Advanced

Spelets regler- En CSR-studie av motiv, kommunikation och intressentsynsätt inom spelindustrin

Westman, Emelie LU and Reyes, Nathalie (2012) FEKN90 20121
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Uppsatsens syfte är att beskriva och utveckla förståelsen av spelbranschen genom att i ett CSR-perspektiv jämföra motiv, kommunikation och inställning till intressenter mellan statliga och privata spelbolag i Sverige.

Metod: En fallstudie med en abduktiv ansats där en kvalitativ undersökningsmetod har använts. Semistrukturerade intervjuer och sekundärdata har används.

Teoretiska perspektiv: Studiens teoretiska perspektiv utgörs av teorier kring CSR, intressenter samt kommunikation.

Empiri: Det empiriska materialet är baserat på djupintervjuer med ledande personer på spelbolagen Svenska Spel, Paf, Betfair och ComeOn.

Slutsatser: Författarna fann att spelbolagens motiv till CSR är likartade då de betraktar CSR som... (More)
Syfte: Uppsatsens syfte är att beskriva och utveckla förståelsen av spelbranschen genom att i ett CSR-perspektiv jämföra motiv, kommunikation och inställning till intressenter mellan statliga och privata spelbolag i Sverige.

Metod: En fallstudie med en abduktiv ansats där en kvalitativ undersökningsmetod har använts. Semistrukturerade intervjuer och sekundärdata har används.

Teoretiska perspektiv: Studiens teoretiska perspektiv utgörs av teorier kring CSR, intressenter samt kommunikation.

Empiri: Det empiriska materialet är baserat på djupintervjuer med ledande personer på spelbolagen Svenska Spel, Paf, Betfair och ComeOn.

Slutsatser: Författarna fann att spelbolagens motiv till CSR är likartade då de betraktar CSR som ett strategiskt val för att uppfylla respektive mål och vision. Vidare fanns olikheter i intressentsynsättet mellan statliga och privata bolag. Svenska Spel har en bredare bas av intressenter att ta hänsyn till medan de privata bolagen har tydligare kundfokusering. Författarna fann även olikheter i CSR-kommunikationen då Svenska Spel är tydligare i sin kommunikation och de privata bolagen är återhållsamma. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Westman, Emelie LU and Reyes, Nathalie
supervisor
organization
course
FEKN90 20121
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
CSR, Intressent, Kommunikation, Spelansvar, Spelbolag
language
Swedish
id
2542474
date added to LUP
2012-06-19 11:36:28
date last changed
2012-06-19 11:36:28
@misc{2542474,
 abstract   = {Syfte: Uppsatsens syfte är att beskriva och utveckla förståelsen av spelbranschen genom att i ett CSR-perspektiv jämföra motiv, kommunikation och inställning till intressenter mellan statliga och privata spelbolag i Sverige.
 
Metod: En fallstudie med en abduktiv ansats där en kvalitativ undersökningsmetod har använts. Semistrukturerade intervjuer och sekundärdata har används. 

Teoretiska perspektiv: Studiens teoretiska perspektiv utgörs av teorier kring CSR, intressenter samt kommunikation. 
 
Empiri: Det empiriska materialet är baserat på djupintervjuer med ledande personer på spelbolagen Svenska Spel, Paf, Betfair och ComeOn. 
 
Slutsatser: Författarna fann att spelbolagens motiv till CSR är likartade då de betraktar CSR som ett strategiskt val för att uppfylla respektive mål och vision. Vidare fanns olikheter i intressentsynsättet mellan statliga och privata bolag. Svenska Spel har en bredare bas av intressenter att ta hänsyn till medan de privata bolagen har tydligare kundfokusering. Författarna fann även olikheter i CSR-kommunikationen då Svenska Spel är tydligare i sin kommunikation och de privata bolagen är återhållsamma.},
 author    = {Westman, Emelie and Reyes, Nathalie},
 keyword   = {CSR,Intressent,Kommunikation,Spelansvar,Spelbolag},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Spelets regler- En CSR-studie av motiv, kommunikation och intressentsynsätt inom spelindustrin},
 year     = {2012},
}