Advanced

Revisorns oberoende - Skillnader mellan män och kvinnor?

Oddsson, Sofie LU and Andreasson, Ulrika LU (2012) FEKN90 20121
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Examensarbetets titel: Revisorns oberoende – skillnader mellan män och kvinnor?
Seminariedatum: 2012-05-28
Ämne/kurs: FEKN90 Examensarbete magisternivå, företagsekonomi: revision, 30 hp
Författare: Sofie Oddsson, Ulrika Andreasson
Handledare: Kristina Artsberg
Fem nyckelord: könsskillnader, revisor, Revisorsnämnden, disciplinärende och oberoende.
Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur tidigare påvisade könsskillnader visar sig inom revisionsyrket.
Metod: Uppsatsen bygger på en kvantitativ forskningsstrategi med kvalitativa inslag. Den empiriska studien utgår från framtagna undersökningsområden, utifrån presenterad teori. En deduktiv ansats har tillämpats.
Teoretiskt perspektiv: Uppsatsen utgår från aktuell psykologisk-... (More)
Examensarbetets titel: Revisorns oberoende – skillnader mellan män och kvinnor?
Seminariedatum: 2012-05-28
Ämne/kurs: FEKN90 Examensarbete magisternivå, företagsekonomi: revision, 30 hp
Författare: Sofie Oddsson, Ulrika Andreasson
Handledare: Kristina Artsberg
Fem nyckelord: könsskillnader, revisor, Revisorsnämnden, disciplinärende och oberoende.
Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur tidigare påvisade könsskillnader visar sig inom revisionsyrket.
Metod: Uppsatsen bygger på en kvantitativ forskningsstrategi med kvalitativa inslag. Den empiriska studien utgår från framtagna undersökningsområden, utifrån presenterad teori. En deduktiv ansats har tillämpats.
Teoretiskt perspektiv: Uppsatsen utgår från aktuell psykologisk- och ekonomisk teori som behandlar det valda uppsatsämnet.
Empiri: Empirin består av kvalitativ data som översatts i numeriska tal för att undersöka generella skillnader mellan könen i revisionsbranschen. Underlag till studien har varit disciplinärenden från Revisorsnämnden.
Resultat: Studien visar på skillnader till en viss del mellan kvinnor och män. Författarna kan dock inte signifikant säkerställa att det finns generella skillnader mellan könen inom revisionsbranschen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Oddsson, Sofie LU and Andreasson, Ulrika LU
supervisor
organization
course
FEKN90 20121
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
könsskillnader, revisor, Revisorsnämnden, disciplinärende och oberoende
language
Swedish
id
2542150
date added to LUP
2012-06-20 10:13:09
date last changed
2012-06-20 10:13:09
@misc{2542150,
 abstract   = {Examensarbetets titel: Revisorns oberoende – skillnader mellan män och kvinnor? 
Seminariedatum: 2012-05-28
Ämne/kurs: FEKN90 Examensarbete magisternivå, företagsekonomi: revision, 30 hp
Författare: Sofie Oddsson, Ulrika Andreasson
Handledare: Kristina Artsberg
Fem nyckelord: könsskillnader, revisor, Revisorsnämnden, disciplinärende och oberoende.
Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur tidigare påvisade könsskillnader visar sig inom revisionsyrket.
Metod: Uppsatsen bygger på en kvantitativ forskningsstrategi med kvalitativa inslag. Den empiriska studien utgår från framtagna undersökningsområden, utifrån presenterad teori. En deduktiv ansats har tillämpats. 
Teoretiskt perspektiv: Uppsatsen utgår från aktuell psykologisk- och ekonomisk teori som behandlar det valda uppsatsämnet. 
Empiri: Empirin består av kvalitativ data som översatts i numeriska tal för att undersöka generella skillnader mellan könen i revisionsbranschen. Underlag till studien har varit disciplinärenden från Revisorsnämnden.
Resultat: Studien visar på skillnader till en viss del mellan kvinnor och män. Författarna kan dock inte signifikant säkerställa att det finns generella skillnader mellan könen inom revisionsbranschen.},
 author    = {Oddsson, Sofie and Andreasson, Ulrika},
 keyword   = {könsskillnader,revisor,Revisorsnämnden,disciplinärende och oberoende},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Revisorns oberoende - Skillnader mellan män och kvinnor?},
 year     = {2012},
}