Advanced

Menstruationsbesvär.skolsköterskors preventiva arbete och unga kvinnors erfarenheter.

Linderståhl, Jenny; Lundström, Cristina and Svensson, Beda (2011)
Department of Health Sciences
Abstract
Många unga kvinnor upplever sin menstruation som smärtsam och är i stort behov av att lära sig hantera problemet. Syftet med studien var att beskriva både skolsköterskors arbetssätt med unga kvinnors menstruationsbesvär och unga kvinnors erfarenheter av sina menstruationsbesvär med fokus på smärta och frånvaro från skolan. Studien består av två delar, en del där kvalitativ metod med induktiv ansats har använts och en del där kvantitativ metod har använts. Kvalitativ data samlades in genom tio semistrukturerade intervjuer med skolsköterskor och analyserades med innehållsanalys som resulterade i fyra kategorier; samtala, skapa trygghet, välja vägar och hälsotänkande. Genom alla tio intervjuerna löpte en röd tråd om vikten av att lära känna... (More)
Många unga kvinnor upplever sin menstruation som smärtsam och är i stort behov av att lära sig hantera problemet. Syftet med studien var att beskriva både skolsköterskors arbetssätt med unga kvinnors menstruationsbesvär och unga kvinnors erfarenheter av sina menstruationsbesvär med fokus på smärta och frånvaro från skolan. Studien består av två delar, en del där kvalitativ metod med induktiv ansats har använts och en del där kvantitativ metod har använts. Kvalitativ data samlades in genom tio semistrukturerade intervjuer med skolsköterskor och analyserades med innehållsanalys som resulterade i fyra kategorier; samtala, skapa trygghet, välja vägar och hälsotänkande. Genom alla tio intervjuerna löpte en röd tråd om vikten av att lära känna sin kropp, ta hand om den och att vara i rörelse inte minst under menstruationen. Det kvantitativa materialet samlades in genom en validerad enkät som delades ut till 208 unga kvinnor i åldern 16- 21 år. I den statistiska analysen användes Mann- Whitney U-test och Chi 2 test. Resultatet från enkäterna resulterade i att två undergrupper bildades, frånvarogruppen (FG) och närvarogruppen (NG). Efter att det interna bortfallet räknats bort, visade det sig att 34 % var frånvarande från skolan under menstruation och att FG uppgav signifikant mer smärta än NG. Konklusion: Skolsköterskor kan genom sitt arbetssätt, samtal och hälsoprevention lära unga kvinnor hantera sina menstruationsbesvär. Det är viktigt att unga kvinnor lär sig hantera sina menstruationsbesvär då studiens resultat visar att det är en hög skolfrånvaro bland unga kvinnor, främst på grund av menstruationssmärtor. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Linderståhl, Jenny; Lundström, Cristina and Svensson, Beda
supervisor
organization
alternative title
En intervju- och enkätstudie
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Skolsköterska, arbetssätt, unga kvinnor, menstruationssmärta, kvalitativ, kvantitativ
language
Swedish
id
2532181
date added to LUP
2012-05-04 14:25:36
date last changed
2015-12-14 13:21:26
@misc{2532181,
 abstract   = {Många unga kvinnor upplever sin menstruation som smärtsam och är i stort behov av att lära sig hantera problemet. Syftet med studien var att beskriva både skolsköterskors arbetssätt med unga kvinnors menstruationsbesvär och unga kvinnors erfarenheter av sina menstruationsbesvär med fokus på smärta och frånvaro från skolan. Studien består av två delar, en del där kvalitativ metod med induktiv ansats har använts och en del där kvantitativ metod har använts. Kvalitativ data samlades in genom tio semistrukturerade intervjuer med skolsköterskor och analyserades med innehållsanalys som resulterade i fyra kategorier; samtala, skapa trygghet, välja vägar och hälsotänkande. Genom alla tio intervjuerna löpte en röd tråd om vikten av att lära känna sin kropp, ta hand om den och att vara i rörelse inte minst under menstruationen. Det kvantitativa materialet samlades in genom en validerad enkät som delades ut till 208 unga kvinnor i åldern 16- 21 år. I den statistiska analysen användes Mann- Whitney U-test och Chi 2 test. Resultatet från enkäterna resulterade i att två undergrupper bildades, frånvarogruppen (FG) och närvarogruppen (NG). Efter att det interna bortfallet räknats bort, visade det sig att 34 % var frånvarande från skolan under menstruation och att FG uppgav signifikant mer smärta än NG. Konklusion: Skolsköterskor kan genom sitt arbetssätt, samtal och hälsoprevention lära unga kvinnor hantera sina menstruationsbesvär. Det är viktigt att unga kvinnor lär sig hantera sina menstruationsbesvär då studiens resultat visar att det är en hög skolfrånvaro bland unga kvinnor, främst på grund av menstruationssmärtor.},
 author    = {Linderståhl, Jenny and Lundström, Cristina and Svensson, Beda},
 keyword   = {Skolsköterska, arbetssätt, unga kvinnor, menstruationssmärta, kvalitativ, kvantitativ},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Menstruationsbesvär.skolsköterskors preventiva arbete och unga kvinnors erfarenheter.},
 year     = {2011},
}