Advanced

Den attraktiva gymnasieskolan - Strategier för att appellera högpresterande elever

Lind, Gustav LU ; Lindberg, Erik LU and Grimsberg, Rebecka LU (2012) FEKH95 20112
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med uppsatsen är att identifiera högpresterande elevers preferenser vid val av gymnasieskola. Vidare ämnar uppsatsen att identifiera framgångsrika strategier för en gymnasieskola beträffande att appellera högpresterande elever.

Metod: Författarna använder sig av en kvantitativ samt en kvalitativ undersökning. Den kvalitativa undersökningen består av semistrukturerade intervjuer med fallföretaget, fallföretagets konkurrenter samt respondenter inom skolväsendet. Den kvantitativa undersökningen består av en enkätundersökning där niondeklassare värderade preferenser vid gymnasievalet.

Teoretiska perspektiv: Teorin har sin grund i Det balanserade styrkortet. Vidare presenterar författarna teorier om varumärke,... (More)
Syfte: Syftet med uppsatsen är att identifiera högpresterande elevers preferenser vid val av gymnasieskola. Vidare ämnar uppsatsen att identifiera framgångsrika strategier för en gymnasieskola beträffande att appellera högpresterande elever.

Metod: Författarna använder sig av en kvantitativ samt en kvalitativ undersökning. Den kvalitativa undersökningen består av semistrukturerade intervjuer med fallföretaget, fallföretagets konkurrenter samt respondenter inom skolväsendet. Den kvantitativa undersökningen består av en enkätundersökning där niondeklassare värderade preferenser vid gymnasievalet.

Teoretiska perspektiv: Teorin har sin grund i Det balanserade styrkortet. Vidare presenterar författarna teorier om varumärke, upplevelsesamhället, utbildning och lärande samt omvärldsanalys.

Empiri: Intervjuer med respondenterna samt kvantitativ undersökning. Vidare presenteras finansiell information om fallföretaget.

Resultat: Författarna för en diskussion vilken leder fram till resultatet. Resultatet presenterar vikten av attraktiv utbildning samt en social arena för att appellera högpresterande elever. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lind, Gustav LU ; Lindberg, Erik LU and Grimsberg, Rebecka LU
supervisor
organization
course
FEKH95 20112
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Strategic Management. , Produkt, Upplevelse, Strategi, Det balanserade styrkortet, Utbildning, Friskola, Gymnasieskola
language
Swedish
id
2343845
date added to LUP
2012-02-20 14:25:38
date last changed
2012-02-20 14:25:38
@misc{2343845,
 abstract   = {Syfte: Syftet med uppsatsen är att identifiera högpresterande elevers preferenser vid val av gymnasieskola. Vidare ämnar uppsatsen att identifiera framgångsrika strategier för en gymnasieskola beträffande att appellera högpresterande elever.

Metod: Författarna använder sig av en kvantitativ samt en kvalitativ undersökning. Den kvalitativa undersökningen består av semistrukturerade intervjuer med fallföretaget, fallföretagets konkurrenter samt respondenter inom skolväsendet. Den kvantitativa undersökningen består av en enkätundersökning där niondeklassare värderade preferenser vid gymnasievalet.

Teoretiska perspektiv: Teorin har sin grund i Det balanserade styrkortet. Vidare presenterar författarna teorier om varumärke, upplevelsesamhället, utbildning och lärande samt omvärldsanalys.

Empiri: Intervjuer med respondenterna samt kvantitativ undersökning. Vidare presenteras finansiell information om fallföretaget.

Resultat: Författarna för en diskussion vilken leder fram till resultatet. Resultatet presenterar vikten av attraktiv utbildning samt en social arena för att appellera högpresterande elever.},
 author    = {Lind, Gustav and Lindberg, Erik and Grimsberg, Rebecka},
 keyword   = {Strategic Management.
,Produkt,Upplevelse,Strategi,Det balanserade styrkortet,Utbildning,Friskola,Gymnasieskola},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Den attraktiva gymnasieskolan - Strategier för att appellera högpresterande elever},
 year     = {2012},
}