Advanced

Upplevelser av skapande aktiviteter hos kvinnor med ätstörning

Bertilsdotter, Paulina LU and Stjernquist, Lina LU (2011) ATPK54 20112
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
Forskning har visat att ätstörningar är ett växande problem i samhället. Däremot har det ännu inte gjorts så mycket forskning ur ett patientperspektiv på upplevelser av behandling. Syftet med studien var att undersöka hur kvinnor med ätstörning upplevde och beskrev skapande aktiviteter som en del i behandlingen tolkat utifrån Value and Meaning of Occupation, ValMO:ns värdedimensioner. Urvalsgruppen var kvinnor över 18 år som ingått i skapande behandling mot anorexi, bulimi eller ätstörning UNS, Utan Närmre Specifikation. Halvstrukturerade intervjuer utifrån ValMO:ns värdedimensioner genomfördes, som därefter analyserades utifrån en riktad innehållsanalys. Resultatet visade att alla deltagare upplevde varierande mängd av både konkreta,... (More)
Forskning har visat att ätstörningar är ett växande problem i samhället. Däremot har det ännu inte gjorts så mycket forskning ur ett patientperspektiv på upplevelser av behandling. Syftet med studien var att undersöka hur kvinnor med ätstörning upplevde och beskrev skapande aktiviteter som en del i behandlingen tolkat utifrån Value and Meaning of Occupation, ValMO:ns värdedimensioner. Urvalsgruppen var kvinnor över 18 år som ingått i skapande behandling mot anorexi, bulimi eller ätstörning UNS, Utan Närmre Specifikation. Halvstrukturerade intervjuer utifrån ValMO:ns värdedimensioner genomfördes, som därefter analyserades utifrån en riktad innehållsanalys. Resultatet visade att alla deltagare upplevde varierande mängd av både konkreta, symboliska och självbelönande värden genom skapande aktiviteter. Även upplevelser som inte gick in under ValMO:n identifierades. I diskussionen lyfts bland annat vikten av att skapandeaktiviteter ska kännas meningsfulla för individen för att ge ett positivt resultat för välbefinnandet. Författarna upplever att ValMO-modellen är en bra modell för att belysa den mening och det värde som skapandeaktiviteter kan ge. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bertilsdotter, Paulina LU and Stjernquist, Lina LU
supervisor
organization
alternative title
- intervjuer med ValMO:ns värdedimensioner som tolkningsram
course
ATPK54 20112
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Värde och Mening, Bulimi, Anorexi, Skapande aktivitet, Arbetsterapi
language
Swedish
id
2440751
date added to LUP
2012-04-18 10:00:44
date last changed
2015-12-14 13:22:05
@misc{2440751,
 abstract   = {Forskning har visat att ätstörningar är ett växande problem i samhället. Däremot har det ännu inte gjorts så mycket forskning ur ett patientperspektiv på upplevelser av behandling. Syftet med studien var att undersöka hur kvinnor med ätstörning upplevde och beskrev skapande aktiviteter som en del i behandlingen tolkat utifrån Value and Meaning of Occupation, ValMO:ns värdedimensioner. Urvalsgruppen var kvinnor över 18 år som ingått i skapande behandling mot anorexi, bulimi eller ätstörning UNS, Utan Närmre Specifikation. Halvstrukturerade intervjuer utifrån ValMO:ns värdedimensioner genomfördes, som därefter analyserades utifrån en riktad innehållsanalys. Resultatet visade att alla deltagare upplevde varierande mängd av både konkreta, symboliska och självbelönande värden genom skapande aktiviteter. Även upplevelser som inte gick in under ValMO:n identifierades. I diskussionen lyfts bland annat vikten av att skapandeaktiviteter ska kännas meningsfulla för individen för att ge ett positivt resultat för välbefinnandet. Författarna upplever att ValMO-modellen är en bra modell för att belysa den mening och det värde som skapandeaktiviteter kan ge.},
 author    = {Bertilsdotter, Paulina and Stjernquist, Lina},
 keyword   = {Värde och Mening,Bulimi,Anorexi,Skapande aktivitet,Arbetsterapi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Upplevelser av skapande aktiviteter hos kvinnor med ätstörning},
 year     = {2011},
}