Advanced

Upplevelser av arbetsmiljön hos personer med ADHD

Sender, Jessica LU and Wallte, Elin LU (2011) ATPK54 20112
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
Att personer med diagnosen ADHD upplever utmaningar i sin arbetsmiljö som ger konsekvenser för arbetsutförandet har påvisats upprepade gånger i tidigare forskning. Det har framkommit att detta påverkar såväl individ som arbetsgivare och samhällsekonomi. Den här studien genomfördes med en kvalitativ ansats. Intervjuerna skedde med en reviderad version av bedömningsinstrumentet WEIS-S, i syfte att identifiera upplevelser av arbetsmiljön hos yrkesverksamma personer med diagnosen ADHD. Vidare var tanken att få kunskap om hur arbetsmiljön påverkar utförandet samt att öka förståelsen för deras behov. Materialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys och i resultatet framkom ett antal faktorer som påverkar på arbetsutförandet. Dessa delades... (More)
Att personer med diagnosen ADHD upplever utmaningar i sin arbetsmiljö som ger konsekvenser för arbetsutförandet har påvisats upprepade gånger i tidigare forskning. Det har framkommit att detta påverkar såväl individ som arbetsgivare och samhällsekonomi. Den här studien genomfördes med en kvalitativ ansats. Intervjuerna skedde med en reviderad version av bedömningsinstrumentet WEIS-S, i syfte att identifiera upplevelser av arbetsmiljön hos yrkesverksamma personer med diagnosen ADHD. Vidare var tanken att få kunskap om hur arbetsmiljön påverkar utförandet samt att öka förståelsen för deras behov. Materialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys och i resultatet framkom ett antal faktorer som påverkar på arbetsutförandet. Dessa delades in i följande huvudkategorier; arbetsuppgifternas utformning, fysisk arbetsmiljö, upplevelse av kontroll, psykosocial arbetsmiljö samt strategier. Faktumet att det fanns både likheter och skillnader bland informanterna påvisar vikten av att anpassa arbetsplatser individuellt. En arbetsgivare som får information om hur individen med ADHD fungerar kan tillvarata individens resurser på ett bra sätt. Författarna anser att arbetsterapeutens kompetens kan användas för att identifiera individens behov och anpassa arbetsplatsen därefter, samt även att medvetandegörande och stötta individen i att uttrycka av sina behov. För att styrka detta med forskning krävs dock ytterligare studier. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sender, Jessica LU and Wallte, Elin LU
supervisor
organization
course
ATPK54 20112
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
strategier, ADHD, Arbetsterapi, arbetsmiljö
language
Swedish
id
2440711
date added to LUP
2012-04-18 10:03:44
date last changed
2015-12-14 13:22:05
@misc{2440711,
 abstract   = {Att personer med diagnosen ADHD upplever utmaningar i sin arbetsmiljö som ger konsekvenser för arbetsutförandet har påvisats upprepade gånger i tidigare forskning. Det har framkommit att detta påverkar såväl individ som arbetsgivare och samhällsekonomi. Den här studien genomfördes med en kvalitativ ansats. Intervjuerna skedde med en reviderad version av bedömningsinstrumentet WEIS-S, i syfte att identifiera upplevelser av arbetsmiljön hos yrkesverksamma personer med diagnosen ADHD. Vidare var tanken att få kunskap om hur arbetsmiljön påverkar utförandet samt att öka förståelsen för deras behov. Materialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys och i resultatet framkom ett antal faktorer som påverkar på arbetsutförandet. Dessa delades in i följande huvudkategorier; arbetsuppgifternas utformning, fysisk arbetsmiljö, upplevelse av kontroll, psykosocial arbetsmiljö samt strategier. Faktumet att det fanns både likheter och skillnader bland informanterna påvisar vikten av att anpassa arbetsplatser individuellt. En arbetsgivare som får information om hur individen med ADHD fungerar kan tillvarata individens resurser på ett bra sätt. Författarna anser att arbetsterapeutens kompetens kan användas för att identifiera individens behov och anpassa arbetsplatsen därefter, samt även att medvetandegörande och stötta individen i att uttrycka av sina behov. För att styrka detta med forskning krävs dock ytterligare studier.},
 author    = {Sender, Jessica and Wallte, Elin},
 keyword   = {strategier,ADHD,Arbetsterapi,arbetsmiljö},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Upplevelser av arbetsmiljön hos personer med ADHD},
 year     = {2011},
}