Advanced

Ungdomars självvalda sysslolöshet : en ny livsstil eller en strategisk paus?

Klackenberg, Sofia LU (2011) SOCK01 20111
Sociology
Abstract (Swedish)
Författare: Sofia Klackenberg
Titel: Ungdomars självvalda sysslolöshet: En ny livsstil eller en strategisk paus?
Kandidatuppsats: SOCK01, 15 hp
Handledare: Anders Järnegren
Sociologiska institutionen, Vårterminen 2011
Problem/Bakgrund: Min förförståelse grundar sig i att jag på hösten efter att jag tog studenten hade en period då jag varken studerade eller arbetade. Trots att jag i viss mån själv valt denna period påverkade den mig negativt och bristen på sysselsättning gjorde att jag kände mig nedstämd. Detta har fått mig att fundera på om andra ungdomar upplever liknande känslor. Jag ville intervjua ungdomar som nyligen tagit studenten och som därefter haft en period liknande den jag själv hade. Min avsikt har varit att genom... (More)
Författare: Sofia Klackenberg
Titel: Ungdomars självvalda sysslolöshet: En ny livsstil eller en strategisk paus?
Kandidatuppsats: SOCK01, 15 hp
Handledare: Anders Järnegren
Sociologiska institutionen, Vårterminen 2011
Problem/Bakgrund: Min förförståelse grundar sig i att jag på hösten efter att jag tog studenten hade en period då jag varken studerade eller arbetade. Trots att jag i viss mån själv valt denna period påverkade den mig negativt och bristen på sysselsättning gjorde att jag kände mig nedstämd. Detta har fått mig att fundera på om andra ungdomar upplever liknande känslor. Jag ville intervjua ungdomar som nyligen tagit studenten och som därefter haft en period liknande den jag själv hade. Min avsikt har varit att genom intervjuer fånga deras bild av den egna situationen. Jag hade en bild av att denna typ av period har blivit allt vanligare bland unga människor och funderade på om det rörde sig om en ny form av livsstil.
Syfte: Uppsatsens syfte är att genom intervjuer generera kunskap om självvalt sysslolösa ungdomar samt att undersöka om en ny livsstil är på väg att växa fram, inom vilken det är acceptabelt att under en period varken studera eller söka jobb.
Utgångspunkter och upplägg: Mina teoretiska utgångspunkter har hämtats från Anthony Giddens och Hans L Zetterberg. Giddens behandlar relationen mellan det moderna samhället och det individuella jaget. I sin analys av sambandet mellan det globala och det personliga betonar han att det moderna samhället är ett risksamhälle. Ett centralt begrepp i Giddens resonemang är självidentitet och han betonar hur de enorma möjligheter som finns i vårt samhälle idag gör självidentiteten till en reflexiv process. Zetterberg har kartlagt livsstilar i det svenska samhället och diskuterar deras ökade betydelse i relation till arbetet. De båda teoretiska utgångspunkterna presenterar varsin bild av vad som kännetecknar en livsstil.
Slutsatser och resultat: Mina resultat visar att det inte går att tala om den självvalda sysslolösheten som en ny livsstil bland ungdomar. Det handlar snarare om att ungdomar tar en paus efter studenten, för att återhämta sig och fundera över framtiden. I en alltmer komplex värld hamnar besluten allt oftare hos individen, som genom en reflexiv process förväntas bilda sin egen livsplanering. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Klackenberg, Sofia LU
supervisor
organization
course
SOCK01 20111
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Zetterberg, Giddens, sysslolöshet, livsstil, ungdomar
language
Swedish
id
2439726
date added to LUP
2012-04-20 09:00:19
date last changed
2012-04-20 09:00:19
@misc{2439726,
 abstract   = {Författare: Sofia Klackenberg
Titel: Ungdomars självvalda sysslolöshet: En ny livsstil eller en strategisk paus?
Kandidatuppsats: SOCK01, 15 hp
Handledare: Anders Järnegren
Sociologiska institutionen, Vårterminen 2011
Problem/Bakgrund: Min förförståelse grundar sig i att jag på hösten efter att jag tog studenten hade en period då jag varken studerade eller arbetade. Trots att jag i viss mån själv valt denna period påverkade den mig negativt och bristen på sysselsättning gjorde att jag kände mig nedstämd. Detta har fått mig att fundera på om andra ungdomar upplever liknande känslor. Jag ville intervjua ungdomar som nyligen tagit studenten och som därefter haft en period liknande den jag själv hade. Min avsikt har varit att genom intervjuer fånga deras bild av den egna situationen. Jag hade en bild av att denna typ av period har blivit allt vanligare bland unga människor och funderade på om det rörde sig om en ny form av livsstil.
Syfte: Uppsatsens syfte är att genom intervjuer generera kunskap om självvalt sysslolösa ungdomar samt att undersöka om en ny livsstil är på väg att växa fram, inom vilken det är acceptabelt att under en period varken studera eller söka jobb. 
Utgångspunkter och upplägg: Mina teoretiska utgångspunkter har hämtats från Anthony Giddens och Hans L Zetterberg. Giddens behandlar relationen mellan det moderna samhället och det individuella jaget. I sin analys av sambandet mellan det globala och det personliga betonar han att det moderna samhället är ett risksamhälle. Ett centralt begrepp i Giddens resonemang är självidentitet och han betonar hur de enorma möjligheter som finns i vårt samhälle idag gör självidentiteten till en reflexiv process. Zetterberg har kartlagt livsstilar i det svenska samhället och diskuterar deras ökade betydelse i relation till arbetet. De båda teoretiska utgångspunkterna presenterar varsin bild av vad som kännetecknar en livsstil.
Slutsatser och resultat: Mina resultat visar att det inte går att tala om den självvalda sysslolösheten som en ny livsstil bland ungdomar. Det handlar snarare om att ungdomar tar en paus efter studenten, för att återhämta sig och fundera över framtiden. I en alltmer komplex värld hamnar besluten allt oftare hos individen, som genom en reflexiv process förväntas bilda sin egen livsplanering.},
 author    = {Klackenberg, Sofia},
 keyword   = {Zetterberg,Giddens,sysslolöshet,livsstil,ungdomar},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ungdomars självvalda sysslolöshet : en ny livsstil eller en strategisk paus?},
 year     = {2011},
}