Advanced

Facelook - vårt synliga framträdande

Haeger, Lovisa LU and Bäckman Berg, Karin (2012) MKVA21 20112
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Användandet av sociala medier, och framför allt Facebook har ökat markant under en relativt kort period. Det är därför av vikt att undersöka hur Facebook påverkar användarna, både online och i vardagen.
Denna uppsats undersöker hur aktiva Facebook-användare i åldrarna 18–25 använder sig av Facebook, hur synligheten på Facebook påverkar både deras medierade framträdande och deras off-line liv och identitet. Med kvalitativa semistrukturerade intervjuer undersökte vi 15 respondenters användande av Facebook samt konsekvenserna av användandet. Vi behandlade sedan materialet ur ett dramaturgiskt perspektiv med Erwin Goffmans teoribok Jaget och maskerna som grundpelare för att se hur respondenternas medierade framträdande, verkliga liv... (More)
Användandet av sociala medier, och framför allt Facebook har ökat markant under en relativt kort period. Det är därför av vikt att undersöka hur Facebook påverkar användarna, både online och i vardagen.
Denna uppsats undersöker hur aktiva Facebook-användare i åldrarna 18–25 använder sig av Facebook, hur synligheten på Facebook påverkar både deras medierade framträdande och deras off-line liv och identitet. Med kvalitativa semistrukturerade intervjuer undersökte vi 15 respondenters användande av Facebook samt konsekvenserna av användandet. Vi behandlade sedan materialet ur ett dramaturgiskt perspektiv med Erwin Goffmans teoribok Jaget och maskerna som grundpelare för att se hur respondenternas medierade framträdande, verkliga liv och identitet påverkades av synligheten på Facebook. Under studiens gång framkom att Facebook i många avseenden liknar vårt verkliga liv men att skillnaden blir påtaglig då gränsen mellan den bakre och den främre regionen är mer otydlig på Facebook än i verkligheten. Detta kunde innebära problem men i vissa fall även framgång för våra respondenter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Haeger, Lovisa LU and Bäckman Berg, Karin
supervisor
organization
course
MKVA21 20112
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
dramaturgiskt perspektiv, Facebook, synlighet, sociala medier, statusuppdateringar, identitetsbildning
language
Swedish
id
2341977
date added to LUP
2012-02-17 10:51:30
date last changed
2014-09-04 08:36:04
@misc{2341977,
 abstract   = {Användandet av sociala medier, och framför allt Facebook har ökat markant under en relativt kort period. Det är därför av vikt att undersöka hur Facebook påverkar användarna, både online och i vardagen. 
    Denna uppsats undersöker hur aktiva Facebook-användare i åldrarna 18–25 använder sig av Facebook, hur synligheten på Facebook påverkar både deras medierade framträdande och deras off-line liv och identitet. Med kvalitativa semistrukturerade intervjuer undersökte vi 15 respondenters användande av Facebook samt konsekvenserna av användandet. Vi behandlade sedan materialet ur ett dramaturgiskt perspektiv med Erwin Goffmans teoribok Jaget och maskerna som grundpelare för att se hur respondenternas medierade framträdande, verkliga liv och identitet påverkades av synligheten på Facebook. Under studiens gång framkom att Facebook i många avseenden liknar vårt verkliga liv men att skillnaden blir påtaglig då gränsen mellan den bakre och den främre regionen är mer otydlig på Facebook än i verkligheten. Detta kunde innebära problem men i vissa fall även framgång för våra respondenter.},
 author    = {Haeger, Lovisa and Bäckman Berg, Karin},
 keyword   = {dramaturgiskt perspektiv,Facebook,synlighet,sociala medier,statusuppdateringar,identitetsbildning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Facelook - vårt synliga framträdande},
 year     = {2012},
}