Advanced

En kamp på nya slagfält - en studie i företags organisering av marknadskommunikation via sociala medier

Jonsson Skoog, Josefin LU and Bergström, Victor (2012) FEKN90 20121
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Sammanfattning

Uppsatsens titel: En kamp på nya slagfält – En studie i företags organisering av marknadskommunikation via sociala medier

Seminariedatum: 2011-05-29

Ämne/kurs: FEKN90, Magisteruppsats i marknadsföring, 30 HP

Författare: Victor Bergström och Josefin Jonsson Skoog

Handledare: Stein Kleppestö

Nyckelord: Sociala medier, Dialog, PR, Reklam, Kärnkompetens

Syfte: Syftet med uppsatsen är att med hjälp av kommunikationsteori beskriva utvecklingen av marknadskommunikation fram till och med sociala medier, och etablera en förståelse för vad företagen vill uppnå med denna. Utifrån detta vill vi kartlägga företagens behov av extern konsultation inom sociala medier och utreda kommunikationsdisciplinernas (reklam och... (More)
Sammanfattning

Uppsatsens titel: En kamp på nya slagfält – En studie i företags organisering av marknadskommunikation via sociala medier

Seminariedatum: 2011-05-29

Ämne/kurs: FEKN90, Magisteruppsats i marknadsföring, 30 HP

Författare: Victor Bergström och Josefin Jonsson Skoog

Handledare: Stein Kleppestö

Nyckelord: Sociala medier, Dialog, PR, Reklam, Kärnkompetens

Syfte: Syftet med uppsatsen är att med hjälp av kommunikationsteori beskriva utvecklingen av marknadskommunikation fram till och med sociala medier, och etablera en förståelse för vad företagen vill uppnå med denna. Utifrån detta vill vi kartlägga företagens behov av extern konsultation inom sociala medier och utreda kommunikationsdisciplinernas (reklam och public relations) förutsättningar att bidra med konsultation i det nya mediet.

Metod: Studien har en deduktiv ansats med vissa induktiva tendenser, då etablerade kommunikationsteorier används för att belysa förhållandet mellan teori och empiri. Primärdata insamlades genom en enkätundersökning som jämförts med sekundärdata från andra undersökningar på samma ämne, följt av kvalitativa intervjuer för att få djupare insikter för den kommande analysen.

Teori: Teorierna redogör för hur synen på kommunikation har förändrats fram tills idag och hur den digitala plattformen har utvecklats utifrån ett kommunikativt perspektiv. Vidare redogörs för outsourcing och kommunikationsdisciplinernas anpassning till den nya teknologin. Slutligen presenteras teorier gällande kärnkompetens, affärsstruktur och strategisk arkitektur.

Empiri: Den empiriska sammanställningen visar på att företagens syfte med kommunikation via sociala medier speglar den kommunikationsteoretiska utvecklingen från envägs- till tvåvägskommunikation. Behovet av extern konsultation och vilken disciplin som lämpar sig främst, rör därmed ståndpunkter kring hur resurser ska mobiliseras för underhåll av tvåvägs-kommunikation samt hur dialogen kan integreras.

Slutsatser: Slutsatsen gör gällande att relationsbyggande bör bedrivas internt då det kan vara en viktig konkurrensfördel. Företagen bör engagera ledningen för att skapa en strategisk arkitektur som är lämplig för framtidens kommunikationsklimat och tillgodogöra sig insikter till följd av den ökade interaktionen. För kommunikationsdisciplinerna gäller det att utvärdera hur var och ens spetskompetenser ska användas för att öka nyttan av erbjudandet i sociala medier. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jonsson Skoog, Josefin LU and Bergström, Victor
supervisor
organization
course
FEKN90 20121
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Sociala medier, Dialog, PR, Reklam, Kärnkompetens, Affärsstruktur
language
Swedish
id
2541627
date added to LUP
2012-07-02 12:28:15
date last changed
2012-07-02 12:28:15
@misc{2541627,
 abstract   = {Sammanfattning

Uppsatsens titel: En kamp på nya slagfält – En studie i företags organisering av marknadskommunikation via sociala medier

Seminariedatum: 2011-05-29

Ämne/kurs: FEKN90, Magisteruppsats i marknadsföring, 30 HP

Författare: Victor Bergström och Josefin Jonsson Skoog

Handledare: Stein Kleppestö

Nyckelord: Sociala medier, Dialog, PR, Reklam, Kärnkompetens

Syfte: Syftet med uppsatsen är att med hjälp av kommunikationsteori beskriva utvecklingen av marknadskommunikation fram till och med sociala medier, och etablera en förståelse för vad företagen vill uppnå med denna. Utifrån detta vill vi kartlägga företagens behov av extern konsultation inom sociala medier och utreda kommunikationsdisciplinernas (reklam och public relations) förutsättningar att bidra med konsultation i det nya mediet.

Metod: Studien har en deduktiv ansats med vissa induktiva tendenser, då etablerade kommunikationsteorier används för att belysa förhållandet mellan teori och empiri. Primärdata insamlades genom en enkätundersökning som jämförts med sekundärdata från andra undersökningar på samma ämne, följt av kvalitativa intervjuer för att få djupare insikter för den kommande analysen. 

Teori: Teorierna redogör för hur synen på kommunikation har förändrats fram tills idag och hur den digitala plattformen har utvecklats utifrån ett kommunikativt perspektiv. Vidare redogörs för outsourcing och kommunikationsdisciplinernas anpassning till den nya teknologin. Slutligen presenteras teorier gällande kärnkompetens, affärsstruktur och strategisk arkitektur.

Empiri: Den empiriska sammanställningen visar på att företagens syfte med kommunikation via sociala medier speglar den kommunikationsteoretiska utvecklingen från envägs- till tvåvägskommunikation. Behovet av extern konsultation och vilken disciplin som lämpar sig främst, rör därmed ståndpunkter kring hur resurser ska mobiliseras för underhåll av tvåvägs-kommunikation samt hur dialogen kan integreras.

Slutsatser: Slutsatsen gör gällande att relationsbyggande bör bedrivas internt då det kan vara en viktig konkurrensfördel. Företagen bör engagera ledningen för att skapa en strategisk arkitektur som är lämplig för framtidens kommunikationsklimat och tillgodogöra sig insikter till följd av den ökade interaktionen. För kommunikationsdisciplinerna gäller det att utvärdera hur var och ens spetskompetenser ska användas för att öka nyttan av erbjudandet i sociala medier.},
 author    = {Jonsson Skoog, Josefin and Bergström, Victor},
 keyword   = {Sociala medier,Dialog,PR,Reklam,Kärnkompetens,Affärsstruktur},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En kamp på nya slagfält - en studie i företags organisering av marknadskommunikation via sociala medier},
 year     = {2012},
}