Advanced

Utmaningar för svenska små och medelstora företag vid etablering på den kinesiska marknaden

Wickholm, Martin LU and Falkentoft, Mattis LU (2012) FEKN90 20121
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka hinder svenska medelstora företag kan stöta på i sin etableringsprocess på den kinesiska kommersiella marknaden. Vi vill förbättra förutsättningarna för såväl praktiker som teoretiker. För praktikerna uppnås detta genom att vi tydligt presenterar vilka hinder som kan uppkomma i etableringsprocessen. För teoretikerna uppnås detta genom att vi vidgar tidigare forskning inom ämnet med hjälp av aktuell empirisk data.

Metod: Tre fallstudier har genomförts med tre svenska små och medelstora företag. Semistrukturerade intervjuer har genomförts med respondenter från var och ett av företagen. Innan fallstudien gjordes insamlades teori vilken sedan användes vid analys av de empiriska resultaten.... (More)
Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka hinder svenska medelstora företag kan stöta på i sin etableringsprocess på den kinesiska kommersiella marknaden. Vi vill förbättra förutsättningarna för såväl praktiker som teoretiker. För praktikerna uppnås detta genom att vi tydligt presenterar vilka hinder som kan uppkomma i etableringsprocessen. För teoretikerna uppnås detta genom att vi vidgar tidigare forskning inom ämnet med hjälp av aktuell empirisk data.

Metod: Tre fallstudier har genomförts med tre svenska små och medelstora företag. Semistrukturerade intervjuer har genomförts med respondenter från var och ett av företagen. Innan fallstudien gjordes insamlades teori vilken sedan användes vid analys av de empiriska resultaten.

Teoretiska perspektiv: Uppsalamodellen, teorier om kinesiska affärskulturen, teorier om framgångsfaktorer vid etablering på den kinesiska marknaden samt teorier om inträdesbarriärer

Empiri: Intervjuföretagen var Bona AB, Lesjöfors banddetaljer och Orrefors Kosta Boda. Intervjuunderlaget var kopplat till de teoretiska perspektiv som presenterats i uppsatsen och målet var att få kunskap om de erfarenheter intervjuföretagen tillgodogjort sig vid sin etablering i Kina.

Slutsatser: För att lyckas med sin etablering på den kinesiska marknaden bör svenska små till medelstora företag anpassa sig efter den rådande affärskulturen i Kina. Viktiga aspekter anses vara nätverksbyggande, respektfullhet och vårdande av relationer. Att skaffa sig god marknadskunskap före etableringen finner vi vara en vital aspekt. Finns inte resurserna för detta kan en mellanhand med kunskap om den kinesiska marknaden vara till hjälp. Avslutningsvis anser vi att företag bör analysera sin lönsamhet på hemmamarknaden och hur tidigare utlandsetableringar fallit ut. Detta kan tänkas påverka företagets förmåga att lyckas med sin etablering på den kinesiska marknaden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wickholm, Martin LU and Falkentoft, Mattis LU
supervisor
organization
course
FEKN90 20121
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Strategi, etablering, nätverk, Kina, inträdesbarriärer
language
Swedish
id
2541708
date added to LUP
2012-06-19 13:41:27
date last changed
2012-06-19 13:41:27
@misc{2541708,
 abstract   = {Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka hinder svenska medelstora företag kan stöta på i sin etableringsprocess på den kinesiska kommersiella marknaden. Vi vill förbättra förutsättningarna för såväl praktiker som teoretiker. För praktikerna uppnås detta genom att vi tydligt presenterar vilka hinder som kan uppkomma i etableringsprocessen. För teoretikerna uppnås detta genom att vi vidgar tidigare forskning inom ämnet med hjälp av aktuell empirisk data. 

Metod: Tre fallstudier har genomförts med tre svenska små och medelstora företag. Semistrukturerade intervjuer har genomförts med respondenter från var och ett av företagen. Innan fallstudien gjordes insamlades teori vilken sedan användes vid analys av de empiriska resultaten.

Teoretiska perspektiv: Uppsalamodellen, teorier om kinesiska affärskulturen, teorier om framgångsfaktorer vid etablering på den kinesiska marknaden samt teorier om inträdesbarriärer

Empiri: Intervjuföretagen var Bona AB, Lesjöfors banddetaljer och Orrefors Kosta Boda. Intervjuunderlaget var kopplat till de teoretiska perspektiv som presenterats i uppsatsen och målet var att få kunskap om de erfarenheter intervjuföretagen tillgodogjort sig vid sin etablering i Kina.

Slutsatser: För att lyckas med sin etablering på den kinesiska marknaden bör svenska små till medelstora företag anpassa sig efter den rådande affärskulturen i Kina. Viktiga aspekter anses vara nätverksbyggande, respektfullhet och vårdande av relationer. Att skaffa sig god marknadskunskap före etableringen finner vi vara en vital aspekt. Finns inte resurserna för detta kan en mellanhand med kunskap om den kinesiska marknaden vara till hjälp. Avslutningsvis anser vi att företag bör analysera sin lönsamhet på hemmamarknaden och hur tidigare utlandsetableringar fallit ut. Detta kan tänkas påverka företagets förmåga att lyckas med sin etablering på den kinesiska marknaden.},
 author    = {Wickholm, Martin and Falkentoft, Mattis},
 keyword   = {Strategi,etablering,nätverk,Kina,inträdesbarriärer},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Utmaningar för svenska små och medelstora företag vid etablering på den kinesiska marknaden},
 year     = {2012},
}