Advanced

CSR & Krishantering - Konsten att vara beredd för nya utmaningar

Olivensjö, Emelie LU ; Gejrot, Elsa LU and Persson, Rebecca LU (2011) FEKH95 20112
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Examensarbetets titel: CSR & Krishantering – konsten att vara beredd för nya utmaningar
Seminariedatum: 2012-01-12
Ämne/kurs: FEKH95, Examensarbete kandidatnivå, 15 högskolepoäng
Författare: Elsa Gejrot, Emelie Olivensjö & Rebecca Persson
Handledare: Lars Carlman
Fem nyckelord: CSR, krishantering, företagskultur, kärnvärden, kommunikation
Syfte: Syftet är att se om ett företags CSR-arbete tillsammans med dess strategi för krishantering kan skapa bättre förutsättningar för att möta nya etiska kriser. Vi har i arbetet med dunskandalen och syftet med det är för att visa läsaren hur det kan se ut i praktiken.
Metod: Empirisk data har samlats in via fallföretagens hemsidor, deras hållbarhetsredovisningar men även genom intervjuer. Vi... (More)
Examensarbetets titel: CSR & Krishantering – konsten att vara beredd för nya utmaningar
Seminariedatum: 2012-01-12
Ämne/kurs: FEKH95, Examensarbete kandidatnivå, 15 högskolepoäng
Författare: Elsa Gejrot, Emelie Olivensjö & Rebecca Persson
Handledare: Lars Carlman
Fem nyckelord: CSR, krishantering, företagskultur, kärnvärden, kommunikation
Syfte: Syftet är att se om ett företags CSR-arbete tillsammans med dess strategi för krishantering kan skapa bättre förutsättningar för att möta nya etiska kriser. Vi har i arbetet med dunskandalen och syftet med det är för att visa läsaren hur det kan se ut i praktiken.
Metod: Empirisk data har samlats in via fallföretagens hemsidor, deras hållbarhetsredovisningar men även genom intervjuer. Vi har använt oss av ostandardiserade intervjuer där vi har kunnat välja både frågeformulering och ordningsföljd på frågorna. Fördelen med detta är att svaren kan bli mer uttömmande och djupare.
Teoretiskt perspektiv: Den teoretiska referensramen är uppbyggt kring tre huvudområden. Det första huvudområdet är CSR. Här presenteras Archie Carrolls (1991) välkända CSR-pyramid. Redogörelser för Burke och Logsdon Strategiska CSR (Burke & Logsdon i Crane et al 2008) samt Grayson och Hodges sju steg för hur CSR ska leda till Corporate Social Opportunity (2004) sker även i detta huvudområde. För att läsaren ska få en djupare förståelse för hur företag kan arbeta med CSR presenteras även Codes of Conduct, eftersom det är ett av de vanligaste verktygen som företag har anammat för att möta mål inom CSR (Crane et al 2008:432). Det andra huvudområdet är krishantering. Här presenters Skoglunds modell för att bygga beredskap (2002) samt både Skoglunds (2002) och Weiners (2006) syn på hur företag internt kan skapa förberedningsprocesser inför kriser. Det sista huvudområdet har vi valt att benämna företag ur ett internt perspektiv. Mänsklig kompetens, visioner, affärsidé och varumärke presenteras här främst utifrån Erikson (2007) och Sandberg och Targama (1998).
Empiri: Uppsatsens empiri bygger på fallföretagen IKEA och Åhléns.
Resultat: Vi har kommit fram till att det är det svårt att avgöra om CSR kan underlätta krishantering. Men vi tror att ett arbete med CSR kan förebygga och undvika kriser snarare än underlätta hanteringen av dem. CSR blir inte ett verktyg att skriva ned i en krisplan, men det blir tillsammans med effektiv krishantering något som gynnar företag och som minimerar risk för skandal. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Olivensjö, Emelie LU ; Gejrot, Elsa LU and Persson, Rebecca LU
supervisor
organization
course
FEKH95 20112
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
CSR, krishantering, företagskultur, kärnvärden, kommunikation
language
Swedish
id
2365273
date added to LUP
2012-02-28 09:22:15
date last changed
2012-02-28 09:22:15
@misc{2365273,
 abstract   = {Examensarbetets titel: 	CSR & Krishantering – konsten att vara beredd för nya utmaningar
Seminariedatum: 2012-01-12
Ämne/kurs: FEKH95, Examensarbete kandidatnivå, 15 högskolepoäng
Författare: Elsa Gejrot, Emelie Olivensjö & Rebecca Persson
Handledare: Lars Carlman
Fem nyckelord: CSR, krishantering, företagskultur, kärnvärden, kommunikation
Syfte: Syftet är att se om ett företags CSR-arbete tillsammans med dess strategi för krishantering kan skapa bättre förutsättningar för att möta nya etiska kriser. Vi har i arbetet med dunskandalen och syftet med det är för att visa läsaren hur det kan se ut i praktiken.
Metod: Empirisk data har samlats in via fallföretagens hemsidor, deras hållbarhetsredovisningar men även genom intervjuer. Vi har använt oss av ostandardiserade intervjuer där vi har kunnat välja både frågeformulering och ordningsföljd på frågorna. Fördelen med detta är att svaren kan bli mer uttömmande och djupare. 
Teoretiskt perspektiv: Den teoretiska referensramen är uppbyggt kring tre huvudområden. Det första huvudområdet är CSR. Här presenteras Archie Carrolls (1991) välkända CSR-pyramid. Redogörelser för Burke och Logsdon Strategiska CSR (Burke & Logsdon i Crane et al 2008) samt Grayson och Hodges sju steg för hur CSR ska leda till Corporate Social Opportunity (2004) sker även i detta huvudområde. För att läsaren ska få en djupare förståelse för hur företag kan arbeta med CSR presenteras även Codes of Conduct, eftersom det är ett av de vanligaste verktygen som företag har anammat för att möta mål inom CSR (Crane et al 2008:432). Det andra huvudområdet är krishantering. Här presenters Skoglunds modell för att bygga beredskap (2002) samt både Skoglunds (2002) och Weiners (2006) syn på hur företag internt kan skapa förberedningsprocesser inför kriser. Det sista huvudområdet har vi valt att benämna företag ur ett internt perspektiv. Mänsklig kompetens, visioner, affärsidé och varumärke presenteras här främst utifrån Erikson (2007) och Sandberg och Targama (1998). 
Empiri: Uppsatsens empiri bygger på fallföretagen IKEA och Åhléns.
Resultat: Vi har kommit fram till att det är det svårt att avgöra om CSR kan underlätta krishantering. Men vi tror att ett arbete med CSR kan förebygga och undvika kriser snarare än underlätta hanteringen av dem. CSR blir inte ett verktyg att skriva ned i en krisplan, men det blir tillsammans med effektiv krishantering något som gynnar företag och som minimerar risk för skandal.},
 author    = {Olivensjö, Emelie and Gejrot, Elsa and Persson, Rebecca},
 keyword   = {CSR,krishantering,företagskultur,kärnvärden,kommunikation},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {CSR & Krishantering - Konsten att vara beredd för nya utmaningar},
 year     = {2011},
}