The importance of musical education when visually interpreting different sheets
The purpose with this study is to understand the informant’s ability to read sheets and musical education by analyzing the informant’s answers when visually interpreting sheets from different genres. This study is based on four different interviews with students/alumni from The Malmö Academy which is interpreted based on a hermeneutic approach. The
interviews consist of seven different sheets with a widespread origin which the informant’s have observed and interpreted. The interviews also include questions concerning the informant’s musical education. In the chapter of results the importance of the musical education is described based on the theoretical concepts presented in the chapter of previous research. The discussion of the results is based on how the informants interpret the sheets considering the essence of the study and how the different questions and answers affect the result. A short discussion about future research is included in the last part of the chapter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Kristoffer
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
notbild, notläsningsförmåga, gehör, hermeneutik, tolkning, analys Keywords: Musical sheets, ability to read sheets, musical reading, hermeneutic, interpretation, analysis
language
Swedish
id
2339863
date added to LUP
2012-02-08 13:45:46
date last changed
2012-02-08 13:45:46
@misc{2339863,
 abstract   = {Title: The sheet as an analyzing tool – The importance of musical education when visually interpreting different sheets
The purpose with this study is to understand the informant’s ability to read sheets and musical education by analyzing the informant’s answers when visually interpreting sheets from different genres. This study is based on four different interviews with students/alumni from The Malmö Academy which is interpreted based on a hermeneutic approach. The
interviews consist of seven different sheets with a widespread origin which the informant’s have observed and interpreted. The interviews also include questions concerning the informant’s musical education. In the chapter of results the importance of the musical education is described based on the theoretical concepts presented in the chapter of previous research. The discussion of the results is based on how the informants interpret the sheets considering the essence of the study and how the different questions and answers affect the result. A short discussion about future research is included in the last part of the chapter.},
 author    = {Nilsson, Kristoffer},
 keyword   = {notbild,notläsningsförmåga,gehör,hermeneutik,tolkning,analys Keywords: Musical sheets,ability to read sheets,musical reading,hermeneutic,interpretation,analysis},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Notbilden som analyserande redskap - Den musikaliska utbildningens betydelse vid visuell tolkning av olika notbilder},
 year     = {2011},
}