Advanced

Det genussegregerade klassrummet - Musikpedagogers uppfattning om orsaker till traditionella könsmönster i trumundervisningen

Berggren, Fredrik (2011)
Malmö Academy of Music
Abstract (Swedish)
Syftet med studien är att undersöka på vilket sätt musiklärare tycker stereotypa föreställningar om genus påverkar undervisningen i musik i allmänhet och trumundervisningen i synnerhet. Kvalitativa intervjuer med fyra musiklärare ligger till grund för empirin som tolkas med en
hermeneutisk ansats. Resultatet redovisas utifrån perspektiven trumundervisningens metodik, elevernas relation till musicerande på trumset, förebilders betydelse och musikens betydelse för könsidentifikation. Resultatet visar att lärarna anser att det finns skillnader mellan killar och tjejers sätt att förhålla sig till musikundervisningen. Orsaken till detta tros främst vara bristen på kvinnliga förebilder och en problematik mellan könsidentitet och... (More)
Syftet med studien är att undersöka på vilket sätt musiklärare tycker stereotypa föreställningar om genus påverkar undervisningen i musik i allmänhet och trumundervisningen i synnerhet. Kvalitativa intervjuer med fyra musiklärare ligger till grund för empirin som tolkas med en
hermeneutisk ansats. Resultatet redovisas utifrån perspektiven trumundervisningens metodik, elevernas relation till musicerande på trumset, förebilders betydelse och musikens betydelse för könsidentifikation. Resultatet visar att lärarna anser att det finns skillnader mellan killar och tjejers sätt att förhålla sig till musikundervisningen. Orsaken till detta tros främst vara bristen på kvinnliga förebilder och en problematik mellan könsidentitet och musikundervisningens struktur och innehåll. Lösningen tror lärarna måste vara en tydlig styrning av undervisningen och ett genomtänkt musikpedagogiskt och strukturellt förhållningssätt. (Less)
Abstract
Title: The gender divided classroom – The causes of traditional gender patterns in drum education from the perception of music teachers.
The purpose of the thesis is to investigate in what ways music teachers think stereotypical gender pre-positions affect the teaching in music in general and drum teaching in particular. The empirical material is based on qualitative interviews with four music teachers and interpreted with a hermeneutical approach. The results are presented from the perspectives of
drum teaching methodology, student’s connection to music-making on the drum kit, the importance of role models and gender identification. The results of the thesis are that teachers believe that there are differences between the way boys and... (More)
Title: The gender divided classroom – The causes of traditional gender patterns in drum education from the perception of music teachers.
The purpose of the thesis is to investigate in what ways music teachers think stereotypical gender pre-positions affect the teaching in music in general and drum teaching in particular. The empirical material is based on qualitative interviews with four music teachers and interpreted with a hermeneutical approach. The results are presented from the perspectives of
drum teaching methodology, student’s connection to music-making on the drum kit, the importance of role models and gender identification. The results of the thesis are that teachers believe that there are differences between the way boys and girls relate to music teaching. The reason for this is supposed to be primarily the lack of female role models and problems between gender identity and the structure and content of music education. The teachers believe the solution is control of the education and a well thought out music educational and structural approach. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Berggren, Fredrik
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
drums, equality, gender, high school, teacher’s perspective, genus, grundskolan, jämställdhet, lärarperspektiv, trummor
language
Swedish
id
2339871
date added to LUP
2012-02-08 13:46:18
date last changed
2012-02-08 13:46:18
@misc{2339871,
 abstract   = {Title: The gender divided classroom – The causes of traditional gender patterns in drum education from the perception of music teachers.
The purpose of the thesis is to investigate in what ways music teachers think stereotypical gender pre-positions affect the teaching in music in general and drum teaching in particular. The empirical material is based on qualitative interviews with four music teachers and interpreted with a hermeneutical approach. The results are presented from the perspectives of
drum teaching methodology, student’s connection to music-making on the drum kit, the importance of role models and gender identification. The results of the thesis are that teachers believe that there are differences between the way boys and girls relate to music teaching. The reason for this is supposed to be primarily the lack of female role models and problems between gender identity and the structure and content of music education. The teachers believe the solution is control of the education and a well thought out music educational and structural approach.},
 author    = {Berggren, Fredrik},
 keyword   = {drums,equality,gender,high school,teacher’s perspective,genus,grundskolan,jämställdhet,lärarperspektiv,trummor},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Det genussegregerade klassrummet - Musikpedagogers uppfattning om orsaker till traditionella könsmönster i trumundervisningen},
 year     = {2011},
}