Advanced

Värdeskapande inom mogna business-to-business marknader

Lundell, Amanda LU and Rönnqvist, Anna (2012) FEKN90 20121
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Metod: Studien har en kvalitativ, abduktiv och interaktiv ansats. Studien genomfördes i form av en fallstudie. Empiriinsamlingen gjordes med hjälp av semistrukturerade intervjuer.

Teoretiska perspektiv: Studien bygger på litteratur om mogna marknader, förändrade marknadsförhållanden och värdeskapande. I analysen används teorier som behandlar dessa tre områden samt litteratur om mentala modeller som huvudsakliga teoretiska analysverktyg.


Empiri: Studiens primärdata baseras på en fallstudie, där totalt nio intervjuer genomfördes, varav två var informella. Sju företag deltog i studien. Sekundärdata presenterad av en oberoende branschexpert under en heldagskonferens.

Slutsatser: Ett sätt att vidga perspektivet på värdeskapande är... (More)
Metod: Studien har en kvalitativ, abduktiv och interaktiv ansats. Studien genomfördes i form av en fallstudie. Empiriinsamlingen gjordes med hjälp av semistrukturerade intervjuer.

Teoretiska perspektiv: Studien bygger på litteratur om mogna marknader, förändrade marknadsförhållanden och värdeskapande. I analysen används teorier som behandlar dessa tre områden samt litteratur om mentala modeller som huvudsakliga teoretiska analysverktyg.


Empiri: Studiens primärdata baseras på en fallstudie, där totalt nio intervjuer genomfördes, varav två var informella. Sju företag deltog i studien. Sekundärdata presenterad av en oberoende branschexpert under en heldagskonferens.

Slutsatser: Ett sätt att vidga perspektivet på värdeskapande är att ifrågasätta begränsade synsätt angående detta ämne.
• Att se på värdeskapande som en interaktiv och ömsesidig process möjliggör för ett mer effektivt värdeskapande.
• Att bortse från roll-etiketter på företag och istället se på företags roller som skiftande och rörliga vidgar perspektivet på samarbete och relationer i den värdeskapande processen.
Allt detta bidrar sammantaget till att företag och marknader lättare kan anpassa sig till de förändringar som sker på marknaden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lundell, Amanda LU and Rönnqvist, Anna
supervisor
organization
alternative title
En fallstudie av marknaden för flygplansdelar
course
FEKN90 20121
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Mogen marknad, business-to-business, mentala modeller, värdeskapande, relationer(nätverk)
language
Swedish
id
2541880
date added to LUP
2012-07-02 11:40:36
date last changed
2012-07-02 11:40:36
@misc{2541880,
 abstract   = {Metod: Studien har en kvalitativ, abduktiv och interaktiv ansats. Studien genomfördes i form av en fallstudie. Empiriinsamlingen gjordes med hjälp av semistrukturerade intervjuer. 

Teoretiska perspektiv: Studien bygger på litteratur om mogna marknader, förändrade marknadsförhållanden och värdeskapande. I analysen används teorier som behandlar dessa tre områden samt litteratur om mentala modeller som huvudsakliga teoretiska analysverktyg. 


Empiri: Studiens primärdata baseras på en fallstudie, där totalt nio 	intervjuer genomfördes, varav två var informella. Sju företag deltog i studien. Sekundärdata presenterad av en oberoende branschexpert under en heldagskonferens.

Slutsatser: Ett sätt att vidga perspektivet på värdeskapande är att ifrågasätta begränsade synsätt angående detta ämne. 
•	Att se på värdeskapande som en interaktiv och ömsesidig process möjliggör för ett mer effektivt värdeskapande.
•	Att bortse från roll-etiketter på företag och istället se på företags roller som skiftande och rörliga vidgar perspektivet på samarbete och relationer i den värdeskapande processen. 
Allt detta bidrar sammantaget till att företag och marknader lättare kan anpassa sig till de förändringar som sker på marknaden.},
 author    = {Lundell, Amanda and Rönnqvist, Anna},
 keyword   = {Mogen marknad,business-to-business,mentala modeller,värdeskapande,relationer(nätverk)},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Värdeskapande inom mogna business-to-business marknader},
 year     = {2012},
}